appel met pleister

postgraduaat diabeteseducator

Postgraduaat diabeteseducator aan VIVES Noord

Het aantal mensen die de diagnose “diabetes” krijgen neemt nog altijd toe. Deze aandoening impliceert een aantal ingrijpende wijzigingen in het leven van deze groep. Om hen met deze veranderingen te leren omgaan, is een multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk. Om dit in goede banen te leiden speelt een diabeteseducator een heel belangrijke rol.

Waar kan ik dit volgen?
het belang van een diabeteseducator
diabetes patiënt prikt

Ben jij verpleegkundige, diëtist of podoloog en lijkt een patiëntgerichte benadering binnen de diabetesproblematiek in een multidisciplinaire setting iets voor jou? Dan is deze opleiding voor jou de oplossing!

Op basis van het behaalde getuigschrift kunnen verpleegkundigen tevens de bijzondere beroepsbekwaamheid van “verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie” bekomen.

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde, vroedkunde, voedings- en dieetkunde of podologie en kinesisten die zich wensen te specialiseren in de zorg voor en de begeleiding van patiënten met diabetes.

Postgraduaat diabeteseducator studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Bijna alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, diëtisten of mensen met een professionele activiteit binnen de zorg voor de diabetesepatiënt. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

De postgraduaatsopleiding bestaat uit 20 studiepunten. Deze worden verdeeld over 5 opleidingsonderdelen: biomedische wetenschappen (5 SP) verpleegkundige en psychosociale wetenschappen (5 SP) voeding bij diabetes (3 SP) educatie (3 SP) klinisch onderwijs (4 SP) De theorie wordt aangeboden onder de vorm van contactonderwijs. Het klinisch onderwijs omvat minimum 40 uren stage, die gespreid moeten worden over de volgende settings: algemene raadpleging diabetologie/endocrinologie verpleegeenheid diabetologie/endocrinologie dieetconsultatie multidisciplinaire voetkliniek thuisverpleging pediatrie en zwangerschapsbegeleiding.

student aan laptop

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding loopt over één academiejaar. Indien gewenst, kan een individueel programma opgesteld worden in overleg met de coördinator en de studie- en trajectbegeleider.

De lesinhouden worden getoetst aan de hand van een schriftelijk en een mondeling panelexamen.

vives studenten in het gras

Wat kost deze opleiding?

Deze opleiding kost € 1150(inclusief koffie en digitaal cursusmateriaal).

Lesinhoud
insuline spuiten

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

De postgraduaatsopleiding diabeteseducator wordt aangeboden in dagonderwijs.

Lessentabel

De lesdagen vinden telkens plaats op maandag en dinsdag, met uitzondering van de schoolvakanties, en zijn gespreid gepland over de maanden september 2021 tot en met mei 2022. De lessen gaan door tussen 8.30u en 17.00u.

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost mijn studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met mijn studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie postgraduaat diabeteseducator?
Verder studeren

Verder studeren

  • Banaba zorgmanagement
  • Masterdiploma via een schakelprogramma van één jaar. Binnen de Associatie KU Leuven zijn er overstapmogelijkheden naar o.a. master in de verpleegkunde en vroedkunde.
  • Er is ook een uitgebreide keuze aan postgraduaten of permanente vormingen in diverse domeinen. 
aan de slag

Aan de slag

  • Verpleegkundige met als specialisatie de zorg voor en de begeleiding van patiënten met diabetes