studenten VIVES

graduaat verpleegkunde via afstandsonderwijs

graduaat verpleegkunde via afstands-onderwijs
Graduaat verpleegkunde via afstandsonderwijs i.s.m. VIVES

Als verpleegkundige kom je in contact met heel wat mensen en bied je de beste zorgverlening aan. Je bent een zorgprofessional, sociaal vaardig en een echte teamspeler. Deze opleidingsweg maakt het mogelijk om de opleiding met een job te combineren.

Verpleegkunde, jouw toekomst?
hartslag meten via tablet

Als gegradueerd (HBO5) verpleegkundige ben je een warme en veelzijdige zorgprofessional en een belangrijke schakel in het zorglandschap. Je werkt nauw samen met de zorgontvanger, zijn omgeving en andere zorgprofessionals. Werkzekerheid is een troef en je kan in verschillende contexten aan de slag.

Heb je een job en wil je die niet on hold zetten? De opleiding via afstandsonderwijs maakt het mogelijk om jouw droom waar te maken.

Wat leer ik in deze opleiding?

Het is een sterk praktijkgerichte opleiding die je goed voorbereidt op de verwachtingen van de zorgsector.

 • Een stevige theoretische basis
 • Verpleegkundige, sociale & communicatieve vaardigheden
 • Theorie wordt steeds gelinkt aan de praktijk
 • Fit-for-practice: heel wat stage-uren in verschillende contexten als voorbereiding op het werkveld
studenten verpleegkunde

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Vakken en inhoud

Je krijgt een aantal vakken/clusters die de rode draad vormen gedurende je opleiding.

Vakken en inhoud

 • Persoonlijke professionele groei
 • Communicatie, preventie en organisatie
 • Zorg met onderverdeling in verschillende vakken (methodiek, anatomie, zorginterventies, geïntegreerd werken, agogische interventies, psychologie, diabetes ...)
 • Stage: meer dan 50% van je opleiding

Leren zonder lessen

De lesmomenten zijn beperkt, dus ga je voor een groot stuk zelfstandig aan de slag. De docenten staan altijd klaar om je te ondersteunen van op afstand.

Leren zonder lessen

Er is gemiddeld om de drie weken een verplichte lesdag op vrijdag. Daarnaast zijn er een aantal facultatieve momenten waarop je vrijwillig kan aansluiten. Je krijgt uitleg over bepaalde leerstofonderdelen en oefenkansen in het vaardighedencentrum. Je kan steeds met je vragen terecht bij jouw docenten, tijdens de contactmomenten en via de digitale weg.

bloedwaarden meten

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Je doorloopt acht opleidingsonderdelen over een periode van vier jaar (= een half schooljaar per opleidingsonderdeel). Op basis van je (voor)opleiding, werkervaring en/of nuttige ervaring kan je vrijstellingen bekomen. Beschik je over het diploma/visum van zorgkundige? Dan kan je in het derde opleidingsonderdeel (MVB) starten als je slaagt voor een vrijstellingsproef. 

kamer ziekenhuis

Wat zijn de troeven van de opleiding?

 • Ideale combinatie met een job
 • Verwerking van de leerstof op eigen tempo
 • Spreiding van stage volgens jouw agenda binnen een afsprakenkader
 • Deskundige begeleiding op afstand en tijdens contactmomenten
 • Stage in verschillende contexten: ouderenzorg, thuiszorg, ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg, mensen met een beperking.
 • Stage op eigen werk mogelijk
 • Stageplaats rekening houdend met je woonplaats
 • Vrijstellingen mogelijk op basis van vooropleiding, nuttige ervaring en/of werkervaring
 • Visum van zorgkundige na drie opleidingsonderdelen (= anderhalf jaar)
Student achter laptop

Wie kan starten aan deze opleiding?

Overweeg je een carrièreswitch? Wil je je als verzorgende of zorgkundige bijscholen tot verpleegkundige? Wil je job en opleiding combineren? Dan is afstandsonderwijs de perfecte opleidingsweg! Je kan met de opleiding starten zonder diploma secundair onderwijs als je slaagt voor een toelatingsproef. We raden je aan om maximum vier vijfde te werken. Er is een startmoment op de eerste vrijdag van september én februari.

pop in ziekenhuisbed

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Als student afstandsonderwijs is studeren niet het enige wat op de agenda staat. Je neemt zelf de planning in handen.

 • Verwerking van de leerstof op eigen tempo aan de hand van elektronisch lesmateriaal op maat.
 • Verplichte driewekelijkse lesdag op vrijdag op de campus in Kortrijk. Vrijblijvende contactmomenten zijn mogelijk.
 • Contact met docenten en medestudenten via videogesprekken, e-mail en het intern digitaal communicatieplatform.
 • Spreiding van stage binnen een bepaalde periode volgens jouw agenda. Laatste opleidingsonderdeel (O8) bestaat volledig uit stage.
 • Deskundige begeleiding op de werkvloer en ondersteuning vanuit de school.
 • Gespreid evaluatiesysteem doorheen de opleidingsonderdelen en een praktijkproef op het eind van elk opleidingsonderdeel.
 • Er zijn heel wat externe instanties die je kunnen ondersteunen tijdens je opleiding (Vlaams opleidingsverlof, Project 360, VDAB, opleidingscheques, #kiesvoordezorg ...).
Student met VR bril

Hoe kan ik inschrijven voor deze opleiding?

VIVES organiseert het graduaat verpleegkunde samen met de graduaatsschool (VIVES Kortrijk graduaat verpleegkunde), waar je je inschrijft. Je betaalt geen inschrijvingsgeld. Uiteraard zijn er een aantal kosten zoals stagepak, cursussen of oefenmateriaal. Een laptop is onmisbaar als student op afstand.

Infomomenten

VIVES Kortrijk-Ieper-Brugge

 • zaterdag 24 juni 2023 - fysiek en online
  10.00 - 16.00 uur 
  meer info
 • vrijdag 1 september 2023 - late beslissers
  16.00 - 20.00 uur
  meer info
 • maandag 11 september 2023 - late beslissers
  18.00 - 20.00 uur
  meer info
Wat na je graduaat verpleegkunde?
harstlag

Verder studeren

Heb je interesse om na deze studie nog je bachelordiploma in de verpleegkunde te behalen? Dit kan via een verkort en flexibel brugtraject waarbij je werken en studeren kan combineren.

studenten VIVES

Aan de slag

Met het diploma van gegradueerd verpleegkundige kun je als verpleegkundige in heel diverse settings aan het werk:

 • algemene ziekenhuizen
 • psychiatrische ziekenhuizen
 • woonzorgcentra
 • psychiatrische centra
 • diensten voor thuisverpleging
 • voorzieningen voor mensen met een beperking
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.