Puzzelstukjes worden in elkaar gestoken

postgraduaat verlies- en rouwconsulent voor kinderen en jongeren

Postgraduaat verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren i.s.m. de Bleekweide aan VIVES Zuid

Binnen onze prestigegerichte maatschappij is er een grote drang om verlies- en/of rouwgedrag – in de breedste zin van het woord – te diagnosticeren, te labelen, zelfs af te keuren of te stigmatiseren.

Waar kan ik dit volgen?
Geef jij kinderen en jongeren de juiste begeleiding na verlies en trauma?
Student aan bureau

Jarenlange empirisch werk met kinderen en jongeren leerde ons dat emotioneel belastende situaties (pesten-(vecht)scheiding-zelfdoding-verliezen door de dood e.a.) die niet worden verwerkt, opgekropt worden, zich uiten in moeilijk en extreem ‘onhandelbaar’ gedrag en handelingen. Kinderen ontploffen, doen woede aanvallen, worden over beweeglijk, kruipen weg in een hoekje, zetten muren voor zich, dragen maskers. Hun schoolresultaten kelderen, ze stellen lichamelijke klachten.

Een postgraduaat verlies- en rouwconsulent voor kinderen en jongeren studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Deze opleiding biedt een integratie van diverse theoretische stromingen (ontwikkelingspsychologisch perspectief, systeem- en contextuele benadering, hechtingstheorie ea) en rouw- en procesmodellen om tegemoet te komen aan de talrijke hulpvragen van ouders, hulpverleners en leerkrachten.

De counselors worden ervaringsgerichte methodieken en oefeningen bijgebracht, zodat zij kinderen en jongeren kunnen leren omgaan met vormen van (vaak geblokkeerd) verlies, een rouwsituatie, een trauma, emotionele pijn.

Meer gedetailleerde info over de opleiding en het programma kan je terugvinden op de VIVES Healtcareschool. 

https://viveshealthcareschool.be/nl/opleiding/13187/postgraduaten-banaba/verlies-en-rouwconsulent-bij-kinderen-en-jongeren

De Bleekweide

Waar gaat deze opleiding door?

Deze opleiding wordt gegeven aan De Bleekweide, Groot Begijnhof 16, 9040 Gent. Voor bijkomende info verwijzen we graag door naar www.bleekweide.be of via mail naar [email protected]

OPGEPAST! Om aan het postgraduaat te kunnen deelnemen moet je de 3-daagse basismodule gevolgd te hebben.

Twee studenten

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het programma heeft een waarde van 60 studiepunten, in 2 studiejaren.

1e jaar Integratief Verliescounselor

startweekend: 25 en 26/09
22/10 - 29/10 - 12/11 - 26/11 - 17/12/2020 - 14/01/2021
oefenweekend: 22/01 en 23/01/2021
25/02 - 11/03 - 22/04 - 06/05
slotweekeend: 04/06 en 05/06/2021

Contract

Wat kost deze opleiding?

Deze opleiding kost € 1.950 per jaar.
Incl. koffiepauze/digitale syllabi via online leerplatform Toledo

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. 
Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

student in les

Wie is de doelgroep?

  • professionele en academische bachelors in het brede domein van de gezondheidszorg (zoals bachelor verpleegkunde, ergotherapie, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, leerkracht en orthopedagogie)
  • masters in het brede domein van de gezondheidszorg (zoals klinische psychologie, orthopedagogiek, geneeskunde, seksuologie en psychiatrie)
  • wie een ander diploma heeft kan toegelaten worden na een intakegesprek
  • professioneel en op vrijwillige basis actief bezig zijn met kinderen en jongeren
Student in les

Getuigschrift

Na het afwerken van de verschillende modules en het slagen in de examenonderdelen per module ontvangt de cursist het Postgraduaat getuigschrift ‘Verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren.

