verzorging

verpleegkunde via afstandsonderwijs

verpleegkunde via afstands-onderwijs
Bachelor in de verpleegkunde aan VIVES Zuid

Als bachelor verpleegkunde ben je zorgzaam en verantwoordelijk. Je geeft kwaliteitsvolle zorg zowel op technisch als communicatief vlak.

Ga voor een opleiding in de zorg!
VIVES verpleegkunde injectie

Als verpleegkundige ben je veelzijdig. Je bent sterk in observeren, communiceren, samenwerken en organiseren. Elke dag opnieuw sta je dicht bij de medemens en maak je het verschil op moeilijke momenten. Dat wil zeggen dat je samen in gesprek gaat over wat zij belangrijk vinden en hen ondersteunt om mee te denken en te beslissen.

Je werkterrein is divers: van de ziekenhuiszorg en de thuiszorg tot de geestelijke gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg.

Wil je dagelijks naar huis gaan met het gevoel dat je ene onmisbare bijdrage hebt geleverd? Dan is de opleiding verpleegkunde aan hogeschool VIVES iets voor jou!

Let op, dit is een bachelor via afstandsonderwijs die uitsluitend aangeboden wordt op de campus in Kortrijk,  voor meer info over de gewone bachelor verpleegkunde, klik je op onderstaande knop.

Verpleegkunde in afstandsonderwijs studeren

Verpleegkunde is een sterk praktijkgerichte opleiding met een deel  theoretisch onderwijs en een groot aandeel klinisch onderwijs.

Binnen het theoretisch onderwijs onderkennen we volgende leerlijnen:

 • Verpleegkundig handelen en klinisch redeneren
 • Relationele zorg
 • Omgaan met diversiteit en zorg in dialoog
 • Wetenschappelijk en juridisch onderbouwde zorg
 • Preventieve zorg
 • Organiseren, coördineren en samenwerken
 • Bevorderen van kwaliteit van zorg
 • Creativiteit, ondernemerschap en duurzaamheid

Het klinisch onderwijs bestaat uit vaardigheidstraining, simulatieonderwijs en stages

VIVES verpleegkunde afstandsonderwijs

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Voor het afstandsonderwijs werd aangepast studiemateriaal ontwikkeld. In het dagonderwijs wordt veel informatie gegeven in de klas. Voor het afstandsonderwijs staat al de te kennen leerstof uitgebreid uitgeschreven in het cursusmateriaal. Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen. Lessen waarin moeilijke onderdelen worden toegelicht, worden opgenomen. Ook voor het aanleren van vaardigheden wordt gebruik gemaakt van speciaal ontwikkeld audiovisueel materiaal. Het voordeel is dat je dit materiaal herhaaldelijk kunt bekijken.

Alle cursusmateriaal kan je aankopen via de Webshop. De uitleg hierover krijg je bij de start van het academiejaar. Je hoeft dus voor die dag nog geen materiaal aan te kopen.

Kijk al eens wat cursusmateriaal in:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Theorievakken verwerf je via begeleide zelfstudie. Voor het theoretisch onderwijs is het bijwonen van de georganiseerde contactmomenten warm aanbevolen doch facultatief. 

Leren zonder lessen

Het vaardigheidsonderwijs is een belangrijke pijler in de opleiding. De vaardigheidslessen maken ongeveer de helft uit van de contactmomenten. Om de veiligheid van de patiënt te waarborgen zijn deze dan ook verplicht.

Na de contacturen staat het vaardigheidscentrum op vooraf bepaalde uren open om samen met medestudenten de aangeleerde vaardigheden verder in te oefenen.

Studiemateriaal

Voor het afstandsonderwijs werd aangepast studiemateriaal ontwikkeld. In het dagonderwijs wordt veel informatie gegeven in de klas. Voor het afstandsonderwijs staat al de te kennen leerstof uitgebreid uitgeschreven in het cursusmateriaal. Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen. Lessen waarin moeilijke onderdelen worden toegelicht, worden opgenomen. Ook voor het aanleren van vaardigheden wordt gebruik gemaakt van speciaal ontwikkeld audiovisueel materiaal. Het voordeel is dat je dit materiaal herhaaldelijk kunt bekijken.

Alle cursusmateriaal kan je aankopen via de Webshop. De uitleg hierover krijg je bij de start van het academiejaar. Je hoeft dus voor die dag nog geen materiaal aan te kopen.

Kijk al eens wat cursusmateriaal in:

Student verpleegkunde

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het diploma bachelor in de verpleegkunde kan via verschillende trajecten worden behaald afhankelijk van je vooropleiding.

 • Studenten zonder verpleegkundige vooropleiding volgen het traject van 240 studiepunten. Wie al een diploma hoger onderwijs of creditbewijzen heeft behaald, kan in aanmerking komen voor studieduurverkorting.

 • Studenten die reeds een HBO5-diploma verpleegkunde op zak hebben, volgen de brugopleiding van 150 studiepunten.

 • Voor vroedvrouwen bestaat een verkort traject van 120 studiepunten.

 • Ook voor studenten met een bachelor of masterdiploma binnen de psycho-sociale wetenschappen bestaat een verkort traject van 160 studiepunten.

 

240 studiepunten

De opleiding verpleegkunde in afstandsonderwijs telt 240 studiepunten. Het afstandsonderwijs richt zich specifiek tot kandidaten die aan het werk zijn en/of een gezin hebben. Om deze combinatie haalbaar te maken wordt de opleiding gespreid over 5 jaar. Maar door de ingebouwde flexibiliteit is het steeds mogelijk om de opleiding sneller af te werken of meer te spreiden in de tijd. De examenspreiding in het afstandsonderwijs is uniek en een belangrijke troef om je studies beter te combineren met je werk en/of gezin. Wie 60 studiepunten van de opleiding verworven heeft behaalt het attest zorgkundige. Dat staat gelijk aan een voltijds jaar. Met dat attest kan je aan de slag in de zorgsector.

Wie al een diploma van het hoger onderwijs op zak heeft of aan een universiteit of een hogeschool een creditbewijs haalde, kan in aanmerking komen voor een vrijstelling. Klik op de knop hieronder voor meer info.

Hartritme meten

Hoe organiseert VIVES deze opleiding verpleegkunde?

Om een opleiding verpleegkundige te kunnen combineren met werk en/of een gezin dringt een zeer flexibele aanpak zich op. Dit betekent echter niet dat de student aan zijn lot wordt overgelaten en de kwaliteit van de opleiding in het gedrang komt. Afstandsonderwijs betekent voor ons meer dan cursussen aanbieden en zelfstandig ingestudeerde inhouden examineren! Dit ‘meer’ realiseren wij door:

 • Een beperkt aantal contacturen op dinsdag 
 • Degelijk studiemateriaal met ingebouwde studeerinstructies
 • Examenspreiding en keuze uit meerdere examendata
 • Vaardigheidsonderwijs in kleine groepen 
ondersteuning docenten VIVES verpleegkunde afstandsonderwijs

Hoe word ik begeleid?

Afstandsonderwijs vertrekt van begeleide zelfstudie. Met behulp van duidelijke instructies en aangepaste opdrachten word je begeleid in het zelfstandig doornemen van de cursussen. Tijdens de contactdag wordt de cursusinhoud toegelicht, worden inhoudelijke klemtonen gelegd en is er mogelijkheid tot vraagstelling. Een aantal theoretische lessen kan je ook online van thuis volgen en hoeft de verplaatsing naar de campus niet. De begeleiding thuis gebeurt via digitale leermiddelen zoals het elektronisch leerplatform Toledo of Ms Teams.

Studeren in afstandsonderwijs is bij ons dus geen solo-activiteit. Met specifieke vragen kan je steeds bij de coördinatoren terecht. Hij/zij volgt je studievoortgang op. Uit ervaring weten we dat afstandsonderwijsstudenten heel wat steun bij elkaar vinden. Door de contactmomenten en oefeningen in kleine groepen leer je elkaar ook beter kennen. Dankzij sociale media beperkt dit contact zich niet tot de lesmomenten.

simulatie onderwijs VIVES verpleegkunde

Hoe verlopen de praktijklessen?

In het afstandsonderwijs maken we voor praktijk een onderscheid tussen vaardigheidstraining, simulatieonderwijs en stage. Vooral dit laatste onderdeel is per traject sterk verschillend.

Verpleegkundige vaardigheden oefen je in kleine groepen. Hetzelfde geldt voor de relationele, ethische en onderzoeksvaardigheden. Met aangepast didactisch materiaal (procedureboek, fotoboek, filmmateriaal, ingesproken presentaties) krijg je deze vaardigheden in een beperkt aantal contactmomenten onder de knie. 

Binnen het simulatieonderwijs leer je op een gepaste manier reageren op meer complexe situaties door te oefenen met hoogtechnologische poppen en/of simulanten (acteurs die de rol van patiënt opnemen). Deze oefensessies zijn bijzonder verrijkend, ook voor studenten die reeds als verpleegkundige werken. 

 

Handen houden appel vast

Hoe verlopen de stages?

Stages voor de bacheloropleiding 240 studiepunten

In afstandsonderwijs spreid je de stages volgens eigen mogelijkheden. Je krijgt hier vanaf het eerste jaar kansen toe. Je loopt een stage van 108 uur. Vanaf het tweede deel is het aangewezen om jaarlijks stages in te plannen om zo tot een optimale integratie van theorie en praktijk te komen. In het tweede, derde en vierde jaar loop je in totaal 1480 uur stage, verdeeld in blokken van 180 u. Er is 1 stage van 108 uur op een leerwerkplaats. Per week presteer je minstens 24 uur en de stage wordt in aaneensluitende weken gelopen. Het laatste jaar bestaat grotendeels uit stage (2 x 11 weken = 800 uur). Ook een buitenlandse stage behoort tot de mogelijkheden.

