Dokters

postgraduaat neurologische zorg - module beroertezorg

Module beroertezorg i.s.m. de BVNV, BSC, Artevelde Hogeschool, Odisee Hogeschool en UCLL. Endorsed by ESO

Met deze module willen we de deskundigheid van de verpleegkundigen en paramedici die in contact komen met beroerte patiënten vergroten. De verpleegkundige is de spil in het verzorgingsnetwerk dat rond een beroerte patiënt is opgebouwd.

Waar kan ik dit studeren?

Dit verzorgingsnetwerk bestaat uit deskundigen zoals artsen (neuroloog en huisarts), verpleegkundigen (thuiszorg), kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal verpleegkundigen of maatschappelijk werkers en psychologen als uit ervaringsdeskundigen die de familie en naasten zijn van de patiënt. Om die zorg te coördineren, behoeften en wensen van de patiënt in kaart te brengen is er kennis van zake nodig.

Deze cursus bevat naast de nodige medische bagage ook heel veel praktijkgerichte aanpak. In het kader van het nieuwe ‘Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden’ (in voege sinds 08.08.2014) zal dergelijke opleiding/bijscholing zeker nodig zijn om op een beroertezorgafdeling te mogen functioneren.

De opleiding beroertezorg maakt deel uit van de postgraduaatsopleiding van 20 studiepunten neurologische zorg. De module omvat 10 studiepunten.

De module beroertezorg volgen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingtype

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit studeren?

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Klemtonen van de opleiding

De opleiding bestaat uit 10 lesdagen waarin zowel theoretische als praktische elementen aan bod komen:

  • Beroertezorg: een algemene opleiding waarbij de anatomie, de pathofysiologie, diagnose, klinische studies, symptomatologie, behandeling zowel medisch als paramedisch, begeleiding van patiënten en familie door de verschillende stadia van de ziekte, verdieping in de preventie van complicaties zoals slikstoornissen, communicatieproblemen, valpreventie besproken wordt.
  • Een praktische opleiding waarbij het management van de multidisciplinaire behandeling in de verschillende settings wordt besproken
  • Een praktische opleiding waarbij via casussen de theorie wordt toegepast
  • Een gastcollege door een internationaal befaamde specialist in Stroke
  • Het congres van de Belgian Stroke Council

Evaluatie van de cursus:

  • De evaluatie van de cursus bestaat uit twee delen:
  1. Het schrijven en verdedigen van een paper.
    Deze heeft als doel de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.
  2. Schriftelijk examen
stimulatie

Doelgroep

De opleiding is gericht op verpleegkundigen en paramedici, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, neuropsychologen, diëtisten en maatschappelijk werkers die de opleiding neurologische zorg gevolgd hebben of bijzonder geïnteresseerd zijn in de beroertezorg of werkzaam op een afdeling neurologie, stroke unit of ICU.
 

€ 790 (incl. koffiepauze en digitale syllabi)
Inbegrepen:
• BSC congres
Vlaams opleidingsverlof werd aangevraagd.

Lesdata
18 en 19 oktober 2021
08, 09, 22 en 23  november 2021 
06, 07 en 20 december 2021

 

Voor het gedetailleerd programma en de sprekers kunt u zich ook wenden tot de website van de Belgische Vereniging voor neuroverpleegkundigen: www.bvnv.be