cellen

postgraduaat oncologie

Postgraduaat oncologie aan VIVES Zuid

Door de ontwikkeling in de preventie en de behandeling van kanker wordt de oncologische zorgverlening steeds meer gespecialiseerd. Hierdoor is binnen deze sector veen zeer duidelijke vraag aanwezig naar een groeiende specialisatie van de verpleegkundigen.

Waar kan ik dit volgen?
Help jij de juiste oncologische zorg te bieden aan de patiënt?
medicatie

Als oncologisch verpleegkundige vervul je een gespecialiseerde en coördinerende rol tegenover patiënten, hun onmiddellijke omgeving, andere zorgverleners, het multidisciplinaire team en zorgorganisaties. Door een vakoverschrijdende expertise in oncologische zorg en een continue professionele ontwikkeling, neem je het voortouw in de verdere uitbouw van de verpleegkundige oncologische zorg.

Ook van overheidswege wordt deze noodzaak aan gespecialiseerde zorg onderkend binnen de oncologische zorgprogramma’s (KB 21/03/03). De bijzondere specialisatie voor verpleegkundigen wordt erkend onder de vorm van een bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie (KB 27/09/06).

Postgraduaat oncologie studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Dit postgraduaat bestaat uit 20 of 60 studiepunten gespreid. Data, prijs en gedetailleerd programma: meer info via Health Care School.

Het postgraduaat oncologie komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

studenten op trap

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Om de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie’ te behalen moet je de 60 studiepunten volgen. Deze 60 studiepunten is een combinatie van theorie en stage (totaal van 450 uur) binnen een oncologische setting.

Wens je echter als verpleegkundige je enkel te specialiseren binnen de oncologie dan kan je ook kiezen voor 20 studiepunten oncologie.

gezondheid diagram

Wie is de doelgroep?

Verpleegkundigen die zich wensen te specialiseren in de oncologische zorg. 

verpleegster

Certificering

Slaag je voor de 20 studiepunten dan ontvang je een getuigschrift 'Postgraduaat oncologie'. Slaag je voor de 60 studiepunten dan ontvang je het getuigschrift ‘Postgraduaat oncologie – bijzondere beroepstitel’ en voldoe je aan de eisen voor het aanvragen van deze bijzondere beroepstitel. Wie afzonderlijke lesdagen volgt, krijgt een aanwezigheidsattest.

persoon noteert iets

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Lesinhoud
scanner

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Voor meer informatie ga naar Health Care School.

 

Lessentabel

Hieronder vind je wanneer je les hebt. 

Lessentabel

Je hebt om de twee weken les, telkens op donderdag en op vrijdag.

Op deze manier wisselen lesweken zich af met weken zonder les. In de schoolvakanties worden geen lessen georganiseerd.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.