Je hoeft niet zelf op zoek te gaan naar een stageplaats. We hebben een ruime waaier aan stageplaatsen. De keuze van stageplaats, stagediscipline en startdatum gebeurt steeds in onderling overleg.

verpleegkunde knop

Bachelor in de verpleegkunde brugopleiding

Ben je als HBO5 verpleegkundige tewerkgesteld  in de zorgsector en sta je effectief voor 50% in een zorgrelatie met patiënten dan hoef je geen externe stage te lopen. We werken vanuit het concept ‘leren op de werkplek’. Je krijgt opdrachten die je op de eigen werksetting kan uitwerken om zo je bachelorcompetenties te verwerven. Wens je je te verdiepen in een zorgdomein buiten je eigen werkveld dan kan je steeds op vrijwillige basis een stage lopen.

Bachelor verpleegkunde na bachelor vroedkunde

Als vroedvrouw heb je nog 6 x 5 weken stage (6 x 180 uur stage) af te werken in de specifieke verpleegkundige zorgdomeinen.

Bachelor verpleegkunde: verkort traject voor instromers met een diploma psychosociale wetenschappen

Je loopt stage binnen dezelfde disciplines als de studenten van de bacheloropleiding verpleegkunde. Je spreidt de stages volgens eigen mogelijkheden.

oefenpop

Waar en wanneer leg ik examens af?

Uniek voor het flexibel systeem van studeren binnen afstandsonderwijs is de keuze uit verschillende examendata. De examens zijn gespreid over het  academiejaar en je kan  steeds kiezen uit minstens 2 tot maximaal 5 data om een examen af te leggen. Zo maak je een persoonlijke examenplanning afgestemd op  je eigen werk en/of familiale situatie. Op bovenstaande is één uitzondering: omwille van de arbeidsintensiteit is er voor praktijkexamens/ mondelinge examens geen keuze uit meerdere examendata.

Voor de meeste theoretische opleidingsonderdelen/vakken is het ook mogelijk om het examen op afstand af te leggen. Concreet betekent dit dat je het examen thuis of je eigen pc aflegt en bijgevolg een verplaatsing naar de campus kan uitsparen. Soms is hier een extra kostprijs aan verbonden. Ook dit is niet mogelijk voor mondelinge examens en praktijkexamens.

AD
 Quote signs

Ik ben nu afgestudeerd in de eerste lichting van studenten die de bachelor als vier- in plaats van driejarige opleiding hebben genoten. Die verlenging vond ik een hele verbetering, vooral omdat er meer tijd voor stages is.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie verpleegkunde?
Verder studeren

Verder studeren

Na het behalen van je bachelordiploma kan je nog verder studeren en een masterdiploma behalen via een schakelprogramma van één jaar. Binnen de Associatie KU Leuven zijn er overstapmogelijkheden naar een aantal masters. Je kan ook een bachelor-na-bacheloropleiding volgen. Er is ook een uitgebreide keuze aan postgraduaten of permanente vormingen in diverse domeinen.

Enkele voorbeelden:

 • bachelor-na-bacheloropleiding zorgmanagement
 • master in verpleeg- en vroedkunde, de gezondheidsvoorlichting en bevordering, het management en het beleid van de gezondheidszorg, de seksuologie
 • postgraduaten: diabetessector, dieren in de hulpverlening, geriatrie, oncologie, oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur voor blinden en slechtzienden, referent in de palliatieve zorg, verlies- en rouwconsulent voor kinderen en jongeren, pediatrie/neonatologie, menopauzeconsulent, spoed en intensieve zorgen
aan de slag

Aan de slag

Na je opleiding heb je tal van toekomstmogelijkheden. Een job vinden is helemaal geen probleem want ook in de toekomst zal de vraag naar hoog opgeleide verpleegkundigen ongetwijfeld nog blijven toenemen. In het laatste jaar van de opleiding kan elke student kiezen voor een eigen interessegebied, elk met een ruime waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden.

Met een opleiding verpleegkunde kun je op heel wat plekken aan de slag. Het is bovendien een knelpuntberoep, dus je studeert af met een grote werkzekerheid. Onze afgestudeerden komen terecht:

 • op alle afdelingen in het ziekenhuis: de kinderafdeling, neonatologie, geriatrie, palliatieve zorgen, oncologie, heelkunde, radiologie, de sociale dienst, psychiatrie ...
 • in diensten voor preventieve gezondheidszorg zoals Kind en Gezin, arbeidsgeneeskundige diensten en kinderdagverblijven
 • in de thuiszorg, zoals de thuisverpleegkunde, diensten voor gezinszorg en centra voor algemeen welzijnswerk
 • in de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychiatrische ziekenhuizen of psychiatrische afdelingen in een algemeen ziekenhuis
 • in een woon- en zorgcentrum
 • in diensten met de klemtoon op psychosociale begeleiding, zoals begeleidingscentra voor personen met een handicap
 • in specifieke settings zoals de drughulpverlening, de gevangenis en dagcentra voor mensen met psychiatrische problemen
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.