materiaal operatie

postgraduaat in de perioperatieve zorg

Postgraduaat in de perioperatieve verpleegkunde aan VIVES Noord

Als een hoogtechnologische omgeving, technisch-verpleegkundige handelingen, intensief teamwork en een kort maar zeer krachtig en betekenisvol contact met de patiënt voor jou als muziek in de oren klinken, dan is het operatiekwartier voor jou the place to be!

Waar kan ik dit volgen?
Leer het operatiekwartier kennen als geen ander
gezondheid diagram

Omdat er in een operatiekwartier echter heel wat subspecialisaties zijn, is het nuttig je in deze materie te verdiepen, zowel op theoretisch als praktisch vlak.

Het postgraduaat perioperatieve zorg speelt op al deze zaken in. Deze opleiding biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met de verschillende facetten van de operatieverpleegkunde en je hierin ook te verdiepen.

Eenmaal je het diploma in handen hebt ligt het werken op een operatiekwartier binnen handbereik en ben je sneller ingewerkt in een voor jou bekende omgeving.

Bovendien kan je na het behalen van dit diploma tevens de bijzondere beroepstitel van "verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve zorg" verkrijgen.

Postgraduaat in de perioperatieve zorg studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Wat leer ik in deze opleiding?

Inhoudelijk focust de opleiding op het verpleegkundig functioneren op deze gespecialiseerde dienst. Hierbij komen in het begin van de opleiding een aantal algemene items aan bod (bv. verpleegkundige aansprakelijkheid, kwaliteitszorg, ethiek,...), die telkens gelinkt worden aan de kritische diensten binnen het ziekenhuis. Naarmate de opleiding vordert, komen er meer specifieke thema's aan bod. In eerste instantie wordt hierbij aandacht besteed aan het verpleegkundige luik, maar daarnaast komt ook de medische achtergrond uitgebreid aan bod.
 

De opleiding steunt op vier pijlers

  • Praktijk- en werkveldgerichtheid: kennis, inzicht en toepassing van verpleegkundige procedures gekoppeld aan klinisch redeneren
  • Kennis en inzicht van veel voorkomende ingrepen en complicaties eigen aan de medisch-technische dienst het operatiekwartier
  • Met aandacht voor de relationele en zorgethische aspecten in de benadering van de zorgontvanger en zijn omgeving
  • Flexibiliteit: traject op maat van de student en af te werken op eigen tempo
beademing

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding loopt over één academiejaar. Indien je dit wenst, kan je een individueel programma opstellen in overleg met het opleidingshoofd en de studie- en trajectbegeleider.

patiënt

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

De postgraduaat peri-operatieve zorg wordt aangeboden in dagonderwijs.

In het dagonderwijs neem je deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol op de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met onder andere stagemomenten en projectwerking.

De lessen vinden telkens plaats op donderdag en vrijdag, gemiddeld om de 14 dagen, met uitzondering van de schoolvakanties, en worden gepland tussen 8.30u en 17.00u.

studenten in klas

Wat kost deze opleiding?

Kostprijs

programma 60 stp: € 2150
verkort traject 20 stp: € 1450
afz opleidingonderdeel 5 stp : € 450

Zorglab

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengwerkt met experten uit het werkveld.

Tijdens verschillende bijeenkomsten met de adviesraad, die bestaat uit specialisten uit het werkveld, wordt de inhoud van het programma geëvalueerd. Hierbij worden ook de bevindingen van de studenten mee in beschouwing genomen. Daarnaast wordt de inhoud jaarlijks geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt.

De lessen worden hoofdzakelijk gegeven door verpleegkundigen en artsen uit het werkveld. Om de kloof tussen de theorie en de praktijk zo klein mogelijk te maken worden verschillende acties ondernomen:

Dit realiseren we door:

  • in te zetten op casuïstiek
  • praktijklessen-workshops te organiseren waar specifieke handelingen worden ingeoefend, context en settings worden nagebootst
  • en er wordt ook gebruik gemaakt van het simulatiecentrum om zo in een veilige omgeving diverse scerio’s te kunnen doorlopen en dit in samenwerking met verpleegkundigen uit het werkveld.

 

Tijdens de lessen krijg je de mogelijkheid om je eigen stage- of werkervaringen te implementeren. Anderzijds bieden de stages je de kans om de geziene theorie in de praktijk om te zetten.

2 blije studenten

Hoe zit het met je stage?

Stage

Je bepaalt zelf je stageroute en planning en legt hiertoe zelf de contacten met de verantwoordelijken van de verschillende stageplaatsen in de ziekenhuizen. Je loopt in minstens twee verschillende ziekenhuizen stage, om op die manier je zicht op het beroepsmatig functioneren zo ruim mogelijk te maken. Van het totale aantal uren moet je minimum 80 uur op een universitaire dienst stage gelopen hebben. Ook dit biedt je de kans om je visie op het verpleegkundig functioneren binnen een operatiekwartier te verruimen en zo 'the best of both worlds' te combineren.

De uren tewerkstelling in de operatiezaal kunnen gedeeltelijk als stage-uren aangewend worden, op voorwaarde dat je de vooropgestelde uurverdeling respecteert en dat je in minstens twee verschillende ziekenhuizen, waarvan één universitaire instelling, stage loopt.

De beoordeling van de stage gebeurt op basis van de evaluaties door de diensten waar je stage gelopen hebt, de beoordeling van twee patiëntencasussen en twee integratietoetsen.

Lesinhoud
patiënt

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Wat na je studie postgraduaat in de operatieverpleegkunde?
Verder studeren

Verder studeren

  • Er is een uitgebreide keuze aan postgraduaten (bv. postgraduaat in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg) of permanente vormingen in diverse domeinen.
  • Je kan een bachelor-na-bacheloropleiding zorgmanagement volgen.
  • Na het behalen van een bachelor verpleegkunde kan je verder studeren en een masterdiploma behalen via een schakelprogramma van één jaar. Binnen de Associatie KU Leuven zijn er overstapmogelijkheden naar o.a. master in de verpleegkunde en vroedkunde.
aan de slag

Aan de slag

Zodra je je diploma op zak hebt, ben je goed voorbereid en kan je aan de slag op een operatiekwartier. Dit kan zowel een grote afdeling zijn in een gespecialiseerd, universitair centrum als een kleinere dienst in een perifeer ziekenhuis. Doordat je in beide soorten settings stage hebt gelopen, ben je hierop goed voorbereid en voel je je al gauw vertrouwd in je nieuwe werkomgeving.