postgraduaat zorgethisch coach

Postgraduaat zorgethisch coach aan VIVES Zuid

In de opleiding zorgethisch coach ontwikkel je een onderbouwde visie op zorgethiek. Je ontdekt hoe je op een warme, authentieke manier mensen laat groeien en floreren in hun zorgengagement. Een zorgethisch coach luistert en inspireert, leidt en enthousiasmeert. Je bent een bruggenbouwer die mensen verbindt.

 

Waar kan ik dit volgen?
Visie op zorgethiek

Als professional binnen zorg of welzijn groei je in het verwerven van zorgethische inzichten en het daarin ondersteunen van collega’s. Je begeleidt zorgethische processen en neem zorgethisch leiderschap op.

Het postgraduaat Zorgethisch Coach leidt hulp- en zorgverleners op om op een professionele manier zorgethisch te reflecteren en handelen en samen met collega’s hierin te groeien.

Postgraduaat zorgethisch coach studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Zorgethiek gaat over concrete zorgpraktijken. Het is in die praktijken dat het moet gebeuren of niet gebeurt. Precies daarom kenmerkt dit postgraduaat zich door een grote praktijkgerichtheid en een hands-on-aanpak. De inhoudelijke kaders die worden aangeboden, helpen de deelnemers om praktijken op begrip te brengen en verder te ontwikkelen.

VIVES

Hoe lang doe ik over deze opleiding?

Dit postgraduaat bestaat uit 20 studiepunten. Data, prijs en gedetailleerd programma: meer info via de Health Care School.

student

Wie is de doelgroep?

Deze opleiding richt zich tot professionals in het zorg- en welzijnswerk (zoals verpleegkundigen, opvoeders, agogen, paramedici en pastoraal medewerkers).

Hoe zit het met de certificering?

Als je slaagt voor 20 studiepunten ontvang je een (postgraduaat) getuigschrift Zorgethisch Coach.

Hoeveel kost je studie?

De kostprijs bedraagt 1450 euro.

Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected].

Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.

Kmo-portefeuille

Deze opleiding komt volledig in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille.
Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding.
Erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O105080.

Lesinhoud

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

Binnen de opleiding komen volgende 4 modules aan bod

Zorgethiek: een inleiding (5stp)

Zorgethisch coachen (5 stp)

Zorgethisch gesprek begeleiden (5 stp)

Zorgethisch leiderschap (5 stp)

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een overzicht van de lesmomenten.

Lessentabel

Er worden 18 lesdagen georganiseerd, telkens op vrijdag:

3 en 17 december 2021, 14 en 28 januari; 4 en 18 februari; 11, 18 en 25 maart; 1, 22 en 29 april, 6, 13 en 20 mei; 3, 10 en 17 juni 2022.

De lessen vinden plaats van 9u00 tot 17u00.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Wat na je studie postgraduaat zorgethisch coach?

Verder studeren

 

Binnen het studiegebied gezondheidszorg worden tal van postgraduaten georganiseerd. Deze opleidingen, met een minimale omvang van 20 studiepunten zijn er op gericht om jou, als zorgverlener, een stevige theoretische basis mee te geven die omgezet kan worden in de dagdagelijkse praktijk. 

Aan de slag

Met deze gespecialiseerde opleiding leiden we hulp- en zorgverleners op om op een professionele manier zorgethisch te reflecteren en handelen en samen met collega’s hierin te groeien.