postgraduaat wondzorg - 30 stp

Postgraduaat wondzorg - 30 stp - Cursus erkend door EWMA aan VIVES Zuid

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde werkzaam in een ziekenhuis, residentiële setting of thuiszorg die zich wensen te specialiseren in de wondzorg.

Waar kan ik dit volgen?
Postgraduaat wondzorg

Na het succesvol afronden van het postgraduaat van 30 studiepunten, verkrijg je het postgraduaatsgetuigschrift "Gespecialiseerd verpleegkundige met een bijzonderlijke deskundigheid in de stomatherapie en wondzorg". 

De opleiding beantwoordt aan de RIZIV-reglementering van 1 juli 2003 voor thuisverpleegkundigen en past in het kader van het KB op de bijzondere beroepstitels en bekwaamheden dd. 27/09/2006. Volg je afzonderlijke cursusdagen, dan ontvang je hiervoor een attest van deelname.

postgraduaat wondzorg studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Binnen deze opleiding wordt ingegaan op een aantal basisprinicpes binnen de wondzorg, zoals biologie, pathofysiologie, de link tussen voeding en wondzorg, ... Daarnaast komt er ook specifieke wondzorg aan bod (diabetesvoet, oncologische wondzorg,decubitus, ...) en worden een aantal verdiepingsmodules aangeboden. Vanuit de opleiding wordt ook aangesloten bij een aantal congressen.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, paramedici of mensen met een professionele activiteit binnen de wondzorg. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals veel ervaring in het lesgeven aan volwassenen.

Meer gedetailleerde info over de opleiding en het programma kan je terugvinden op de VIVES Healtcareschool. 

https://viveshealthcareschool.be/nl/opleiding/13228/postgraduaten-banaba/wondzorg

Praktische informatie

Evaluatievorm

Permanente evaluatie d.m.v. papers en opdrachten

Certificering

Na het afwerken van de verschillende modules en het slagen in de examenonderdelen per module ontvangt de cursist met een bachelor diploma het Postgraduaat getuigschrift van “Wondzorg”. Niet bachelors ontvangen het getuigschrift “Wondzorg”. Wie enkel de lessen van dit postgraduaat volgt, ontvangt een attest van deelname.

Wat kost deze opleiding?

Prijzen

- Postgraduaat eerste jaar 20 STP: € 999

- Postgraduaat eerste jaar extra 10 STP : € 1450

Lesinhoud

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

VIVES voert een CO2- neutraal beleid en wil daarom vermijden dat veel cursusmateriaal afgedrukt wordt. Alle cursusmateriaal staat digitaal beschikbaar op een leerplatform dat exclusief toegankelijk is voor de cursisten en de lesgevers.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

  • basis wondzorg 5 stp
  • specifieke wondzorg 12 stp
  • capita selecta 3 stp
  • verdiepingsmodule wond- en stomazorg 10 stp

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

De lessen lopen van 9u00 tot 17u00.

Dit zijn de data van de lessen academiejaar 2021-2022:

7/10 - 8/10 - 28/10 (congres Brussel MHKA) - 8/11 - 9/11 - 18/11 - 19/11 - 30/11 (Oostende) - 13/12 - 20/12/2021
10/01 - 25/01 - 31/01 - 8/02 - 15/02 - 24 en 25/02 (congres Torhout) - 08/03 - 22/03 - 22/04 - 27/04 - 09/05 - 10/05 - 19/05 - 20/05 - 30/05 - 14/06 - 15/06 - 16/06/2022

Studiemateriaal

VIVES voert een CO2- neutraal beleid en wil daarom vermijden dat veel cursusmateriaal afgedrukt wordt. Alle cursusmateriaal staat digitaal beschikbaar op een leerplatform dat exclusief toegankelijk is voor de cursisten en de lesgevers.