Zorgverlener

navormingen paramedische beroepen

Navormingen paramedische beroepen aan VIVES Noord

Hogeschool VIVES organiseert een brede waaier aan eigentijdse en kwalitatief hoogstaande navormingen voor beoefenaar van paramedische beroepen. Hiermee speelt VIVES in op de groeiende vraag naar degelijke, continue en vernieuwende opleidingen voor zorgverleners na hun basisopleiding.

Waar kan ik dit volgen?
Bijscholen
VIVES Zorglab

Het zorglandschap evolueert voortdurend. Dit heeft tot gevolg dat zorgverleners een uitgesproken behoefte hebben aan verdere professionalisering, innovatie en specialisatie. Navorming voor paramedische beropen speelt via zijn aanbod aan vormingen in op deze behoefte en creëert de mogelijkheid voor zorgverleners om hun competenties levenslang te verdiepen en te verbreden. Bij de professionals die de navorming verzorgen, staan vakbekwaamheid en gedrevenheid centraal.

Appel & handen

De bestaande vormingsnoden worden via formele en informele bevragingen met het werkveld ingevuld. Dit maakt het mogelijk om opleidingen op maat te organiseren. De uitwisseling van expertise tussen de opleidingen ergotherapie, logopedie en audiologie en voedings- en dieetkunde resulteert bovendien in gezamenlijk georganiseerde en praktijkgerichte wetenschappelijk gefundeerde vormingen door experten uit de verschillende disciplines. De diverse vormingen bieden ook de kans om in dialoog te treden met andere zorgverleners. Navorming voor paramedische beroepen draagt op die manier bij tot de uitbouw van een leernetwerk, zowel nationaal, internationaal en interprofessioneel.

Navorming voor paramedische beroepen stelt een aanbod samen met aandacht voor actuele topics en innovaties in de zorg. Ze volgt inhoudelijk wetenschappelijke, juridische en maatschappelijke ontwikkelingen in het zorglandschap op de voet en integreert ze in haar vormingen. Op die manier ontwikkelen zorgverleners competenties die nodig zijn voor de beroepen van nu én morgen.

Navormingen paramedische beroepen volgen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Waar kan ik dit volgen?

Heb je een vraag?