Sociaal

vervolgopleidingen sociaal-agogisch werk voor afgestudeerden gezondheidszorg

Vervolgopleidingen sociaal-agogisch werk voor afgestudeerden gezondheidszorg aan VIVES Zuid

Afgestudeerd met een bachelordiploma in de gezondheidszorg? Op zoek naar een vervolgopleiding waarmee je je verder kunt bekwamen binnen je vakgebied maar tegelijk je horizon kunt verruimen?

Waar kan ik dit studeren?
Levenslang leren
Lokaal VIVES

Binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk kun je een tweede bachelordiploma (toegepaste psychologie, orthopedagogie, sociaal werk en maatschappelijke veiligheid) halen in maximaal 120 studiepunten. Afhankelijk van de opleiding/afstudeerrichting die je kiest kan dit minder bedragen. Zo dient een sociaal verpleegkundige nog 90 studiepunten af te leggen bij keuze voor de opleiding sociaal werk, afstudeerrichting maatschappelijk werk.

Ook een aantal postgraduaten zijn een boeiende aanvulling op je zorgopleiding. Wie zijn internationale competenties wenst te versterken vindt in het postgraduaat duurzame ontwikkeling een zinvolle aanvulling. Wie de bemiddelingsvaardigheden wil versterken heeft keuze uit drie postgraduaten in de bemiddeling, namelijk familiale bemiddeling, bemiddeling bij sociale zaken en bemiddeling bij levenseinde.

Een vervolgopleiding sociaal-agogisch werk voor afgestudeerden gezondheidszorg volgen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingtype

Waar kan ik dit studeren?

Heb je een vraag?

Massa mensen

Postgraduaat relationeel (bege)leiden: zorgzaam op weg met mensen

Binnen de samenleving is er een groeiende vraag naar ethische ondersteuning. Deze vraag is er niet alleen in de zorgsector zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra. Ook de sociaal-agogische sector zoals onder andere de welzijnszorg, de eerstelijnszorg, de zorgcentra voor mensen met een beperking, de hulpverleningscentra of de onderwijssector, alsook de profitsector vertonen een toenemende nood.

Pepers

Postgraduaat duurzame ontwikkeling

Het postgraduaat duurzame ontwikkeling beoogt een integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (als theoretisch referentiekader) in een internationale stage. De studenten leren aan de hand van de globale doelen voor duurzame ontwikkeling: een exploratieve analyse opmaken (behoeften, context en situatie), een strategische planning uitwerken (inclusief de zoektocht naar duurzame financiering van de programmatie) en een evaluatie uitvoeren.

Sociaal

Postgraduaten bemiddeling

Deze postgraduaten zijn bedoeld voor wie op een verbindende wijze wil leren omgaan met verschillen en conflicten in verschillende relationele contexten. Mensen die in de omgang met anderen een win-win-grondhouding willen leren ontwikkelen of wie een professionele loopbaan als bemiddelaar wil ontwikkelen als zelfstandige of in organisaties, zijn van harte welkom. Je kunt kiezen uit drie postgraduaten: