Verpleegster verzorgt arm

verpleegkunde

Bachelor in de verpleegkunde aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Verpleegkundigen doen hun werk met hart en ziel. Ze zijn professionals die sterk zijn in observeren, klinisch redeneren, communiceren, samenwerken, organiseren en coördineren. De relatie met de zorgontvanger en zijn omgeving staat centraal. Dat wil zeggen dat je samen in gesprek gaat over wat zij belangrijk vinden en hen ondersteunt om mee te denken en te beslissen. Je werkterrein is divers: van de ziekenhuiszorg en de thuiszorg tot de geestelijke gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg.

Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Ga voor een opleiding in de zorg!
Verpleegkunde reanimatie

Als verpleegkundige ben je veelzijdig. Je bent sterk in observeren, communiceren, samenwerken en organiseren. Elke dag opnieuw sta je dicht bij de medemens en maak je het verschil op moeilijke momenten. Wil je dagelijks naar huis gaan met het gevoel dat je een onmisbare bijdrage hebt geleverd? Dan is de opleiding verpleegkunde aan hogeschool VIVES iets voor jou!

Teamwork makes the dream work. Bij VIVES hebben we dat goed begrepen en daarom staat samenwerken centraal in de opleiding. We reiken je tools aan om op een empathische manier te leren handelen en communiceren. Uiteindelijk is dat wat je later het vaakst zult doen: goed naar mensen luisteren om vervolgens correct te kunnen inspelen op hun specifieke zorgbehoefte. We leren je tijdens de opleiding de gezondheidssector van binnen en van buiten kennen, zodat je een bekwame verpleegkundige wordt. De combinatie van kennis en kunde maken van jou een erg gewaardeerde werknemer.

VERPLEEGKUNDE STUDEREN

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingtype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Bij VIVES vinden we het belangrijk dat je als verpleegkundige niet alleen rekening houdt met wat jij nodig acht bij het verlenen van de zorg. Wij stimuleren je om als verpleegkundige samen met de zorgontvanger en zijn omgeving in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden. Je ondersteunt hen om zelf mee te denken en mee te beslissen. De wederzijdse relatie met de zorgontvanger staat dus centraal.

We leven in een maatschappij met grote culturele verschillen. Je houdt als verpleegkundige rekening met de persoonlijke behoeften, de mogelijkheden en de draagkracht van de zorgontvanger en zijn omgeving en gaat met hem/haar in dialoog. Internationale competenties in de brede zin van het woord zijn belangrijk in je job. Elke mens en elke situatie is uniek.

Als verpleegkundige werk je op basis van recente wetenschappelijke en juridische inzichten, je eigen ervaring, de voorkeur van de zorgontvanger en de beschikbare hulpmiddelen. Verpleegkundigen hebben een eigen deontologische code en houden rekening met de wetgeving.

Als verpleegkundige kan je ook een belangrijke proactieve rol spelen. Je bent namelijk ook actief op het vlak van gezondsheidsbevordering en ziektepreventie. Mensen preventief begeleiden wil in de eerste plaats zeggen dat je hun kijk op de dingen, hun mogelijkheden en hun vaardigheden versterkt om op die manier gezonder in het leven te staan en/of bepaalde ziektes te voorkomen. Verder vinden wij het belangrijk dat je als verpleegkundige ook aandacht hebt voor de zorg voor jezelf en je eigen grenzen leert bewaken. Ook hier wordt er uitgebreid aandacht aan besteed in de opleiding. 

Je werkt in een team samen met andere verpleegkundigen en zorgverleners. Daarom is het belangrijk dat je efficiënt kunt rapporteren, organiseren en coördineren. Je ondersteunt, geeft feedback, inspireert anderen en je laat je ook zelf ondersteunen. Je werkt kwaliteitsvol en denkt kritisch na over jezelf en over de organisatie waarin je werkt. Je evalueert jezelf en je schoolt jezelf permanent bij. Je leert bovendien creatieve en duurzame oplossingen bedenken als je met een probleem wordt geconfronteerd. Je neemt initiatief en je stelt je leergierig op om met de veranderingen in de zorg te kunnen omgaan.

Verpleegkunde student met hoogtechnologische pop

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het modeltraject voor de opleiding verpleegkundige bestaat uit 240 studiepunten verdeeld over acht semesters (vier opleidingsfasen).

Sinds september 2016 is de bacheloropleiding verpleegkunde in alle hogescholen een vierjarige opleiding. Wij hebben daarom de opleiding grondig herwerkt. VIVES legt in de vernieuwde opleiding de nadruk op de zorgrelatie en de communicatie met de zorgvrager en zijn omgeving. Op die manier bereiden we studenten voor op de zorgmaatschappij van de toekomst. Laat je niet afschrikken door dat extra jaar, integendeel! Hierdoor heb je als student de kans om in de verschillende domeinen van de gezondheidszorg stage te doen en vanuit de praktijk als verpleegkundige te groeien.

Hoe organiseert VIVES deze opleiding verpleegkunde?

Je kunt de opleiding bachelor verpleegkunde volgen in VIVES Brugge Xaverianenstraat, VIVES Kortrijk en VIVES Roeselare. 

Wij werken met een goed uitgebalanceerde mix van verschillende werkvormen, bijvoorbeeld hoor- en werkcolleges, opdrachten en projectwerk. Tijdens de opleiding ga je geleidelijk aan actiever aan de slag. De lector wordt dan je coach. Je maakt ook kennis met andere disciplines in de gezondheidszorg zoals logopedie, ergotherapie en sociaal agogisch werk.

De opleiding legt een sterke klemtoon op je zelfstandigheid en je verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. Je krijgt hierbij de nodige ondersteuning zodat je geleidelijk aan in die zelfstandigheid kan groeien. Er is een nauwe band tussen jou en de lectoren zodat je gemakkelijk bij hen terecht kan als je vragen hebt.

Je krijgt vaardigheidsonderwijs in kleine groepen zodat je je sociale en verpleegtechnische vaardigheden goed kunt inoefenen voor je op stage gaat. In het simulatieonderwijs met hoogtechnologische poppen kom je in een veilige omgeving in contact met levensechte situaties. Zo kan je je je goed voorbereiden op onverwachte omstandigheden in het werkveld. Een unieke oefensituatie om te leren samenwerken, klinisch redeneren en communiceren. 

Ouderenzorg

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Uiteraard! Stages vormen een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding verpleegkunde bij VIVES. Je loopt stage in alle domeinen van de gezondheids- en welzijnszorg: geestelijke gezondheidszorg, kindzorg, thuiszorg, ouderenzorg, preventieve gezondheidszorg en ziekenhuizen. Je leert er de algemene verpleegkundige verzorging plannen, uitvoeren en evalueren. Op stage leer je in teamverband werken, als teamleider optreden en de zorg organiseren. Gezondheidseducatie voor individuele personen of kleine groepen maakt hier ook deel van uit. De duur en het belang van de stages nemen toe naarmate je in de opleiding vordert.

Verder hoef je niet zelf een stageplaats te zoeken. We hebben een brede waaier aan stageplaatsen: of je nu in de eigen regio aan de slag wilt gaan of hier buiten. Zelfs stage in het buitenland is een optie! We houden graag rekening met je persoonlijke voorkeur. Naast de stage, vormt je bachelorproef ook een belangrijk onderdeel van het laatste opleidingsjaar. Met je bachelorproef bewijs je dat je een probleem eigen aan het werkveld op een wetenschappelijk gefundeerde en persoonlijke wijze kan benaderen.

Verpleegkunde patiënt

Is er een brugopleiding voor studenten met een HBO5-diploma?

Jazeker! Het brugtraject is vernieuwd en telt nu in heel Vlaanderen 150 studiepunten.Op die manier kan je je diploma van bachelor in de verpleegkunde in 2,5 jaar behalen. Zowel pas afgestudeerden van de graduaatsopleiding als verpleegkundigen met al enige ervaring doorlopen dit traject. De brugopleiding verpleegkunde kun je volgen aan VIVES Brugge Xaverianenstraat, VIVES Kortrijk en VIVES Roeselare.

Studeren in het buitenland

Wie tijdens zijn studies een persoonlijke internationale ervaring wil opdoen, zit in deze opleiding in pole position. We hebben met meer dan 140 hogescholen van Finland tot Griekenland en van Ierland tot Litouwen een samenwerkingsovereenkomst om er een semester te studeren. Of loop je liever stage buiten Europa? Afrika, India, Mexico of Colombia zijn enkele van de opties. Wees maar zeker dat je toekomstige werkgever je internationale ervaring zal weten te waarderen!

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

AD
 Quote signs

Ik ben nu afgestudeerd in de eerste lichting van studenten die de bachelor als vier- in plaats van driejarige opleiding hebben genoten. Die verlenging vond ik een hele verbetering, vooral omdat er meer tijd voor stages is.

LESINHOUD
studenten verpleegkunde

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In de eerste drie opleidingsfasen ontwikkel je een brede basis zodat je het toekomstige werkveld kan verkennen en inzicht krijgt in de verschillende zorgdomeinen. Je krijgt theoretisch onderwijs met een mix van activerende werkvormen en ‘blended learning’. De opleiding is zowel medisch-technisch als psychosociaal georiënteerd. Als verpleegkundige werk je immers in de eerste plaats met mensen. In de vierde opleidingsfase doe je uitgebreide praktijkervaring op via een stage in de zorgsector. Verder werk je een bachelorproef uit en verdiep je je kennis met keuzevakken.

Hier vind je de ECTS-fiches van deze opleiding in Brugge, Kortrijk en Roeselare. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Download hier de lessentabel van deze opleiding in Brugge, Kortrijk en Roeselare met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede, derde en vierde fase.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

Meer info

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

Meer info

Wat na je studie VERPLEEGKUNDE?
Verder studeren

Verder studeren

Na het behalen van je bachelordiploma kan je nog verder studeren en een masterdiploma behalen via een schakelprogramma van één jaar. Binnen de Associatie KU Leuven zijn er overstapmogelijkheden naar een aantal masters. Je kan ook een bachelor-na-bacheloropleiding volgen. Er is ook een uitgebreide keuze aan postgraduaten of permanente vormingen in diverse domeinen. Meer info i.v.m. alle navormingen vind je op de website van de VIVES Health Care School

Enkele voorbeelden:

  • bachelor-na-bacheloropleiding zorgmanagement
  • master in verpleeg- en vroedkunde, de gezondheidsvoorlichting en bevordering, het management en het beleid van de gezondheidszorg, de seksuologie
  • postgraduaten: diabetessector, dieren in de hulpverlening, geriatrie, oncologie, oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur voor blinden en slechtzienden, referent in de palliatieve zorg, verlies- en rouwconsulent voor kinderen en jongeren, pediatrie/neonatologie, menopauzeconsulent, spoed en intensieve zorgen, zorgethisch coach
aan de slag

Aan de slag

Met je bachelordiploma verpleegkunde op zak kan je op heel wat plekken aan de slag. Verpleegkunde is een knelpuntberoep, dus je studeert af met grote werkzekerheid. Onze afgestudeerden komen terecht:

  • op alle afdelingen in het ziekenhuis: pediatrie, neonatologie, heelkunde, radiologie, de sociale dienst, geriatrie, palliatieve zorgen, oncologie, spoed, psychiatrie, intensieve zorgen, spoed, operatiekwartier
  • in een woon- en zorgcentrum
  • in diensten voor preventieve gezondheidszorg zoals kinderdagverblijven, Kind en Gezin, arbeidsgeneeskundige diensten
  • in de thuiszorg: thuisverpleegkunde, centra voor algemeen welzijnswerk, diensten voor gezinszorg
  • in psychiatrische centra
  • in specifieke settings zoals de drughulpverlening, de gevangenis, dagcentra voor mensen met psychiatrische problemen
  • in diensten met de klemtoon op psychosociale begeleiding: beschut wonen, begeleidingscentra voor personen met een handicap