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift.
Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift.
Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

Twee studenten

Praktische informatie

  • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected].
  • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
    De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.
Lesinhoud
Studenten

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Jaar 1

Basismodule: Verlies en emotionele pijn bij kinderen en jongeren (3 SP)

Module 1: Verlies- en rouwmodellen (12 SP)

Confrontatie met zichtbaar en onzichtbaar verlies maakt deel uit van een kinderleven. De impact is vaak groot. Maatschappelijk stellen we een toenemende onmacht vast (diagnose-label-medicatie) tegenover het gedrag, de specifieke handelingen en reacties van kinderen en jongeren (k&j) na verlieservaringen. Goed onderbouwde theoretische kennis leert ons de signalen die k&j stellen beter te begrijpen, hun noden te detecteren en het biedt ons de mogelijkheid hun verliesproces met veel zorg te begeleiden.

Module 2: Verwerkingsaspecten van kinderen en jongeren (15 SP)

Kinderen en jongeren zijn in volle ontwikkeling. Wat doet een verliessituatie met een peuter? Wanneer wordt een gewone verliesreactie signaalgedrag? Specifieke verlies- en rouwtaken interfereren met de ontwikkelingstaken van kinderen. Het ontwikkelen van bekwaamheid in het omgaan met specifieke leeftijdsgebonden ontwikkelingskenmerken is noodzakelijk. Even leeftijdsspecifiek in het verwerken van emotionele pijn is het aanwenden van symbool-communicatieve en creatieve non-verbale taal. De brede context van het kind heeft eveneens nood aan deze kennis via duidings- en adviesgesprekken

Jaar 2

Module 3: Verlies, rouw en trauma vanuit verschillende perspectieven (10 SP)

We belichten de impact, gevolgen en aanpak van specifieke thematische verliessituaties bij kinderen en jongeren: (vecht)scheiding-adoptie-de dood-zelfdoding-pleegzorg-pesten-ea.. Naast thematische analyses wordt bijzondere aandacht besteed aan het mechanisme van de hechting (over generaties heen), het herstellen van verbinding en de traumatische impact van verlieservaringen. Het juridisch perspectief en de rechten van het kind worden toegelicht in toepassing op bijzondere omstandigheden.

Module 4: Systemische benadering van verlies, rouw en trauma (12 SP)

De manier waarop de context van het kind feiten en gebeurtenissen verwerkt, heeft een grote impact op het kind. We leren de dynamiek binnen een gezin of context -verliesreacties, interacties, effecten en communicatiepatronen- beter te begrijpen. We leren kijken naar intergenerationele systemen van onverwerkt verlies en de impact hiervan op het kind en zijn context. We nemen het breder systeem van het kind of de jongere mee: een duidingsgesprek omtrent onze thema’s op de school kan als motiverend beschouwd worden en tot verandering voeren. Er wordt stil gestaan bij steunbronnen en het natuurlijk netwerk van het kind of de jongere.

Module 5: Integratief omgaan van verlies (8 SP)

De visie en aanpak van omgaan met verlies steunt op de integratie van diverse stromingen, theorieën en zienswijzen. De toepassing van deze integratie stelt ons in staat om vanuit een grote vakkennis, flexibiliteit en beweeglijkheid en vanuit de behoeftes en noden van de hulpvrager (de ouders-het kind-de jongere-de school ea) een begeleiding op maat aan te bieden. ‘Anders kijken en luisteren’ naar verliesreacties en signaalgedrag van kinderen en jongeren is een vernieuwende aanpak en steunt vooral op kijken en luisteren met een dubbele bril. Deze visie verduidelijken we met twee metaforen. Enerzijds de metafoor van de twee stoelen (eerste stoel: zichtbare signalen; tweede stoel: de verlies- of rouwsituatie, wat is de achterliggende boodschap van jouw signalen?) Anderzijds de metafoor van het emotionele vat. Het leren omgaan met het emotionele vat is een belangrijk issue in deze opleiding. Verliesreacties en signaalgedrag wordt mede hierdoor niet gelabeld of gediagnosticeerd maar genormaliseerd. Deze visie wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. In de aanpak van breed verlies is er veel aandacht voor de zelfzorg en het groeiproces van de jongere.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Je kan op de ECTS-fiche, onder vakken en inhoud, op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost mijn studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met mijn studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >