Verpleegkundige en patiënt

postgraduaten gezondheidszorg

Postgraduaten gezondheidszorg aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Wil jij je toeleggen op een specifieke discipline, of gewoon je theoretische basis uitbreiden? Schrijf je dan in voor een postgraduaat gezondheidszorg.

Bijscholen
Volg een gespecialiseerde opleiding gezondheidszorg
Studenten verpleegkunde

Binnen het studiegebied gezondheidszorg worden tal van postgraduaten georganiseerd. Deze opleidingen, met een minimale omvang van 20 studiepunten zijn er op gericht om jou, als zorgverlener, een stevige theoretische basis mee te geven die omgezet kan worden in de dagdagelijkse praktijk.

Postgraduaat gezondheidszorg studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Kies je postgraduaat gezondheidszorg

Diabeteseducator

Het aantal mensen die de diagnose “diabetes” krijgen neemt nog altijd toe. Deze aandoening impliceert een aantal ingrijpende wijzigingen in het leven van deze groep. Om hen met deze veranderingen te leren omgaan, is een multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk. Om dit in goede banen te leiden speelt een diabeteseducator een heel belangrijke rol.

Dieren in de hulpverlening

In een veranderend zorglandschap waar professionalisering en innovatie troef zijn, spelen dieren meer en meer een belangrijke rol. De therapeutische effecten die dieren op mensen hebben werden doorheen de jaren wetenschappelijk gedocumenteerd. 

Geriatrie

Mensen worden steeds ouder, de levensverwachting blijft stijgen. De uitdaging voor de ouderenzorg ligt erin om de zelfstandigheid van deze oudere, ondanks eventuele gezondheidsproblemen, te bewaren en de aanwezige mogelijkheden optimaal te benutten. 

Oncologie

Door de ontwikkeling in de preventie en de behandeling van kanker wordt de oncologische zorgverlening steeds meer gespecialiseerd. Hierdoor is binnen deze sector veen zeer duidelijke vraag aanwezig naar een groeiende specialisatie van de verpleegkundigen.

Oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur voor blinden en slechtzienden

Een oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur leert personen met een visuele beperking om zich zo veilig en zo zelfstandig mogelijk te oriënteren en te verplaatsen in de woon-, werk- en leefomgeving.

Pediatrie/neonatologie

Dit is een bijkomende vorming pediatrie/neonatologie. Het betreft een postgraduaatsopleiding in het kader van het behalen van de bijzondere beroepstitel verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie.

Referent in de palliatieve zorg

Naast het aanreiken van inzichten en kaders, wordt er vooral ervaringsgericht gewerkt om te groeien in deskundigheid in het bewogen omgaan met palliatieve bewoners en families.

Verlies- en rouwconsulent voor kinderen en jongeren

Binnen onze prestigegerichte maatschappij is er een grote drang om verlies- en/of rouwgedrag – in de breedste zin van het woord- te diagnosticeren, te labelen, zelfs af te keuren of te stigmatiseren. 

Hoeveel kost mijn studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met mijn studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >