VIVES bachelor verpleegkunde

verpleegkunde

Bachelor in de verpleegkunde aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Als bachelor verpleegkunde ben je verantwoordelijk en zorgzaam. Je verleent kwaliteitsvolle zorg zowel op technisch als communicatief vlak. 

Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Ga voor een opleiding in de zorg!
studenten VIVES bachelor verpleegkunde

Je bent sterk in observeren, communiceren, samenwerken en organiseren. Als bachelor verpleegkunde help je mensen. Elke dag opnieuw maak je het verschil. Door mensen te verzorgen en bij te staan in moeilijke, maar ook blije momenten.

Samenwerken staat centraal in deze opleiding. Je hebt veel stage en werkt met erg veel mensen samen. Niet alleen met collega's, maar ook met patiënten. We reiken je tools aan om op een empathische manier te leren handelen en communiceren. Uiteindelijk is dat wat je later het vaakst zult doen: goed naar mensen luisteren en inspelen op hun specifieke zorgbehoeften. Je leert bijvoorbeeld verbanden leggen (letterlijk en figuurlijk) en bekijkt de zorgsector in detail. Een combinatie van theorie met veel praktijk dus.

les bachelor verpleegkunde

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Kijk hier al eens een cursus in:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In de eerste drie opleidingsfasen ontwikkel je een brede basis zodat je het toekomstige werkveld kan verkennen en inzicht krijgt in de verschillende zorgdomeinen. Je krijgt theoretisch onderwijs met een mix van activerende werkvormen en ‘blended learning’. De opleiding is zowel medisch-technisch als psychosociaal georiënteerd. Als verpleegkundige werk je immers in de eerste plaats met mensen. In de vierde opleidingsfase doe je uitgebreide praktijkervaring op via een stage in de zorgsector. Verder werk je een bachelorproef uit en verdiep je je kennis met keuzevakken.

Hier vind je de ECTS-fiches van deze opleiding in Brugge, Kortrijk en Roeselare. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Download hier de lessentabel van deze opleiding in Brugge, Kortrijk en Roeselare met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede, derde en vierde fase.

Studiemateriaal

Kijk hier al eens een cursus in:

Wat leer ik in deze opleiding?

In de opleiding verpleegkunde leren we je een brede waaier skills aan. Dit gaat zowel om de verpleegtechnische skills, maar ook om communicatie- en relationele skills. De verpleegtechnische vaardigheden worden je aangeleerd tijdens vaardigheidslessen. Je werk als verpleegkundige gaat echter veel verder dan dit. Het is ook heel belangrijk om goed te kunnen communiceren met je teamgenoten en samen te werken. Hierop zetten we volop in tijdens de simulatiesessies. Aan de hand van hoogtechnologische poppen en een 3D-simulatieruimte worden allerlei (levensbedreigende) scenario’s nagebootst. Hierbij dien je dan niet enkel technisch juist te leren handelen, maar ook aandacht te besteden aan de communicatie onderling, de coördinatie van het werk en de samenwerking met andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld artsen. Als verpleegkundige werk je bovendien op basis van wetenschappelijke en juridische inzichten. Je werkt volgens een deontologische code en houdt rekening met de wetgeving. 

Bij VIVES vinden we het verder ook belangrijk dat je als verpleegkundige niet alleen rekening houdt met wat jij nodig acht om goede zorg te verlenen. Wij stimuleren je om als verpleegkundige samen met de zorgontvanger en zijn omgeving in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden. Je ondersteunt hen om zelf mee te denken en mee te beslissen. De wederzijdse relatie met de zorgontvanger staat dus centraal.

Als verpleegkundige kan je ook een belangrijke preventieve rol spelen. Je bent namelijk ook actief op het vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Mensen preventief begeleiden wil in de eerste plaats zeggen dat je hun kijk op de dingen, hun mogelijkheden en hun vaardigheden versterkt om op die manier gezonder in het leven te staan en/of bepaalde ziektes te voorkomen.

Tot slot kan je pas goed zorgen voor een ander als je goed zorgt voor jezelf. Je eigen grenzen leren bewaken is heel belangrijk. In de opleiding worden concrete handvaten aangereikt om hier aandacht voor te hebben en alert te zijn voor alarmsignalen bij jezelf. 

VIVES student bachelor verpleegkunde

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het modeltraject voor de bachelor opleiding verpleegkunde duurt 4 jaar (240 studiepunten, 8 semesters of 4 opleidingsfasen). Je krijgt, vergeleken met de 3-jarige bachelors, een extra jaar om je nog beter te ontplooien en om meer te proeven van de verschillende zorgdomeinen. Zo kan je stage lopen bij onder meer de afdelingen spoedgevallen, intensieve zorg, pediatrie, oncologie, geestelijke gezondheidszorg of thuiszorg. 

simulatie VIVES bachelor verpleegkunde

Hoe organiseert VIVES deze opleiding verpleegkunde?

Je kunt de opleiding bachelor verpleegkunde volgen in VIVES Brugge Xaverianenstraat, VIVES Kortrijk en VIVES Roeselare. VIVES telt het grootste aantal bachelor studenten verpleegkunde in Vlaanderen. Toch gaan we steevast voor een persoonlijke aanpak op van maat van jouw profiel en is het contact met de docenten zeer laagdrempelig

Wij werken met een goed uitgebalanceerde mix van verschillende werkvormen zoals hoor- en werkcolleges, opdrachten en projectwerk. Tijdens de opleiding krijg je geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd word je altijd bijgestaan door een docent die optreedt als jouw persoonlijke coach. 

Je krijgt vaardigheidsonderwijs in kleine groepen zodat je je sociale en verpleegtechnische vaardigheden goed kunt inoefenen voor je op stage gaat. In het simulatieonderwijs met hoogtechnologische poppen kom je in een veilige omgeving in contact met levensechte situaties. Zo kan je je je goed voorbereiden op onverwachte omstandigheden in het werkveld. Een unieke oefensituatie om te leren samenwerken, klinisch redeneren en communiceren. Je maakt bovendien ook kennis met andere disciplines in de gezondheidszorg zoals logopedie, ergotherapie en sociaal agogisch werk. Goed samenwerken met andere zorgverleners is immers van cruciaal belang later in je job en daarom besteden we hier ook tijdens de opleiding uitgebreid aandacht aan. Benieuwd hoe dit interprofessioneel samenwerken er in de praktijk aan toe gaat? Check het hier

stage student verpleegkunde

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Uiteraard! Stages vormen een zeer belangrijk onderdeel van de bachelor opleiding verpleegkunde bij VIVES. Je loopt stage in alle domeinen van de gezondheids- en welzijnszorg: geestelijke gezondheidszorg, kindzorg, thuiszorg, ouderenzorg, preventieve gezondheidszorg en ziekenhuizen. Je leert er de algemene verpleegkundige verzorging plannen, uitvoeren en evalueren. Op stage leer je in teamverband werken, als teamleider optreden en de zorg organiseren. Gezondheidseducatie voor individuele personen of kleine groepen maakt hier ook deel van uit. De duur en het belang van de stages nemen toe naarmate je in de opleiding vordert. Benieuwd naar de ervaringen van onze studenten op stage? Check het hier

Je hoeft bovendien niet zelf een stageplaats te zoeken. We hebben een brede waaier aan stageplaatsen: of je nu in de eigen regio aan de slag wilt gaan of liever verder van huis. Ook stages in het buitenland zijn een optie! Naast de stage, vormt je bachelorproef ook een belangrijk onderdeel van het laatste opleidingsjaar. Met je bachelorproef bewijs je dat je een probleem eigen aan het werkveld op een wetenschappelijk gefundeerde en persoonlijke wijze kan benaderen.

Studeren in het buitenland

Wie tijdens zijn studies een internationale ervaring wil opdoen, zit in deze opleiding in pole position. We hebben met meer dan 140 hogescholen van Finland tot Griekenland, Malta of Spanje en van Ierland tot Litouwen een samenwerkingsovereenkomst om er een semester te studeren. Loop je liever stage buiten Europa? Afrika, India, Mexico of Colombia zijn enkele van de opties. Wees maar zeker dat je toekomstige werkgever je internationale ervaring zal weten te waarderen!

verpleegkunde buitenlandse stages

Ontdek de wereld tijdens je studie!

AD
 Quote signs

Ik ben nu afgestudeerd in de eerste lichting van studenten die de bachelor als vier- in plaats van driejarige opleiding hebben genoten. Die verlenging vond ik een hele verbetering, vooral omdat er meer tijd voor stages is.

Hoe zit zo'n opleiding verpleegkunde nu eigenlijk in elkaar? Je ontdekt het in deze korte reportage!

Twee oud-studenten over hun ervaring met verpleegkunde

Deze twee studenten vertellen elkaar in een boeiend gesprek hoe hun opleiding verliep en waar ze tegenwoordig aan de slag zijn!

Wat na je studie VERPLEEGKUNDE?
verder studeren na bachelor verpleegkunde

Verder studeren

Na het behalen van je bachelordiploma kan je nog verder studeren en een masterdiploma behalen via een schakelprogramma van twee jaar. Je kan ook een bachelor-na-bachelor opleiding volgen, bijvoorbeeld de Banaba in het Zorgmanagement wanneer je later een job als hoofdverpleegkundige zou willen uitoefenen. Daarnaast bieden we ook een uitgebreide keuze aan postgraduaten of permanente vormingen aan in diverse domeinen. Meer info i.v.m. alle navormingen vind je op de website van de VIVES Health Care School. Binnen de Associatie KU Leuven zijn er overstapmogelijkheden naar een aantal masters.

Enkele voorbeelden van verder studeer-mogelijkheden:

 • bachelor-na-bacheloropleiding zorgmanagement
 • postgraduaten: pediatrie, oncologie, geriatrie, spoedgevallenzorg en intensieve zorg, peri-operatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg, menopauzeconsulent, zorgethisch coach (nieuw!), enz. 
 • master in verpleegkunde en vroedkunde, de gezondheidsvoorlichting en bevordering, het management en het beleid van de gezondheidszorg, de seksuologie
aan de slag na bachelor verpleegkunde

Aan de slag

Als bachelor in de verpleegkunde kan je op heel wat plekken aan de slag. Verpleegkundige is een knelpuntberoep, dus je studeert af met absolute werkzekerheid. Onze afgestudeerden komen terecht:

 • op alle afdelingen in het ziekenhuis: pediatrie, neonatologie, heelkunde, radiologie, de sociale dienst, geriatrie, palliatieve zorgen, oncologie, spoed, psychiatrie, intensieve zorgen, spoed, operatiekwartier
 • in een woon- en zorgcentrum of dienstencentrum 
 • in diensten voor preventieve gezondheidszorg zoals kinderdagverblijven, Kind en Gezin, arbeidsgeneeskundige diensten
 • in de thuiszorg: thuisverpleegkunde, centra voor algemeen welzijnswerk, diensten voor gezinszorg
 • in psychiatrische centra
 • in specifieke settings zoals de drughulpverlening, de gevangenis, dagcentra voor mensen met psychiatrische problemen
 • in diensten met de klemtoon op psychosociale begeleiding: beschut wonen, begeleidingscentra voor personen met een handicap

Verkorte studieroute verpleegkunde

De bachelor verpleegkunde studeren in een verkort traject kan op deze vier manieren, startend van een diploma dat je al op zak hebt:

 1. Graduaat verpleegkunde (HBO5): Met de brugopleiding kan je in een modeltraject van 2,5 jaar de bachelor verpleegkunde halen. Werk je minstens 50% in de zorg, kan je stage lopen op je werkplek.
 2. Vroedkunde: Het modeltraject voor vroedkundigen telt 2 jaar. Je loopt 30 weken stage in alle domeinen.
 3. Psychosociale wetenschappen: Als student met een psychosociaal diploma (bijvoorbeeld uit sociaal-agogisch werk) volg je een studieroute van iets meer dan 2,5 jaar (160 studiepunten).
 4. Een ander diploma: Vanuit een andere studie stellen we samen een traject op maat op. Neem hiervoor contact op met het opleidingshoofd.

Ervoor gaan? Top! Stuur een mailtje naar coördinator van de campus waar je de opleiding wil volgen:

studenten oefenen met babypop

Diploma verpleegkunde na een ander diploma

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

drie studenten oefenen met reanimatiepop
student portret
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Brochures

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.