postgraduaat geestelijke gezondheidszorg

Postgraduaat geestelijke gezondheidszorg aan VIVES Zuid

De brede sector van de geestellijke gezondheidszorg is steeds in evolutie. Tegelijk boeiend, complex en uitdagend. Met dit postgraduaat biedt VIVES een opleidingsprogramma aan dat je in staat stelt je te verdiepen in verschillende relevante en actuele thema's waarmee je binnen de GGZ aan de slag kan. Ervaringsgericht leren met VIVES-lectoren, ervaringsdeskundigen en professionals uit het werkveld staan gedurende 20 opleidingsdagen centraal en vormen een echte inspiratie tot verdere professionalisering.

Waar kan ik dit volgen?
actuele thema's binnen de geestelijke gezondheidszorg

Het postgraduaat in de geestelijke gezondheidszorg richt zich op de professionele en relationele identiteit van de hulpverlener waarbij de focus wordt gelegd op de zorgontvanger, het team en het netwerk, zelfontwikkeling en innovatie. Na het volgen van de opleiding kan de rol van expert, coach en innovator bewuster opgenomen worden.

De opleiding vertrekt vanuit de voorkennis van de deelnemers om tot een individuele verbreding en verdieping te komen waarbij een combinatie wordt gemaakt van een theoretisch aanbod met vaardigheidstraining en concrete toepassingen. Deskundige input voor de opleiding wordt bekomen vanuit het werkveld, onderwijs en eigen ervaringen en inbreng.

Praktisch zal gebruik gemaakt worden van ervaringsgerichte werkvormen. Het aftoetsen van de eigen werkervaringen met anderen en reflecteren over de eigen praktijk in perspectief van de aangereikte kaders staan hierbij centraal. De cursisten zullen uitgedaagd worden om uit hun comfortzone te komen.

Postgraduaat geestelijke gezondheidszorg studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Binnen de opleiding wordt de focus gelegd op 4 domeinen, nl. persoonsgerichte ontwikkeling, cliëntgerichte ontwikkeling, teamgerichte ontwikkeling, en innovatie. Dit gebeurt aan de hand van 4 modules:

1. Interpersoonlijke ontwikkeling: 4 lesdagen (5stp)

Binnen deze module wordt stil gestaan bij één van de belangrijkste werkinstrumenten binnen de GGZ. Verdere bewustwording van de eigen identiteit als hulpverlener binnen een wederkerige relatie met de zorgontvanger is dan ook een onontbeerlijk onderdeel van professionele groei. Tijdens deze opleidingsdagen staan zelfreflectie, bewustwording van onder meer de eigen hanteringsstijl/valkuilen/weerstanden, en uitdieping van de betekenis van de therapeutische relatie centraal.  Aandachtig zijn en blijven voor de eigen veerkracht is tevens een belangrijk uitgangspunt.

2.  Ondersteunende denkkaders in de begeleiding: 7 lesdagen (5stp)

Als verpleegkundige staat begeleiding bij en samen met de zorgontvanger centraal. Deze module biedt verdieping in het patiëntgericht werken door stil te staan bij psychotherapeutische denk- en werkkaders, klinisch redeneren en bijhorende gespreksvoering rond aangebrachte casuïstiek.  Daarnaast worden enkele themadagen doorlopen waarbij inhoudelijk wordt stil gestaan bij specifieke kwetsbaarheden die ervaren worden in de GGZ en de implicaties daarvan voor de begeleiding.

3.  Persoonlijk netwerkgerichte zorg: 6 dagen (5stp)

Vanuit de overtuiging dat goede hulpverlening steeds samen met de zorgontvanger, een team en een netwerk gebeurt, wordt in deze module aandacht geboden aan enkele cruciale elementen die dit mogelijk maken. Zorgethisch leiderschap, coaching, transmuraal samenwerken binnen een netwerk van hulpverleners en familie van de patiënt, ervaringsdeskundigheid en coproductie,… zijn dan ook inhouden die leiden tot meer inzicht en expertise.

4.  Innovatie binnen de GGZ: 3 dagen (5stp)

De module ‘Innovatie binnen de GGZ’ stimuleert het out-of-the box denken met aandacht voor een breed perspectief van nieuwe technologieën die worden ingezet binnen de GGZ. Zorgtechnologie en e-healthcare zijn belangrijke onderdelen van waardevolle hulpverlening voor heden en toekomst. Een ondernemingsgerichte attitude is daarbij een belangrijke grondhouding willen we de GGZ-begeleiding future-proof houden.

De lesgevers zijn VIVES-lectoren, ervaringsdeskundigen én professionals uit het werkveld.

Meer gedetailleerde info over de opleiding en het programma kan je terugvinden op de VIVES Healtcareschool. 

Geestelijke Gezondheidszorg | Vives gezondheidszorg (viveshealthcareschool.be)

Lesinhoud
student VIVES

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

VIVES voert een CO2- neutraal beleid en wil daarom vermijden dat veel cursusmateriaal afgedrukt wordt. Alle cursusmateriaal staat digitaal beschikbaar op een leerplatform dat exclusief toegankelijk is voor de cursisten en de lesgevers.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder het overzicht.

Vakken en praktijk

  • interpersoonlijke ontwikkeling 5 credits
  • ondersteunende denkkaders in de begeleiding 5 credits
  • persoonlijk netwerkgerichte zorg 5 credits
  • innovatie binnen de GGZ

Lessentabel

Hieronder kan je je uurrooster raadplegen.

Lessentabel

Kllik hier om je uurrooster te bekijken.

Studiemateriaal

VIVES voert een CO2- neutraal beleid en wil daarom vermijden dat veel cursusmateriaal afgedrukt wordt. Alle cursusmateriaal staat digitaal beschikbaar op een leerplatform dat exclusief toegankelijk is voor de cursisten en de lesgevers.