Logopedie vrouw en kind

logopedie

Bachelor in de logopedie en de audiologie, afstudeerrichting logopedie aan VIVES Noord

Als logopedist(e) ondersteun je kinderen en volwassenen met stemproblemen en spraak- en taalmoeilijkheden. Een mooi en afwisselend beroep waarbij je vooral individueel met je cliënten aan de slag gaat. Het spreekt voor zich dat je zelf ook belang hecht aan een verzorgd taalgebruik, maar je hoeft hier geen toelatingsproef over af te leggen.

Waar kan ik dit studeren?
Als logopedist verleen je zorg rond communicatieproblemen
Logopedie kind met letter

Als logopedist heb je een beroep met veel afwisseling. Je onderzoekt en behandelt stoornissen met betrekking tot stem, spraak, taal en gehoor bij kinderen, volwassenen en ouderen. Bovendien hecht je veel belang aan een correct taalgebruik. Wil je dagelijks mensen helpen? Kom dan logopedie studeren aan VIVES!

De opleiding logopedie bij VIVES staat garant voor een persoonlijke, praktijkgerichte aanpak. Zo zet je theorie om in praktijk aan de hand van praktijklessen in het gloednieuwe Zorglab. Bovendien krijg je les van docenten die expert zijn in hun vakgebied en loop je al vanaf het eerste jaar stage. Als logopedist werk je vaak in teamverband en daarom staan communicatie en samenwerking centraal in onze opleiding. Tijdens je volledige studietraject blijf je in nauw contact met je docenten en medestudenten.

De opleiding logopedie is net zoals het beroep: uitdagend en vol afwisseling! Kies vanaf de eerste opleidingsfase voor de afstudeerrichting logopedie of behaal eerst je bachelordiploma audiologie en studeer vervolgens af als logopedist in slechts anderhalf jaar.

LOGOPEDIE STUDEREN

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingtype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit studeren?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Je volgt vanaf de start een volledig logopedisch traject dat opgebouwd is rond vier pijlers: logopedische vakken, psychopedagogische vakken, medische vakken en communicatieve vaardigheden. Naast hoorcolleges verwerk je de leerstof via activerende werkvormen zoals groepswerk, projectwerk, begeleide zelfstudie en intervisiegroepen. Er staan ook bezoeken aan het werkveld, seminaries en conferenties op het programma. De practica vinden plaats in kleine groepen.

Zonder een goede theoretische onderbouw uit het oog te verliezen is de opleiding sterk op de praktijk gericht. Ze sluit naadloos aan bij het latere beroepsleven. Competentiegericht onderwijs staat centraal in de opleiding, waarbij kennis, vaardigheden en attitudes tot één geïntegreerd geheel worden gesmeed.

Logopedie bib VIVES

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding die je in principe in een cyclus van zes semesters of drie opleidingsfasen (academiejaren) kan volgen. Het programma omvat 180 studiepunten en is samengesteld uit opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen. Rekening houdend met de voorwaarden, eigen aan het programma van de opleiding, stel je als student een individueel studieprogramma (ISP) samen. De meeste studenten stappen evenwel in via het reguliere programma van de eerste opleidingsfase dat bestaat uit 60 studiepunten. Indien je niet slaagt voor bepaalde opleidingsonderdelen, pas je in samenspraak met de studietrajectbegeleider je individueel studieprogramma aan.

Ben je al in het bezit van een bachelor toegepaste psychologie of een master psychologie of pedagogie? Heb je al een bachelor kleuteronderwijs of lager onderwijs op zak? Via ons verkort traject van 120 à 125 studiepunten heb je een bachelor logopedie erbij.

Logopedie vrouw en kind

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Je krijgt hoorcolleges en maakt kennis met allerlei leermethodes zoals groeps- en projectwerk, bezoeken aan het werkveld en seminaries en conferenties. Je wordt als student een actieve deelnemer aan je eigen leerproces. Zo bereid je je optimaal voor op je latere loopbaan waar levenslang leren en informatieverwerking centraal zullen staan.

We koppelen zo snel mogelijk de theorie aan de praktijk. Al in het eerste jaar komen heel wat practica en stages aan bod. Een belangrijke troef van de opleiding is de kleinschaligheid van de lesgroepen. Vakken die door de studenten als moeilijker ervaren worden én de practica, worden opgesplitst in kleinere groepen. Zo krijg je als student een nauw contact met je docent waardoor problemen voorkomen kunnen worden. Je vergroot er dus zeker je slaagkansen mee.

