bachelor logopedie

logopedie

Bachelor in de logopedie en de audiologie, afstudeerrichting logopedie aan VIVES Noord

Als logopedist ondersteun je personen met moeilijkheden op vlak van spraak, taal, slikken en leren. Je voorkomt problemen en geeft therapie op maat.

Waar kan ik dit volgen?
Als logopedist verleen je zorg rond communicatieproblemen
Student logopedie

Als logopedist heb je een beroep met veel afwisseling. Je onderzoekt en behandelt stoornissen met betrekking tot stem, spraak, taal, leren, slikken en gehoor bij kinderen, volwassenen en ouderen. Bovendien hecht je veel belang aan een verzorgd taalgebruik. Wil je dagelijks mensen helpen met bovenstaande problematieken? Kom dan logopedie studeren aan VIVES!

De opleiding logopedie bij VIVES staat garant voor een persoonlijke, praktijkgerichte aanpak. Zo zet je theorie om in praktijk aan de hand van praktijklessen in het Speech and Hearing Lab. Bovendien krijg je les van docenten die expert zijn in hun vakgebied en loop je al vanaf het eerste jaar stage. Als logopedist werk je vaak in teamverband en daarom staan communicatie en samenwerking centraal in onze opleiding. Tijdens je volledige studietraject blijf je in nauw contact met je docenten en medestudenten.

De opleiding logopedie is net zoals het beroep: uitdagend en vol afwisseling! Wanneer je je diploma van bachelor in de logopedie hebt behaald, kan je in slechts één bijkomend academiejaar (60 studiepunten) de afstudeerrichting 'audiologie' afwerken. Zo word je in minimum vier jaar tijd een gediplomeerd en beroepserkend logopedist én audioloog en ben je nog meer gegeerd op de arbeidsmarkt.

Wat leer ik in deze opleiding?

Je volgt vanaf de start een traject dat opgebouwd is rond vier pijlers: logopedische vakken, psychopedagogische vakken, medische vakken en communicatieve vaardigheden. Naast hoorcolleges verwerk je de leerstof via activerende werkvormen zoals groepswerk, projectwerk, begeleide zelfstudie en intervisiegroepen. Er staan ook bezoeken aan het werkveld en studiedagen op het programma. De practica vinden plaats in kleine groepen.

Zonder een goede theoretische, wetenschappelijke onderbouw uit het oog te verliezen is de opleiding sterk op de praktijk gericht. Ze sluit naadloos aan bij het latere beroepsleven. 

logopedie therapie groep

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Kijk hier al een cursus in:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Je volgt vanaf de start een volledig logopedisch traject dat opgebouwd is rond vier pijlers: logopedische vakken, psychopedagogische vakken, medische vakken en communicatieve vaardigheden. Naast hoorcolleges verwerk je de leerstof via activerende werkvormen zoals groepswerk, projectwerk of intervisiegroepen. Er zijn ook bezoeken aan het werkveld, seminaries en conferenties. Practica vinden plaats in kleine groepen.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Kijk hier al een cursus in:

Bachelor logopedie les

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding die je in principe in een cyclus van zes semesters of drie opleidingsfasen (academiejaren) kan volgen. Het programma omvat 180 studiepunten en is samengesteld uit opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen. 

Ben je al in het bezit van een bachelor toegepaste psychologie, orthopedagogie of een master psychologie of pedagogie? Heb je misschien al een bachelor kleuteronderwijs of lager onderwijs op zak? Ben je al ergotherapeut? Via onze verkorte trajecten van ongeveer 120 studiepunten en een minimale studieduur van 2 jaar heb je een bachelor diploma logopedie erbij. We kijken ook steeds graag samen met jou om een traject op maat te maken.

Logopedie vrouw en kind

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Je krijgt hoorcolleges en maakt kennis met allerlei leermethodes zoals groeps- en projectwerk, bezoeken aan het werkveld en studiedagen. Je wordt als student een actieve deelnemer aan je eigen leerproces. Zo bereid je je optimaal voor op je latere loopbaan waar levenslang leren en informatieverwerking centraal zullen staan.

We koppelen zo snel mogelijk de theorie aan de praktijk. Al in het eerste jaar komen heel wat practica en stages aan bod. Een belangrijke troef van de opleiding is de kleinschaligheid van de lesgroepen. Vakken die door de studenten als moeilijker ervaren worden, maar ook practica worden opgesplitst in kleinere groepen. Zo heb je als student een nauw contact met je docenten waardoor er tijdig kan bijgestuurd worden indien nodig. 

In je laatste jaar neem je het onderdeel bachelorproef op. Deze bestaat uit 2 onderdelen, enerzijds uitwerken van een literatuurstudie en anderzijds deelname aan een project. Op het uitwerken van de literatuurstudie word je vanaf de eerste fase goed voorbereid. Tijdens het schrijfproces zelf krijg je op regelmatige basis gestructureerde ondersteuning van een vakdocent. Het onderdeel project loopt meestal in samenwerking met een externe partner of organisatie. Je krijgt de mogelijkheid om een keuze te maken uit een uitgebreid aanbod zodat het project waaraan jij deelneemt zo goed mogelijk aansluit bij je interesses. Het is de bedoeling om de reeds opgedane kennis vanuit de opleiding te integreren bij de uitwerking van het project. Ook hier word je begeleid door een vakdocent al dan niet in samenwerking met een externe begeleider. 

Bachelor vrouw en kind

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Jazeker! Al vanaf het eerste jaar ga je op stage en het aantal stage-uren bouwt gradueel op per opleidingsfase. In totaal zal je minimum 600 uren stage lopen. Beginnen doe je bij kinderen met een normale ontwikkeling in het reguliere lager onderwijs alsook in zelfstandige logopedische praktijken bij kinderen met specifieke ontwikkelingsstoornissen. In het tweede jaar loop je stage in het buitengewoon onderwijs, zelfstandige praktijken of revalidatiecentra voor ambulante revalidatie. In het derde jaar sta je nog meer uren op de werkvloer. Doelgroepen die nog niet aan bod zijn gekomen, staan op de voorgrond. Settings zoals ziekenhuizen, multifunctionele centra en rust- en verzorgingstehuizen behoren ook tot de mogelijkheden. 

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo jouw blik op de beroepspraktijk te verruimen. De opleiding werkt samen met een aantal gerenommeerde buitenlandse hogescholen en universiteiten. Tijdens je laatste opleidingsjaar kan je dus, indien gewenst, op stage in het buitenland. Enkele mogelijke bestemmingen zijn: Zwolle, Cambodja, New York, Orlando en Suriname. 

Verder kom je in de opleiding logopedie al in het tweede jaar in contact met internationalisering door middel van het project 'Zorg zonder Grenzen'. Op het eind van het tweede jaar krijg je tevens de kans om deel te nemen aan een 'summer course' samen met 18 andere internationale opleidingen logopedie. In je laatste jaar kan je een deel van je studie afmaken aan de universiteit van Malta.

Student logopedie buitenlandse stage

Ontdek de wereld tijdens je studie!

TC
 Quote signs

Ik wilde een opleiding volgen waarin ik met kinderen kon werken én mensen kon helpen. In dit geval rond stem-, neurogene, leer- en andere stoornissen. Het gaat dus veel verder dan gewoon kinderen leren lezen en schrijven. De voldoening is in elk geval heel groot wanneer je ziet hoe iemand van een ondermaats naar een aanvaardbaar leesniveau evolueert, of hoort hoe iemand zijn stem beter leert gebruiken.

Lesinhoud
drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie LOGOPEDIE?
Verder studeren

Verder studeren

Eens je je bachelor in de logopedie hebt behaald, kan je met ons flexibele leertraject in één jaar ook je bachelor in de audiologie behalen. Je kan ook vlot doorstromen naar een bachelor in de lerarenopleiding of toegepaste psychologie. In een verkort traject van minimum twee jaar kan je een bachelor kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs behalen. Je hebt ook de mogelijkheid om een postgraduaat te volgen of je te verdiepen in een bepaald topic via een studiedag. Jaarlijks wordt een uitgebreid navormingsaanbod aangeboden. Voor meer info hieromtrent: check de website van VIVES Health Care School

Heb je interesse in wetenschappelijk onderzoek en wens je je academische Masterdiploma in de logopedische en audiologische wetenschappen te behalen? Dat kan via een verkort traject van slechts 180 studiepunten (drie academiejaren): een schakelprogramma van 60 studiepunten en 2 masterjaren. Je kan ook doorstromen naar een master in het management en het beleid van de gezondheidszorg. 

aan de slag

Aan de slag

Je werkdomein is heel divers. Als logopedist kan je je eigen praktijk opstarten of werken in een groepspraktijk, een ziekenhuis, een centrum voor ambulante revalidatie, het (buitengewoon) onderwijs, begeleidingscentrum, woonzorgcentrum of ondersteuning bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.