handen verpleger en oudere

postgraduaat geriatrie

Postgraduaat geriatrie aan VIVES Zuid

Mensen worden steeds ouder, de levensverwachting blijft stijgen. De uitdaging voor de ouderenzorg ligt erin om de zelfstandigheid van deze oudere, ondanks eventuele gezondheidsproblemen, te bewaren en de aanwezige mogelijkheden optimaal te benutten. Kwaliteitsvolle en efficiënte ouderenzorg betekent, naast professionele zorg dus ook preventief en proactief handelen.

Waar kan ik dit volgen?
uitdagingen in de ouderenzorg
ouderenzorg

Ouderenzorg is een interdisciplinair (en transmuraal) gebeuren, waar verschillende actoren hun specifieke taak hebben. Dit alles vereist een deskundigheid van hoog niveau. In de eerste plaats moet de zorgverlener inzicht hebben in de gerontologie.

Daarnaast dient een verpleegkundige met expertise in ouderenzorg / geriatrie een uitgebreide kennis van fysiologie en pathologie te hebben en moet ze ook geschoold zijn op vlak van psychologie en groepsdynamica. Zij/hij beschikt over een uitgebreid arsenaal aan vaardigheden en attituden van zowel technische als psycho-sociale aard.

Dit postgraduaat programma is uitgegaan van bovenstaande en beoogt een degelijke, actuele en innovatieve vervolgopleiding aan te bieden voor verpleegkundigen, al of niet reeds tewerkgesteld in de ouderenzorg.

Postgraduaat geriatrie studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Met deze gespecialiseerde opleiding wensen we verpleegkundigen op te leiden die gespecialiseerd zijn in het zorgdomein ouderenzorg en die de rol van expert, coach en innovator kunnen opnemen in het beroepsveld (zowel in intra- extra- als transmurale zorgsettings).   

Meer gedetailleerde info over de opleiding en het programma kan je terugvinden op de VIVES Healtcareschool. 

https://viveshealthcareschool.be/nl/opleiding/13189/postgraduaten-banaba/geriatrie

                 

studenten op trap

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het programma heeft een waarde van 20 studiepunten en omvat 4 modules verspreid over 19 dagen. De vormingsdagen worden telkens gelijkaardig opgebouwd.

handen

Wat kost deze opleiding?

Prijs:

 • PG 60 SP: €2150,00
 • PG 20 SP: €1450,00 voor de 4 eerste modules van het BBT
 • Module 5 SP: €450,00
 • Stage (30 SP): €600,00

Kmo-portefeuille:

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Wie is de doelgroep?

Deze vorming richt zich tot: bachelors in de verpleegkunde en verpleegkundigen met een graduaat (HBO5) diploma die een grote interesse hebben in de ouderenzorg. De opleiding voldoet aan de normen inzake bijzondere beroepstitel en beroepsbekwaamheid geriatrie.

Met deze opleiding is het mogelijk om de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie’ te verkrijgen. Om de bijzondere beroepstitel te behalen MOET aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 • diploma van bachelor verpleegkundige bezitten
 • volgen van 60 studiepunten: basis 20 stp + stage 450u (30 stp) + theorie 10 stp

Na het volgen van én geslaagd zijn, kan de bijzondere beroepstitel aangevraagd worden.

Andere zorgverleners van het multidisciplinaire zorgteam zijn eveneens welkom.
Wie niet het volledige programma wenst te volgen, kan zich inschrijven voor aparte modules. In dit geval wordt een getuigschrift (na evaluatie) of attest (zonder evaluatie) toegekend per gevolgde module.

handen op papier

Welke evaluatievorm wordt toegepast?

Aanwezigheid op elke cursusdag is verplicht. Indien alle modules met succes worden afgewerkt, leidt dit tot een (post)graduaat getuigschrift ‘verpleegkundige in de geriatrie’ ter waarde van 20 studiepunten.

Verpleegkundigen die zich inschrijven voor de 60 studiepunten, in het kader van het behalen van de bijzondere beroepstitel geriatrie behalen het postgraduaat getuigschrift ‘verpleegkundige in de geriatrie’ ter waarde van 60 studiepunten.

2 studenten samen

Hoe zit het met de certificering?

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift. 
Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift. 
Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

postits

Praktische informatie

 • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected].
 • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
  De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.
Lesinhoud
dankbaarheid

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Het programma heeft een waarde van 20 studiepunten en omvat 4 modules verspreid over 19 dagen. De vormingsdagen worden telkens gelijkaardig opgebouwd.

 • Module 1: Innovatie in de ouderenzorg (5 stp)
 • Module 2 : Verpleegkundige management bij gedragsproblematiek de 3 D's (5 stp)
 • Module 3 : Multipathologie: multidisciplinaire benadering vanuit casuïstiek (5 stp)
 • Module 4 : De oudere zorgvrager en de maatschapij (5 stp)

Gemeenschappelijke module (extra 10 stp) in het kader van het behalen van de bijzondere beroepstitel

OPO 5: Ethiek/Zorg voor de zorgverlener sTimul – 5 stp

OPO 6: Keuze vak – 5 stp (aanbod wordt meegedeeld bij de start van de postgraduaat opleiding

Beroepspraktijk : in kader van BBT Geriatrie

OPO 7: Beroepspraktijk 1 – 15 stp

OPO 8: Beroepspraktijk 2 – 15 stp

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. 

Lessentabel

Dit zijn de data van de lessen academiejaar 2021-2022:

7/10 - 14/10 - 28/10 - 18/11 - 2/12 - 9/12 - 16/12/2021
13/01 - 27/01 - 3/02 - 17/02 - 10/03 - 24/03 - 31/03 - 21/04 - 05/05 - 19/05 - 2/06 - 9/06/2022

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

persoon noteert iets

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie postgraduaat geriatrie?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied gezondheidszorg worden tal van postgraduaten georganiseerd. Deze opleidingen, met een minimale omvang van 20 studiepunten zijn er op gericht om jou, als zorgverlener, een stevige theoretische basis mee te geven die omgezet kan worden in de dagdagelijkse praktijk. 

aan de slag

Aan de slag

Met deze gespecialiseerde opleiding wensen we verpleegkundigen op te leiden die gespecialiseerd zijn in het zorgdomein ouderenzorg en die de rol van expert, coach en innovator kunnen opnemen in het beroepsveld (zowel in intra- extra- als transmurale zorgsettings).