In je laatste jaar maak je een bachelorproef. De bachelorproef is een belangrijke afstudeeropdracht in het laatste jaar waar je reeds in je tweede jaar grondig op voorbereid wordt. Tijdens het tot stand komen van de bachelorproef, krijg je regelmatig en gestructureerd ondersteuning van een promotor en vakdocent. Je krijgt tevens de mogelijkheid om te participeren aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten in samenwerking met hogescholen of universiteiten in binnen- en buitenland.

Bachelor vrouw en kind

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Je vat reeds je stage aan in het eerste jaar bij kinderen met een normaal verlopende ontwikkeling in het gewoon lager onderwijs alsook in zelfstandige logopedische praktijken bij kinderen met specifieke ontwikkelingsstoornissen. In het tweede jaar loop je 150 uur stage in het buitengewoon onderwijs, zelfstandige praktijken of revalidatiecentra voor functionele revalidatie. In het derde jaar sta je 450 uur op de werkvloer. Pathologiegroepen die nog niet aan bod zijn gekomen, staan op de voorgrond. Ook andere settings zoals ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen behoren nu tot de mogelijkheden. De opleiding werkt bovendien samen met een aantal gerenommeerde buitenlandse hogescholen en universiteiten, waardoor een buitenlandse stage eveneens tot de mogelijkheid behoort. Zo kan je bijvoorbeeld in je laatste jaar stage lopen in Zwolle, Cambodja, New York, Orlando en Suriname.

Studeren in het buitenland

 

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo jouw blik op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma. Je kan daarom een stage of projectwerk in het buitenland doen.

In de studie logopedie kom je al in het tweede jaar in contact gebracht met internationalisering door middel van het project 'Zorg zonder Grenzen'. Op het eind van het tweede jaar krijg je kans om deel te nemen aan een 'summer course' samen met 18 andere internationale opleidingen logopedie. In je laatste jaar kan je een deel van je studie afmaken aan de universiteit van Malta. Je kan bovendien - indien je dit wenst - een stuk van je stage in het buitenland afwerken. Opties zijn bijvoorbeeld Zwolle, Cambodja, New York, Orlando of Suriname.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

TC
 Quote signs

Ik wilde een opleiding volgen waarin ik met kinderen kon werken én mensen kon helpen. In dit geval rond stem-, neurogene, leer- en andere stoornissen. Het gaat dus veel verder dan gewoon kinderen leren lezen en schrijven. De voldoening is in elk geval heel groot wanneer je ziet hoe iemand van een ondermaats naar een aanvaardbaar leesniveau evolueert, of hoort hoe iemand zijn stem beter leert gebruiken.

Lesinhoud
logopedie therapie groep

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Je volgt vanaf de start een volledig logopedisch traject dat opgebouwd is rond vier pijlers: logopedische vakken, psychopedagogische vakken, medische vakken en communicatieve vaardigheden. Naast hoorcolleges verwerk je de leerstof via activerende werkvormen zoals groepswerk, projectwerk of intervisiegroepen. Er zijn ook bezoeken aan het werkveld, seminaries en conferenties. Practica vinden plaats in kleine groepen.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

Meer info

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

Meer info

Wat na je studie LOGOPEDIE?
Verder studeren

Verder studeren

Eens je je bachelor hebt behaald in logopedie, kan je met ons flexibele leertraject in één jaar ook je bachelor audiologie behalen. Je kan ook vlot doorstromen naar een bachelor in de lerarenopleiding of toegepaste psychologie. In een verkort traject van twee jaar kan je een bachelor kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs behalen. Je hebt de mogelijkheid om één of meerdere postgraduaten te volgen. Jaarlijks wordt een uitgebreid navormingsaanbod aangeboden.

Heb je interesse in wetenschappelijk onderzoek en wens je je academische Masterdiploma in de logopedische en audiologische wetenschappen te behalen, dan kan dit in een verkort traject van slechts 180 studiepunten (drie academiejaren): een schakelprogramma van 60 studiepunten en 2 masterjaren. Je kan ook doorstromen naar een master in het management en het beleid van de gezondheidszorg. 

aan de slag

Aan de slag

Als logopedist kan je je eigen praktijk opstarten of werken in een groepspraktijk, ziekenhuis, revalidatiecentrum, (buitengewoon) onderwijs, begeleidingscentra, woon-en zorgcentra of ondersteuning bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.