studenten staan rond een oefenpop gezondheidszorg VIVES

Micro Degree Health Innovation Facilitation

Micro Degree Health Innovation Facilitation

Health Innovation Facilitation biedt een traject aan personen met een technische achtergrond of een zorg-, welzijnsachtergrond om ze klaar te stomen voor een brugfunctie van innovatieprocessen.

Maak de brug tussen technologie en zorg
student verpleegkunde met oefenpop

Ondanks de hoeveelheid en snelheid waarmee (technologische) innovaties hun ingang vinden in de welzijns- en gezondheidszorgsector, zijn heel wat van deze innovaties onvoldoende gekend in de dagelijkse praktijk en/of worden ze weinig of niet gehanteerd door de juiste zorgverstrekkers en/of voor de juiste zorgvragers. 

Eén van de steeds weerkerende obstakels hierbij is immers de kloof tussen de ontwikkelaars enerzijds en de zorgverstrekkers en/of zorgvragers anderzijds. Personen die een brugfunctie kunnen vormen tussen deze 2 groepen worden daarom ook steeds frequenter gezocht om een innovatietraject te faciliteren.

 

Micro Degree Health Care Innovation Facilitation

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Het zorg- en welzijnslandschap van de toekomst vraagt om een paradigmashift van ziekte – georiënteerde zorg naar een zorg vertrekkende vanuit de capaciteiten en doelstellingen van de patiënt (WHO, 2015). Kortom een goed geïnformeerde patiënt die zelf aan zet is en zijn empowerment gebruikt om de zorg rondom zichzelf gecentreerd te krijgen. Om dit te realiseren is het van belang om in het werkveld de brug te kunnen slaan tussen enerzijds de zorg en welzijn én anderzijds de steeds vernieuwende technologie. Maar dan komt dé vraag: Hoe krijg je alle collega’s op de werkvloer gemotiveerd en getalenteerd om tot de nieuwe samenwerking met de patiënt te komen? Hoe kunnen we allen dezelfde taal spreken? Voel jij je geroepen om die sleutelfiguur in jouw instelling te zijn? Ben jij die collega die een brug wil bouwen tussen enerzijds zorg en welzijn en anderzijds technologie? Wil jij die verbindende persoon zijn die mee kan werken aan dit changemanagement en de toekomst van het zorg- en welzijnslandschap? Dan is een microdegree Health Innovation de uitdaging voor jou! Zin in dé uitdaging binnen het zorg- en welzijnslandschap van deze eeuw? Ben jij die collega die een brug wil bouwen tussen zorg en welzijn enerzijds en zorg en technologie anderzijds? Wil jij die verbindende persoon zijn die mee kan werken aan de toekomst van het zorg- en welzijnslandschap en het bijhorende change management? Na het volgen van de microdegree heb je voldoende handvaten en energie om binnen jouw instelling aan de slag te gaan en in te zetten op de zorg van de toekomst.

tablet

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Het is mogelijk om de volledige microdegree te volgen, of om er slechts enkele opleidingsonderdelen uit te pikken. Als je voor de volledige microdegree kiest, dan volg je naast een individuele keuze tussen een aantal clusters vanuit zorg en welzijn of technologie en ICT, de clusters innovatie en ethiek. Je sluit  samen af door het uitwerken van een praktijkgerichte en relevante case vanuit het werkveld.

Je traject is afhankelijk van voor welke opleidingsonderdelen (lesvakken) je je inschrijft. Een groot aantal vakken kan je volgen vanop afstand, enkele vakken worden omwille van hun praktijkgerichte focus op één of meerdere campus aangeboden. De info hieromtrent vind je terug in de specifieke ects-fiche van het opleidingsonderdeel.

Deze microdegree kwam tot stand met steun van ESF & wordt vorm gegeven door de vijf hogescholen van de associatie KULeuven samen (LUCA, Odisee, Thomas More, UC Leuven-Limburg en VIVES)

Lesinhoud
student noteert

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt tijdens je studies.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken en welke praktijkonderdelen deel uitmaken van het programma? Bekijk hieronder een beknopt overzicht.

Vakken en praktijk

Gemeenschappelijke vakken

Digital Leadership and Innovation

Development en designprocessen

Challenge your talents

Ethische en filosofische reflectie

Technologie

3D Design & Print / Essentials

Businessprocessen

Medical Devices

Zorg en welzijn

Microbiologie en hygiëne

Omgaan met wetenschappelijke bronnen

Organisatie van de zorg- en welzijnssector

Anatomie en fysiologie

Introductie in specifieke zorgbehoeften

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Wat na je studie Micro Degree Health Innovation Facilitation
Studenten in aula Brugge station

Verder studeren

De smaak te pakken? Deze opleidingen zijn ongetwijfeld ook iets voor jou:

  •  
Internet of things

Aan de slag

Met de Micro Degree kan je in deze jobs en sectoren terechtkomen:

  •