Logopedie vrouw en kind

logopedie

Bachelor in de logopedie en de audiologie, afstudeerrichting logopedie aan VIVES Noord

Als logopedist(e) ondersteun je kinderen, jongeren en volwassenen met moeilijkheden op vlak van spraak, taal, leren, slikken en stem. Je gaat enerzijds preventief aan de slag, maar anderzijds geef je ook therapie op maat. Een mooi en afwisselend beroep waarbij je vooral individueel met je cliënten aan de slag gaat. Je werkdomein is zeer divers: dit gaat van een school tot een zelfstandige praktijk, ziekenhuis of revalidatiecentrum. Het spreekt voor zich dat je als logopedist zelf belang hecht aan een verzorgd taalgebruik, maar je hoeft hier geen toelatingsproef over af te leggen.

Waar kan ik dit studeren?
Als logopedist verleen je zorg rond communicatieproblemen
Logopedie kind met letter

Als logopedist heb je een beroep met veel afwisseling. Je onderzoekt en behandelt stoornissen met betrekking tot stem, spraak, taal, leren, slikken en gehoor bij kinderen, volwassenen en ouderen. Bovendien hecht je veel belang aan een correct taalgebruik. Wil je dagelijks mensen helpen met bovenstaande problematieken? Kom dan logopedie studeren aan VIVES!

De opleiding logopedie bij VIVES staat garant voor een persoonlijke, praktijkgerichte aanpak. Zo zet je theorie om in praktijk aan de hand van praktijklessen in het Speech and Hearing Lab. Bovendien krijg je les van docenten die expert zijn in hun vakgebied en loop je al vanaf het eerste jaar stage. Als logopedist werk je vaak in teamverband en daarom staan communicatie en samenwerking centraal in onze opleiding. Tijdens je volledige studietraject blijf je in nauw contact met je docenten en medestudenten.

De opleiding logopedie is net zoals het beroep: uitdagend en vol afwisseling! Wanneer je je diploma van bachelor in de logopedie hebt behaald, kan je in slechts één bijkomend academiejaar (60 studiepunten) de afstudeerrichting 'audiologie' afwerken. Zo word je op vier jaar tijd een gediplomeerd en beroepserkend logopedist én audioloog en ben je nog meer gegeerd op de arbeidsmarkt.

LOGOPEDIE STUDEREN

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingtype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit studeren?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Je volgt vanaf de start een traject dat opgebouwd is rond vier pijlers: logopedische vakken, psychopedagogische vakken, medische vakken en communicatieve vaardigheden. Naast hoorcolleges verwerk je de leerstof via activerende werkvormen zoals groepswerk, projectwerk, begeleide zelfstudie en intervisiegroepen. Er staan ook bezoeken aan het werkveld, seminaries en conferenties op het programma. De practica vinden plaats in kleine groepen.

Zonder een goede theoretische, wetenschappelijke onderbouw uit het oog te verliezen is de opleiding sterk op de praktijk gericht. Ze sluit naadloos aan bij het latere beroepsleven. Competentiegericht onderwijs staat centraal in de opleiding, waarbij kennis, vaardigheden en attitudes tot één geïntegreerd geheel worden gesmeed.

Logopedie bib VIVES

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding die je in principe in een cyclus van zes semesters of drie opleidingsfasen (academiejaren) kan volgen. Het programma omvat 180 studiepunten en is samengesteld uit opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen. 

Ben je al in het bezit van een bachelor toegepaste psychologie, orthopedagogie of een master psychologie of pedagogie? Heb je misschien al een bachelor kleuteronderwijs of lager onderwijs op zak? Ben je al ergotherapeut? Via ons verkort traject van 120 à 125 studiepunten en een minimale studieduur van 2 jaar heb je een bachelor diploma logopedie erbij.

Logopedie vrouw en kind

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Je krijgt hoorcolleges en maakt kennis met allerlei leermethodes zoals groeps- en projectwerk, bezoeken aan het werkveld, seminaries en conferenties. Je wordt als student een actieve deelnemer aan je eigen leerproces. Zo bereid je je optimaal voor op je latere loopbaan waar levenslang leren en informatieverwerking centraal zullen staan.

We koppelen zo snel mogelijk de theorie aan de praktijk. Al in het eerste jaar komen heel wat practica en stages aan bod. Een belangrijke troef van de opleiding is de kleinschaligheid van de lesgroepen. Vakken die door de studenten als moeilijker ervaren worden, maar ook de practica worden opgesplitst in kleinere groepen. Zo heb je als student een nauw contact met je docenten waardoor er tijdig kan bijgestuurd worden indien nodig. 

In je laatste jaar maak je een bachelorproef. Dit is een belangrijke afstudeeropdracht waar je reeds in je tweede jaar grondig op wordt voorbereid. Tijdens het schrijfproces krijg je regelmatige basis gestructureerde ondersteuning van een vakdocent en bachelorproefcoördinator. Je krijgt tevens de mogelijkheid om te participeren aan projecten in samenwerking met hogescholen of universiteiten in binnen- en buitenland.

Bachelor vrouw en kind

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Jazeker! Al vanaf het eerste jaar ga je op stage en het aantal stage-uren bouwt gradueel op per opleidingsfase. In totaal zal je minimum 600 uren stage lopen. Beginnen doe je bij kinderen met een normale ontwikkeling in het reguliere lager onderwijs alsook in zelfstandige logopedische praktijken bij kinderen met specifieke ontwikkelingsstoornissen. In het tweede jaar loop je stage in het buitengewoon onderwijs, zelfstandige praktijken of revalidatiecentra voor functionele revalidatie. In het derde jaar sta je nog meer uren op de werkvloer. Pathologiegroepen die nog niet aan bod zijn gekomen, staan op de voorgrond. Settings zoals ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen behoren ook tot de mogelijkheden. 

Studeren in het buitenland

 

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo jouw blik op de beroepspraktijk te verruimen. De opleiding werkt samen met een aantal gerenommeerde buitenlandse hogescholen en universiteiten. Tijdens je laatste opleidingsjaar kan je dus, indien gewenst, op stage in het buitenland. Enkele mogelijke bestemmingen zijn: Zwolle, Cambodja, New York, Orlando en Suriname. 

Verder kom je in de opleiding logopedie al in het tweede jaar in contact met internationalisering door middel van het project 'Zorg zonder Grenzen'. Op het eind van het tweede jaar krijg je namelijk de kans om deel te nemen aan een 'summer course' samen met 18 andere internationale opleidingen logopedie. In je laatste jaar kan je een deel van je studie afmaken aan de universiteit van Malta.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

TC
 Quote signs

Ik wilde een opleiding volgen waarin ik met kinderen kon werken én mensen kon helpen. In dit geval rond stem-, neurogene, leer- en andere stoornissen. Het gaat dus veel verder dan gewoon kinderen leren lezen en schrijven. De voldoening is in elk geval heel groot wanneer je ziet hoe iemand van een ondermaats naar een aanvaardbaar leesniveau evolueert, of hoort hoe iemand zijn stem beter leert gebruiken.

Lesinhoud
logopedie therapie groep

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Je volgt vanaf de start een volledig logopedisch traject dat opgebouwd is rond vier pijlers: logopedische vakken, psychopedagogische vakken, medische vakken en communicatieve vaardigheden. Naast hoorcolleges verwerk je de leerstof via activerende werkvormen zoals groepswerk, projectwerk of intervisiegroepen. Er zijn ook bezoeken aan het werkveld, seminaries en conferenties. Practica vinden plaats in kleine groepen.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie LOGOPEDIE?
Verder studeren

Verder studeren

Eens je je bachelor in de logopedie hebt behaald, kan je met ons flexibele leertraject in één jaar ook je bachelor in de audiologie behalen. Je kan ook vlot doorstromen naar een bachelor in de lerarenopleiding of toegepaste psychologie. In een verkort traject van twee jaar kan je een bachelor kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs behalen. Je hebt ook de mogelijkheid om een postgraduaat te volgen of je te verdiepen in een bepaald topic via een studiedag. Jaarlijks wordt een uitgebreid navormingsaanbod aangeboden. Voor meer info hieromtrent: check de website van VIVES Health Care School

Heb je interesse in wetenschappelijk onderzoek en wens je je academische Masterdiploma in de logopedische en audiologische wetenschappen te behalen? Dat kan via een verkort traject van slechts 180 studiepunten (drie academiejaren): een schakelprogramma van 60 studiepunten en 2 masterjaren. Je kan ook doorstromen naar een master in het management en het beleid van de gezondheidszorg. 

aan de slag

Aan de slag

Als logopedist kan je je eigen praktijk opstarten of werken in een groepspraktijk, ziekenhuis, revalidatiecentrum, (buitengewoon) onderwijs, begeleidingscentra, woon-en zorgcentra of ondersteuning bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.