Pad naar de zee

postgraduaat referent in de palliatieve zorg

Postgraduaat referent in de palliatieve zorg aan VIVES Zuid

De opleiding sluit aan bij de basisopleiding palliatieve zorg en is een verdere uitdieping van specifieke aspecten van palliatieve zorg. Naast het aanreiken van inzichten en kaders, wordt er vooral ervaringsgericht gewerkt om te groeien in deskundigheid in het bewogen omgaan met palliatieve bewoners en families.

Waar kan ik dit volgen?
Help jij de juiste palliatieve zorg te bieden aan ouderen?
Gesprek met ouderen

Dit vraagt de bereidheid om stil te staan bij eigen omgaan met emoties, verlies, dood en rouw en vanuit de eigen levenservaring te willen groeien tot grotere beschikbaarheid en meer relatiegerichte zorg. Essentieel voor deze opleiding is de sfeer van veiligheid, respect en betrokkenheid.

 • inzicht verwerven in communicatieve vaardigheden
 • inzicht verwerven in groepsvorming en multidisciplinair samenwerken
 • door ervaringsgericht leren groeien in bewogen bejegening bewoner en naasten en in relatiegerichte zorg
 • kennis en kunde pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg vergroten
 • vaardigheden ontwikkelen in het omgaan met emotionele en spirituele pijn
 • inzicht verwerven in de regelgeving en de uitbouw en integratie van palliatieve zorg in de verschillende settings
 • basisvaardigheden ontwikkelen in het omgaan met een ethisch denkkader

In samenwerking met:

 • Heidehuis – Noord-West-Vlaanderen
 • De Mantel – Midden-West-Vlaanderen
 • Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende
 • Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen
Postgraduaat referent in de palliatieve zorg studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Tijdens de opleiding worden theoretische inzichten afgewisseld met reflectie, uitwisseling, bespreken van casussen en inoefenen van vaardigheden en attitudes. De theoretische inzichten worden getoetst aan de ervaring van de cursisten door verbinding te maken met de praktijk en door te experimenteren in oefeningen.

De cursisten krijgen na elk opleidingsdeel een reflectie- en verbindingsopdracht mee waarbij de opgedane kennis en kunde verder wordt uitgediept en vertaald naar de eigen werksituatie, zowel in contact met de gekozen volgbewoner als op teamniveau. De cursisten krijgen schriftelijke feedback op deze huistaak van de lesgever en/of de co-trainer.

De cursisten worden gevraagd om een portfolio bij te houden waarbij de gemaakte opdrachten, de feedback en de verdere groei in kennis en kunde als palliatief referent wordt geïntegreerd. De cursist heeft een mentor binnen zijn werksituatie. De portfolio’s worden gepresenteerd op de laatste lesdag.

De lesgevers zijn experten, verbonden aan de netwerken palliatieve zorg.

Meer gedetailleerde info over de opleiding en het programma kan je terugvinden op de VIVES Healtcareschool. 

https://viveshealthcareschool.be/nl/opleiding/13188/postgraduaten-banaba/referent-palliatieve-zorg

Studenten

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding duurt een jaar. De data voor het academiejaar 2021-2022 zijn:

 • 19/10 – 26/10/2021
 • 16/11 – 23/11/2021
 • 07/12 – 21/12/2021
 • 18/01/2022
 • 01/02 – 08/02 - 22/02/2022
 • 08/03 – 22/03 - 29/03/2022
 • 19/4 - 26/04/2022
 • 03/05 -10/05 - 17/05/2022
 • 14/06/2022

De lessen vinden plaats van 9u00 u tot 17u00.

spoor in het strand

Wie is de doelgroep?

De opleiding richt zich tot medewerkers werkzaam in woonzorgcentra en diensten voor thuiszorg die de basisopleiding palliatieve zorg gevolgd hebben en die de functie van palliatief referent invullen of deel uitmaken van het palliatief support team.
Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift. Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift. Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

Contract

Wat kost deze opleiding?

Het volledige programma kost € 1.750
(incl. koffiepauze/digitale syllabi via online leerplatform Toledo)

Twee studenten

Kmo-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Groepje studenten op trap

Praktische informatie

 • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected].
 • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
  De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.
Lesinhoud
Palliatieve zorg

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder zie je hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

 • dag 1 - Kennismaking
 • dag 2 - Communicatie in groep en groepsvorming
 • dag 3 - Luisteren en intensifiëren van de communicatie
 • dag 4 - Omgaan met macht, onmacht, conflicten en grenzen
 • dag 5 & 6 - Omgaan met families in palliatieve zorg
 • dag 7 - Intervisie
 • dag 8 - Aanraken en aangeraakt worden
 • dag 9 & 10 - Spirituele en existentiële zorg
 • dag 11 - Intervisie
 • dag 12 - Emotionele zorg – Rouw van de hulpverlener
 • dag 13 - Organisatie en wetgeving palliatieve zorg – Uitbouw en implementatie
 • dag 14 - Pijn en pijntherapie voor gevorderden-
 • dag 15 - Symptoomcontrole en Comfortzorg – Richtlijnen
 • dag 16 - Ethisch handelen in de praktijk
 • dag 17 - Diversiteit in de palliatieve zorg
 • dag 18 - Synthesedag: voorstelling portfolio’s - Evaluatie en afronding

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

persoon noteert iets

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >