handen bouwen blokkentoren

ergotherapie via afstandsonderwijs

ergotherapie via afstands-onderwijs
Bachelor in de ergotherapie aan VIVES Noord

Als ergotherapeut help je mensen met een lichamelijke, cognitieve of psychische beperking om terug dagdagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren.

ALS ERGOTHERAPEUT MAAK JE HET VERSCHIL VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
kind krijgt therapie

Als ergotherapeut begeleid je mensen van alle leeftijden in het terugwinnen, verbeteren en in stand houden van hun functioneren. Dit kan gaan over zelfzorg, zorg voor anderen, huishouden, leren, werken, spelen en vrije tijd. Je zoekt samen met hen naar creatieve en doordachte oplossingen op maat zodat iedereen zo volledig en zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijkse leven.

De opleiding ergotherapie aan VIVES staat garant voor hedendaags onderwijs gebaseerd op theorie en wetenschappelijke inzichten. De combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling vormt je tot een bekwaam ergotherapeut. Het beroep is veelzijdig en de opleiding bereidt je hierop voor.

De samenwerking met het werkveld is uitstekend. De opleiding ergotherapie bereidt je voor op een toekomstgerichte en uitdagende job waarin je nauw samenwerkt met mensen. Wil jij de levenskwaliteit van mensen verbeteren in een praktijkgericht beroep? Kom dan ergotherapie studeren aan VIVES!

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding ergotherapie is, net als het beroep, gevarieerd en veelzijdig. We verdiepen ons in het functioneren van mensen van alle leeftijden die een variatie aan problemen kunnen ervaren in hun dagelijks leven. Denk hierbij aan kinderen, volwassenen en ouderen met handelingsproblemen op motorisch, sensorisch, cognitief en/of psychosociaal vlak. Het programma omvat beroepsgerichte en wetenschappelijk gerichte vakken. De theorie is altijd gekoppeld aan concrete vraagstellingen uit de ergotherapeutische praktijk. Deze vakken worden evenwichtig gespreid over de verschillende opleidingsfasen.

Er wordt veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden. Wij ondersteunen je graag bij jouw professionele en persoonlijke groei. Levenslang leren en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. Als mens en als ergotherapeut blijven groeien en ontwikkelen vinden wij belangrijk. Vaardigheden zoals reflecteren en keuzes maken zal je later in het werkveld ook nodig hebben.

Creativiteit in denken en handelen, oplossingen bieden op maat en een eigen visie opbouwen zijn belangrijke aandachtspunten in onze opleiding. Daarnaast krijgen ondernemerschap en de evolutie van het beroep binnen de vernieuwing van de zorg meer en meer aandacht. De opleiding speelt in op vernieuwingen en maatschappelijke tendensen.

Zorglab

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Theorievakken verwerf je via zelfstudie, voor de praktijkvakken organiseren we elk semester zes praktijkdagen.

Leren zonder lessen

Voor de zuivere theorievakken word je doorheen het academiejaar niet op de campus verwacht. De theorievakken verwerf je volledig in zelfstudie. Doorheen het academiejaar is het steeds mogelijk om de docenten te contacteren in geval van vragen. Op vraag van de student kunnen (individuele) afspraken gemaakt worden. Deze momenten hebben het karakter van een monitoraat, waarbij vakinhoudelijke items van theorievakken aan bod komen.

De opleiding ergotherapie is een professionele bachelor met een belangrijke praktijkcomponent. Aan een aantal vakken zijn praktijkuren verbonden. Daarom worden 6 verplichte praktijkdagen per semester georganiseerd. Deze gaan telkens door op vrijdag in VIVES-campus Brugge, Xaverianenstraat. De planning van de praktijkdagen wordt ruim voor de start van het academiejaar gepubliceerd. Op die manier kan je reeds van bij de start goede afspraken maken met je directe omgeving (werkgever, gezin…).

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Ergotherapie

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding wordt in een modeltraject gespreid over 4 academiejaren, maar elk jaar is volledig flexibel in te vullen. We werken een traject uit volledig op maat van jouw persoonlijke situatie.  Het opleidingsprogramma omvat 180 studiepunten. 

Zaal VIVES

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Het programma is opgebouwd uit een basispakket, domeinpaden en verdiepende vakken. Het basispakket omvat brede basiskennis en – vaardigheden. De domeinpaden omvatten specifieke kennis en vaardigheden en zijn gericht op vier doelgroepen. Je doorloopt de 4 paden doorheen je opleiding, maar afhankelijk van wanneer je een pad doorloopt, doe je een kortere of langere stage. Daarnaast zijn er nog de verdiepingsvakken die je domeinoverstijgend voorbereiden op het werkveld. We werken met een combinatie van theorie en praktijk, ondersteund met innovatieve onderwijstechnologie.

In het begin van het academiejaar is er een verplichte infodag, de startdag. Je verkrijgt informatie over de volledige werking van het afstandsonderwijs en maakt kennis met het docententeam.

Zorglab

Hoe verloopt mijn stage?

Ongeveer één vierde van het totaal aantal studiepunten (minimum 1000 uur) gaat naar praktijkervaring. Deze wordt georganiseerd onder verschillende vormen: van getuigenissen van mensen met een beperking en mantelzorgers, inleefsessies, samen activiteiten doen met mensen met een beperking, informatieve activiteiten zoals bv. beursbezoek tot de klassieke stage in een voorziening of ziekenhuis in binnen- en buitenland.

Je kiest zelf wanneer je je stage opneemt, maar reeds binnen het basispakket maak je kennis met het beroep in werkveldervaring I en II. Daarnaast doorloop je per domeinpad een stage met betrekking tot dat domein. De stages die je loopt binnen domeinpad 1 en 2, zijn korter dan de stages in domeinpad 3 en 4. De stage in domeinpad 4 is bovendien ook gekoppeld aan je bachelorproef.

Hoewel je stage dient te lopen binnen verschillende domeinen, krijg je als student inbreng in de keuze van de leeractiviteiten en de stageplaatsen. Zo kan je proeven van de praktijk en boeiende ervaringen opdoen die aansluiten bij jouw interesses en de reeds geleerde theorie. Hoe verder je in de opleiding evolueert, hoe langer de duur van je stage. Bovendien krijg je ook de verantwoordelijkheid om je, naar het einde van de opleiding toe, meer en meer te profileren als ergotherapeut.

In je professionele groei word je begeleid door een ergotherapeut van de stageplaats en een docent van de opleiding.

therapiemateriaal

Wanneer kan ik starten met deze opleiding?

Net zoals bij de meeste bacheloropleidingen is starten bij aanvang van het nieuwe academiejaar (halfweg september) het ideale moment. Dit betekent immers dat je van bij aanvang mee bent met de organisatie van de opleiding, tot een vaste klasgroep behoort, geen examenmomenten mist… Inschrijven voor het nieuwe academiejaar kan reeds in de maanden voorafgaand aan de start.

Ondanks dat starten met de aanvang van het nieuwe academiejaar de voorkeur geniet, kan je ook doorheen het academiejaar nog instappen. Elke student die na aanvang van het academiejaar wenst in te stappen, dient langs te komen bij onze studie- en trajectbegeleider. De studie- en trajectbegeleider kan zo de mogelijkheid van een latere instap met je bekijken. Afhankelijk van het moment zullen bepaalde vakken al dan niet gevolgd kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgtijdelijkheid van het curriculum en opleiding. Het opbouwende karakter van de opleiding laat aldus niet toe om op ieder moment van het academiejaar de volledige opleidingsfase op te nemen.

Op onze inschrijvingspagina leggen we je uit hoe je je kan inschrijven voor deze opleiding.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn.

Nog niet helemaal overtuigd? Contacteer gerust de coördinator afstandsonderwijs (contactpersoon vermeld op deze pagina) voor verdere informatie.

Groep studenten

Waar en wanneer leg ik examens af?

Je kan steeds examen doen op een moment dat je zelf kiest. Dit kan in 6 examenblokken steeds op vrijdag en de eerstvolgende examenweek erna ook op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Je kan bovendien kiezen of je 's morgens, 's middags of 's avonds examen aflegt. Op deze manier kan je een planning maken die zo goed mogelijk aansluit bij je persoonlijke situatie. Je kan examens afleggen in het examencentrum in Kortrijk, of vanop afstand bij je thuis.

CP
 Quote signs

Ik studeer bachelor ergotherapie omdat ik mensen wil helpen. Een goede levenskwaliteit is niet voor iedereen heel evident. Dus ben ik naar de zorg beginnen kijken. Niet naar zorginstellingen of ziekenhuizen, maar naar de thuissituatie: wat kan ik doen voor mensen die na een opname weer naar huis moeten? Met die ondersteuning wil ik het verschil maken.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studies ergotherapie via afstandsonderwijs?
studenten samen

Verder studeren

Binnen de Associatie KU Leuven vind je talloze bachelor-, master- en vervolgopleidingen die aansluiten bij je diploma.

 • Zo kan je via een schakeljaar van 60 studiepunten (één jaar) doorstromen naar de master in de ergotherapeutische wetenschappen van eveneens 60 studiepunten (één jaar). Studenten kiezen vaak voor een master in de gerontologie, psychologie of pedagogie.
 • Je kunt een bachelor-na-bachelor volgen zoals creatieve therapie, zorgtechnologie, buitengewoon onderwijs, logopedie, sociaal-agogisch werk.
 • Je hebt ook een ruime keuze aan postgraduaten zoals dieren in de hulpverlening, woningaanpassingen en oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur.
Mevrouw helpt man

Aan de slag

 • zelfstandig ergotherapeut
 • ergotherapeut in:
  • algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen
  • centra voor vroegbegeleiding
  • gevangenissen
  • revalidatiecentra
  • scholen, zowel voor gewoon als buitengewoon onderwijs
  • woonzorgcentra
  • dagverblijven
  • dienstverleningscentra voor kinderen
 • ergotherapeut bij:
  • mutualiteiten
  • organisaties voor aangepaste arbeid
  • diensten en voorzieningen voor personen met een beperking
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.