postgraduaat menopauzeconsulent

Postgraduaat menopauzeconsulent aan VIVES Zuid

In de opleiding menopauzeconsulent kan je je bekwamen in de professionele begeleiding van de vrouw in de menopauze. Dit vraagt een diepgaande kennis en een grondig inzicht in de fysiologie en de pathologie van de menopauze.

Menopauzeconsulent worden

De menopauze is een normaal fysiologisch proces waarbij 60% van de vrouwen klachten ondervinden (Depypere, 2008). Er zijn ook vrouwen die door een dysfunctie of een chirurgische ingreep vervroegd in de menopauze komen. Daarnaast kunnen hormonale behandelingen bij diverse vormen van kanker vrouwen vervroegd in de menopauze brengen.

Preventie en voorlichting over voeding en lifestyle vormen een belangrijk onderdeel van het programma, naast verschillende communicatietechnieken en coachingsvaardigheden.

Een uitgebreid programma kan je terugvinden op de VIVES Healthcareschool

Postgraduaat menopauzeconsulent studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Aantal studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding zoomt in op de fysiologie en de pathologie van de natuurlijke menopauze. Er zijn echter ook andere oorzaken van de (al dan niet vervroegde) menopauze. Het kan hierbij gaan om een dysfunctie of een chirurgische ingreep of hormonale behandelingen bij diverse vormen van kanker.

Preventie en voorlichting over voeding en lifestyle vormen een belangrijk onderdeel van het programma, naast verschillende communicatietechnieken en coachingsvaardigheden. Tijdens de opleiding krijg je alle handvaten aangereikt om de vrouw in de menopauze haar weg te helpen vinden in deze nieuwe levensfase. Daarnaast krijg je ook informatie over de juridische aspecten en over de marketing bij het starten van een eigen praktijk. Interdisciplinaire samenwerking komt hierbij eveneens aan bod.

De theoretische inhouden worden aangeboden onder de vorm van contactonderwijs. Het klinisch onderwijs omvat minimum 32 uren stage.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, menopauzeconsulenten of mensen met een professionele activiteit binnen een setting met menopauzale vrouwen. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

 Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het postgraduaatsgetuigschrift "Menopauzeconsulent". Volg je afzonderlijke cursusdagen, dan ontvang je hiervoor een attest van deelname.

Praktische informatie

Lesdata

 • 14 en 15 oktober '21
 • 18 en 19 november '21
 • 16 en 17 december '21
 • 13 en 14 januari ‘22
 • 10 en 11 februari ‘22
 • 24 en 25 maart ‘22
 • 21 en 22 april ‘22
 • 5, 6, 19 en 20 mei ‘22
 • 9 en 10 juni ‘22

De lessen vinden plaats van 9 u. tot 17 u.

Doelgroep

Bachelors in de verpleegkunde, bachelors in de vroedkunde of andere bachelors en masters in het brede domein van de gezondheidszorg. Wie een ander diploma heeft kan toegelaten worden na een intakegesprek.

Kostprijs

Volledig programma: 1850 euro. De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof en komt in aanmerking voor het gebruik van de KMO-portefeuille.

Getuigschrift

Als je slaagt voor 20 studiepunten ontvang je een getuigschrift van postgraduaat. Wie afzonderlijke cursusdagen volgt, krijgt een aanwezigheidsattest.

Annulering

De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen. Hier vind je de annuleringsvoorwaarden.

Lesinhoud

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

De opleiding omvat in totaal 20 studiepunten en loopt van oktober 2021 tot juni 2022.

Dit zijn je vakken:

 • Relationele en communicatieve vaardigheden (4 sp)
 • Fysiologische & pathologische menopauze (4 sp)
 • Behandelmethoden & leefstijl (5 sp) · Het menopauzeconsult (4 sp)
 • Beroepspraktijk (3 sp) De opleiding omvat theoretisch onderwijs en klinisch

De opleiding omvat theoretisch onderwijs en klinisch onderwijs (ongeveer 32 uur stage).

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.