patient intensieve zorg

postgraduaat in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg
postgraduaat in de intensieve zorg en spoedgevallen-zorg

Postgraduaat in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan VIVES Noord en VIVES Zuid

In de diensten intensieve zorg en spoedgevallenzorg is heel duidelijk de vraag aanwezig naar groeiende specialisatie van verpleegkundigen. Hoog-complexe zorg gaat er gepaard met inzet van technologisch geavanceerde apparatuur én grote menselijke inzet.

Meer gedetailleerde info over de opleiding en het programma kan je terugvinden op de VIVES Healthcareschool - campus Brugge of campus Kortrijk

Wees onmisbaar op intensieve zorg
studenten patient

In alle ziekenhuisdiensten volgen de innovaties op zowel medisch, verpleegkun­dig als tech­nisch vlak elkaar heel snel op.

Dit betekent dat er een grote vraag is naar voldoende hoog opgeleide professionals in de zorg, die de stijgende specialisatie in de genees- en verpleegkunde aankunnen. In dit specialisatiejaar word je als verpleegkundige opgeleid om professionele zorg toe te dienen in complexe en/of acute situaties prehospitaal, intensieve zorg en spoedgevallendienst.

Postgraduaat in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

In dit specialisatiejaar word je als verpleegkundige opgeleid om professionele zorg toe te dienen in complexe en/of acute situaties op intensieve zorg, spoedgevallendiensten en prehospitaalzorg. Inhoudelijk concentreert de opleiding zich zowel op medische, verpleegkundige als technische kennis en vaardigheden binnen een context van intensieve zorg, spoedgevallen- en prehospitaalzorg. De opleiding biedt een theoretische basis afgewisseld met praktijk op de campus.

Meer info over de opleiding op campus Brugge kan je hier terugvinden

Meer info over de opleiding op campus Kortrijk kan je op de VIVES Healthcareschool terugvinden 

beademing

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het postgraduaat intensieve zorg en spoedgevallenzorg - BBT is een specialisatie die je in principe in één opleidingsfase (academiejaar) kan volgen. Het programma omvat 60 studiepunten en is samengesteld uit opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen. Je kan echter de opleiding ook spreiden over meerdere academiejaren en een individueel traject samenstellen.

gezondheid diagram

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding richt zich tot bachelors in de verpleegkunde.

studenten met docent

Hoe verloopt de stage?

Je moet binnen de opleiding 450 uur stage lopen, waarbij een vaste verdeling van het aantal stage-uren gerespecteerd moet worden (conform de vereisten van de Bijzondere Beroepstitel in de Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg)

 • tenminste 200 uren stage in een erkende dienst voor intensieve zorg
 • tenminste 200 uren stage in een erkende spoedgevallendienst

Voor wat de overige 50 uren betreft, moet je professionele ervaring verwerven in één van de hoger vermelde diensten of een erkende ambulancedienst. Je bepaalt zelf je stageroute en planning.

 

Studeer in Brugge of Kortrijk

VIVES Brugge

Brugge

Het Postgraduaat in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg wordt aangeboden in dagonderwijs. In het dagonderwijs neem je deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met o.m. stagemomenten. De lessen vinden telkens plaats op donderdag en vrijdag, gemiddeld om de 14 dagen, met uitzondering van de schoolvakanties en worden gepland tussen 8.30u. en 17u.

Klemtonen van de opleiding

Inhoudelijk focust de opleiding op het verpleegkundig functioneren binnen deze gespecialiseerde diensten. 

De opleiding steunt op vier peilers:

 • Praktijk- en werkveldgerichtheid: kennis, inzicht en toepassing van verpleegkundige procedures gekoppeld aan klinisch redeneren.
 • Kennis en inzicht van veel voorkomende pathologieën eigen aan de medisch-technische diensten spoedgevallen en intensieve zorgen
 • Met aandacht voor de relationele en zorgethische aspecten in de benadering van de zorgontvanger en zijn omgeving.
 • Flexibiliteit: traject op maat van de student en af te werken op eigen tempo.

Studieduur en traject

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. Deze worden verdeeld over theorie (30 SP) en klinisch onderwijs (30 SP). De lesinhouden worden geëxamineerd in januari en juni.

Trajectmogelijkheden

Je kan de opleiding voltijds (over één academiejaar) of deeltijds (gespreid over twee academiejaren) volgen. Indien je dit wenst, kan je een individueel programma opstellen, in overleg met het opleidingshoofd en de studie- en trajectbegeleider.

Onderwijskundige aanpak

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met mensen uit het werkveld. De lessen worden hoofdzakelijk gegeven door verpleegkundigen en artsen uit het werkveld. Om de kloof tussen de theorie en de praktijk zo klein mogelijk te maken worden verschillende acties ondernomen:

 • er wordt frequent gewerkt met casuïstiek.
 • je krijgt een aantal dagen praktijklessen om bepaalde handelingen in te oefenen. Deze gaan zowel in de hogeschool als op verplaatsing door.
 • je krijgt in de loop van het academiejaar een aantal scenario’s voorgeschoteld in een simulatielab, waardoor je een levensechte situatie kunt oefenen in een veilige omgeving.

Tijdens de lessen krijg je de mogelijkheid om je eigen stage- of werkervaringen te implementeren. Anderzijds bieden de stages je de kans om de geziene theorie in praktijk om te zetten.

Kostprijs en studiemateriaal

De kostprijs van de opleiding bedraagt € 2150 voor het voltijdse programma. De prijs van een individueel programma is afhankelijk van het aantal studiepunten.

Het cursusmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld. Je moet dus voordien geen boekenlijst raadplegen.

VIVES Kortrijk

Kortrijk

Het klassikaal onderwijs vindt plaats op een vaste dag en beperkt zich tot 1 lesdag in de week (meestal donderdag).  De opleiding start op donderdag 22 september 2022. Tijdens de lessen krijg je de  mogelijkheid om je eigen stage- of werkervaringen te gebruiken.

Klemtonen van de opleiding

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen de zorg voor de intensieve zorg- of spoedgevallenpatiënt. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Deze opleiding probeert de kloof tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk te houden. Dit realiseren we door:

 • In te zetten op casuïstiek
 • Het organiseren van praktijklessen-workshops (focus op inoefenen van specifieke handelingen binnen een specifieke context/settings)
 • Simulatietraining om zo in een veilige omgeving diverse scenario’s te kunnen doorlopen en dit in samenwerking met verpleegkundigen uit het werkveld.

Studieduur en traject

De opleiding omvat theore­tisch onderwijs (30 studiepunten) en klinisch onderwijs (30 studiepunten). Het gaat om een volwaardig programma van 60 studiepunten. Dit kan gevolgd worden over 1, over 1,5 of over 2 academiejaren. 

Voor het theoretisch onderwijs is een evenwichtige spreiding per semester voorzien. In semester 2 zal het als student mogelijk zijn om één opleidingsonderdeel vanop afstand (digitaal) te kunnen studeren.

Het klinisch onderwijs (stage) kan worden ingepland doorheen het jaar, dit in functie van de student zijn/haar mogelijkheden.

De 'Domeinspecifieke leerresultaten' als leidraad

De diensten intensieve zorg en spoedgevallenzorg verwachten gespecialiseerde verpleegkundigen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, een sterk klinisch observatievermogen, een ruime achtergrondkennis, een correcte inschatting van de prioriteiten, adequate zorgverlening, teamspirit en een kritisch constructieve ingesteldheid omwille van de onvoorspelbare en niet-stabiele zorgsituaties van zorgvragers.  

De domeinspecifieke leerresultaten vormen één geheel. De professionele uitoefening van het beroep vereist de integratie van al deze verschillende leerresultaten. De kwaliteit en de professionaliteit van de beroepsuitoefening hangen af van de integratie van de leerresultaten. 

Het curriculum wordt opgebouwd uit onderstaande opleidingsonderdelen:  

 • Biomedische en verpleegkundige wetenschappen1: cardiologie en nefrologie (5stp) 
 • Biomedische en verpleegkundige wetenschappen2: respiratie en neurologie (5stp) 
 • Specifieke zorgdomeinen spoedgevallenzorg en intensieve zorg (5stp) 
 • Verdieping in specifieke (zelf)zorgbehoeften: farmacologie en professionele identiteit (5stp) 
 • Specifieke zorgbehoeften intensieve zorg (5stp) 
 • Specifieke zorgbehoeften spoedgevallenzorg (5stp) 
 • Stage Intensieve Zorg (15 stp) 
 • Stage Spoedgevallenzorg (15 stp) 

Examens vinden plaats in januari en juni

Onderwijskundige aanpak

De opleiding steunt op vier peilers:

 • Praktijk- en werkveldgerichtheid: kennis, inzicht en toepassing van verpleegkundige procedures gekoppeld aan klinisch redeneren.
 • Kennis en inzicht van veel voorkomende pathologieën eigen aan de medisch-technische diensten spoedgevallen en intensieve zorgen
 • Met aandacht voor de relationele en zorgethische aspecten in de benadering van de zorgontvanger en zijn omgeving.
 • Flexibiliteit: traject op maat van de student en af te werken op eigen tempo.

Kostprijs en studiemateriaal

De kostprijs van de opleiding bedraagt € 2150 voor het voltijdse programma. De prijs van een individueel programma is afhankelijk van het aantal studiepunten. Cursusmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld. 

Lesinhoud
patiënt

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Cursusmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld. Bij de aanvang van de opleiding wordt ook een boekenlijst voorzien.

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche (Brugge en Kortrijk) van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel (Kortrijk of Brugge) met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Cursusmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld. Bij de aanvang van de opleiding wordt ook een boekenlijst voorzien.

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

persoon noteert iets

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie postgraduaat in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg?
Verder studeren

Verder studeren

 • Je kan nog een andere bachelor-na-bacheloropleiding volgen zoals bijvoorbeeld zorgmanagement of pediatrie.
 • Na het behalen van een bachelor verpleegkunde kan je verder studeren en een masterdiploma behalen via een schakelprogramma van één jaar. Binnen de Associatie KU Leuven zijn er overstapmogelijkheden naar o.a. master in de verpleegkunde en vroedkunde.
 • Er is ook een uitgebreide keuze aan postgraduaten of permanente vormingen in diverse domeinen. 
aan de slag

Aan de slag

Wie slaagt in het bachelorprogramma van 60 studiepunten, behaalt het officieel erkend diploma van bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg en kan daarna op die afdelingen gaan werken. Bachelors in de verpleegkunde die het diploma hebben behaald, voldoen ook aan de voorwaarden om de bijzondere beroepstitel van bachelor in de intensieve zorg en de spoedgevallenzorg aan te vragen bij de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.