verkorte studieroute verpleegkunde na vroedkunde

Verkorte studieroute verpleegkunde na vroedkunde aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Wil je als bachelor vroedkunde een aanvullend diploma bachelor verpleegkunde behalen? Dat kan! Dankzij deze verkorte studieroute van 120 studiepunten breid je je tewerkstellingsmogelijkheden in de zorgsector uit en kun je na je studies nog meer kanten uit.

Volg nog een verkorte opleiding verpleegkunde
Student verpleegkunde

Verpleegkundigen werken vanuit een relationeel, zorgethische visie. Ze houden rekening met diversiteit en verlenen zorg in dialoog. Daarnaast verlenen verpleegkundigen wetenschappelijk en juridisch onderbouwde verpleegkundige zorg en zijn ze actief op het vlak van de preventieve zorg.

Verpleegkundigen werken intra- en interdisciplinair samen en bewaken en bevorderen de kwaliteit van hun denken en handelen. Verpleegkundigen zijn creatief, ondernemend en integreren duurzaamheid in hun handelen.

Let op: dit is een verkorte studieroute voor wie al over een bachelordiploma vroedkunde beschikt. Voor alle informatie over het reguliere traject bachelor verpleegkunde, kan je op onderstaande knop klikken.

Verkorte studieroute verpleegkunde na vroedkunde studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Wat leer ik in deze opleiding?

Bij VIVES vinden we het belangrijk dat je als verpleegkundige niet alleen rekening houdt met wat jij nodig acht bij het verlenen van de zorg. Wij stimuleren je om als verpleegkundige samen met de zorgontvanger en zijn omgeving in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden. Je ondersteunt hen om zelf mee te denken en mee te beslissen. De wederzijdse relatie met de zorgontvanger staat dus centraal.

We leven in een maatschappij met grote culturele verschillen. Je houdt als verpleegkundige rekening met de persoonlijke behoeften, de mogelijkheden en de draagkracht van de zorgontvanger en zijn omgeving en gaat met hem/haar in dialoog. Internationale competenties in de brede zin van het woord zijn belangrijk in je job. Elke persoon en elke situatie is uniek.

Als verpleegkundige werk je op basis van recente wetenschappelijke en juridische inzichten, je eigen ervaring, de voorkeur van de zorgontvanger en de beschikbare hulpmiddelen. Verpleegkundigen hebben een eigen deontologische code en houden rekening met de wetgeving.

Als verpleegkundige kan je ook een belangrijke proactieve rol spelen. Je bent namelijk ook actief op het vlak van gezondsheidsbevordering en ziektepreventie. Mensen preventief begeleiden wil in de eerste plaats zeggen dat je hun kijk op de dingen, hun mogelijkheden en hun vaardigheden versterkt om op die manier gezonder in het leven te staan en/of bepaalde ziektes te voorkomen. Verder vinden wij het belangrijk dat je als verpleegkundige ook aandacht hebt voor de zorg voor jezelf en je eigen grenzen leert bewaken. Ook hier wordt er uitgebreid aandacht aan besteed in de opleiding.

Je werkt in een team samen met andere verpleegkundigen en zorgverleners. Daarom is het belangrijk dat je efficiƫnt kunt rapporteren, organiseren en coƶrdineren. Je ondersteunt, geeft feedback, inspireert anderen en je laat je ook zelf ondersteunen. Je werkt kwaliteitsvol en denkt kritisch na over jezelf en over de organisatie waarin je werkt. Je evalueert jezelf en je schoolt jezelf permanent bij. Je leert bovendien creatieve en duurzame oplossingen bedenken als je met een probleem wordt geconfronteerd. Je neemt initiatief en je stelt je leergierig op om met de veranderingen in de zorg te kunnen omgaan.

Lesinhoud
verpleegkunde team

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

ECTS-fiche Brugge

ECTS-fiche Kortrijk

ECTS-fiche Roeselare

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Je kan op de ECTS-fiches (ECTS-fiche Brugge, ECTS-fiche Kortrijk, ECTS-fiche Roeselare) onder vakken en inhoud, op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.