Blindgeleidehond en slechtziende

postgraduaat oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur voor blinden en slechtzienden
postgraduaat oriëntatie- en mobiliteits-instructeur voor blinden en slechtzienden

Postgraduaat oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur voor blinden en slechtzienden aan VIVES Noord

Een oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur leert personen met een visuele beperking om zich zo veilig en zo zelfstandig mogelijk te oriënteren en te verplaatsen in de woon-, werk- en leefomgeving.

Waar kan ik dit volgen?
Help jij mensen met een visuele beperking?
oog close-up

Deze kwalitatieve en praktijkgerichte opleiding met een stevige theoretische basis werd ontwikkeld door deskundigen uit diverse expertenorganisaties. Hierdoor wordt uniformiteit beoogd in de oriëntatie- en mobiliteitstechnieken toegepast in Vlaanderen en België.

Visuele beperking treft alle leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Met het getuigschrift van dit postgraduaat kan je fungeren als referentiepersoon ‘visuele problematiek’ in jouw voorziening.

Postgraduaat oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur voor blinden en slechtzienden studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Theoretische achtergronden

 • kennis van het visueel systeem
 • meervoudige handicap
 • psychosociale aspecten & leefwereld bij personen met een visuele beperking
 • wetgeving en maatschappelijke relevante informatie

Beroepsgerichte vaardigheden

 • methodisch handelen
 • visueel en tactiel profiel

Oriëntatie- en mobiliteitstechnieken

 • kinderen (0 tot 16 jaar)
 • jongeren (+ 16 jaar), adolescenten en volwassenen met enkelvoudige visuele beperking
 • personen met meervoudige visuele beperking
 • ouderen
 • geïntegreerde toepassingen

Stage

Vives campus Brugge

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het programma heeft een waarde van 20 studiepunten. De lessen worden zoveel mogelijk online gegeven. Er worden 10 praktijkdagen voor- zien, twee opeenvolgende dagen per maand (donderdag/vrijdag). Deze gaan door op de campus in Brugge of op verplaatsing (Begeleidingscentrum Spermalie in Brugge, Centrum Ganspoel in Huldenberg, MIVB Brussel). Lesdagen vinden plaats tussen 9u en 17u. Daarnaast loopt de cursist nog 8 dagen stage.

Klepbord met balpen

Wat kost deze opleiding?

Volledig programma: € 1 300.

Betaald educatief verlof wordt aangevraagd.

Aula Vives Brugge

Wie is de doelgroep?

Deze vorming richt zich tot bachelors en masters in de gezondheidszorg (ergo-, kinesitherapie…), onderwijs, maatschappelijk werk, en (ortho-)pedagogie die (wensen te) werken met personen met een visuele beperking. Heb je geen bachelordiploma en heb je werkervaring met blinden en slechtzienden, neem contact op met de hogeschool VIVES.

kind krijgt therapie

Praktische informatie

 • Als je slaagt voor alle opleidingsonderdelen ontvang je een getuigschrift van postgraduaat.
 • Annulering kan enkel via e-mail als je niet aanwezig kan zijn via [email protected]. De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.
 • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
  De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.
Lesinhoud
blindenstok

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Naast de uitwerking van theoretische kaders en inzichten is er veel ruimte voor praktijkgerichte vorming. De lesdagen worden aangevuld met praktijkgerelateerde oefeningen, bezoeken en stage. Via observatie, reflectie en het begeleiden van cliënten met visuele problematiek kijk je kritisch naar je handelen als oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Je kan op de ECTS-fiche op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >