Ergotherapie handen spelen

ergotherapie

Bachelor in de ergotherapie aan VIVES Noord

Als ergotherapeut help je mensen met een lichamelijke, cognitieve of psychische beperking om opnieuw dagdagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren.

Waar kan ik dit volgen?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Als ergotherapeut maak je het verschil voor mensen met een beperking
ergotherapie spel met kind

Als ergotherapeut begeleid je mensen van alle leeftijden in het terugwinnen, verbeteren en in stand houden van hun functioneren. Dit kan gaan over zelfzorg, zorg voor anderen, huishouden, leren, werken, spelen en vrije tijd. Je zoekt samen met hen naar creatieve en doordachte oplossingen op maat zodat ze maximaal kunnen participeren aan het dagelijkse leven.

De opleiding ergotherapie aan VIVES staat garant voor hedendaags onderwijs gebaseerd op theorie en wetenschappelijke inzichten. De combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling vormt je tot een bekwaam ergotherapeut. Het beroep is veelzijdig en de opleiding bereidt je hierop voor.

De samenwerking met het werkveld is uitstekend. De opleiding ergotherapie bereidt je voor op een toekomstgerichte en uitdagende job waarin je nauw samenwerkt met mensen. Wil jij de levenskwaliteit van mensen verbeteren in een praktijkgericht beroep? Kom dan ergotherapie studeren aan VIVES!

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding ergotherapie is, net als het beroep, gevarieerd en veelzijdig. We verdiepen ons in het functioneren van mensen van alle leeftijden die een variatie aan problemen kunnen ervaren in hun dagelijks leven. Denk hierbij aan kinderen, volwassenen en ouderen met handelingsproblemen op motorisch, sensorisch, cognitief en/of psychosociaal vlak. Het programma omvat beroepsgerichte en wetenschappelijk gerichte vakken. De theorie is altijd gekoppeld aan concrete vraagstellingen uit de ergotherapeutische praktijk. Deze vakken worden evenwichtig gespreid over de verschillende opleidingsfasen.

Er wordt veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden. Wij ondersteunen je graag bij jouw professionele en persoonlijke groei. Levenslang leren en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. Als mens en als ergotherapeut blijven groeien en ontwikkelen vinden wij belangrijk. Vaardigheden zoals reflecteren en keuzes maken zal je later in het werkveld ook nodig hebben.

Creativiteit in denken en handelen, oplossingen bieden op maat en een eigen visie opbouwen zijn belangrijke aandachtspunten in onze opleiding. Daarnaast krijgen ondernemerschap en de evolutie van het beroep binnen de vernieuwing van de zorg meer en meer aandacht. De opleiding speelt in op vernieuwingen en maatschappelijke tendensen.

bachelor ergotherapie VIVES

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Bekijk hier al wat cursusmateriaal:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In het eerste jaar verdiep je je in de bouw en werking van het menselijk lichaam, het menselijk gedrag, de normale ontwikkeling en de ergotherapeutische en communicatieve basiskennis. Je maakt kennis met het werkveld, hiervoor loop je twee weken stage, tijdens het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar ga je verder in op de handelingsproblemen die ontstaan door ziekte of beperking en de ergotherapeutische interventies bij verschillende doelgroepen. Je werkt interprofessioneel samen in studententeams aan de hand van realistische casussen. In je laatste jaar integreer je opgedane kennis, vaardigheden en attitudes door middel van stage, je bachelorproef en projectwerk. Er is ook de kans om stage of projectwerk in het buitenland te doen. De theorielessen worden afgewisseld met practica, inleefsessies en individuele en groepsopdrachten.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Bekijk hier al wat cursusmateriaal:

bachelor ergotherapie VIVES

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het diploma bachelor in de ergotherapie kan je behalen in 3 studiejaren. Het opleidingsprogramma omvat 180 studiepunten. De volledige opleiding bestaat uit een gemeenschappelijk traject. Via de bachelorproef en het projectwerk in de derde fase is het mogelijk om eigen accenten te leggen binnen de opleiding en je te verdiepen in één bepaald topic.

VIVES bachelor ergotherapie

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

In de eerste opleidingsfase wordt aandacht besteed aan de theoretische onderbouw, zoals de bouw en werking van het menselijk lichaam, het menselijk gedrag, de normale ontwikkeling en de ergotherapeutische basiskennis. Algemene ergotherapeutische, communicatieve en wetenschappelijke vaardigheden en samenwerking binnen een interprofessioneel team nemen een belangrijke plaats in. Stage in deze fase vormt een gevarieerd pakket van getuigenissen, klassieke stage en activiteiten uitvoeren met personen met een beperking.

De tweede opleidingsfase gaat dieper in op de handelingsproblemen die ontstaan door ziekte of beperking en de ergotherapeutische interventies bij verschillende doelgroepen.  Op basis van recente wetenschappelijke inzichten wordt het professioneel handelen onder de loep genomen. Er wordt interprofessioneel samengewerkt in studententeams aan de hand van realistische casussen. Ook worden er verschillende bezoeken aan het werkveld georganiseerd. Tot slot zijn er op het einde van deze fase zeven weken stage in een voorziening.

De derde opleidingsfase is vooral gericht op integratie van de eerder verworven kennis, vaardigheden en attitudes door middel van stage, bachelorproef en projectwerk. Het groeien naar autonomie is hier belangrijk. De studenten krijgen de kans om stage of projectwerk in het buitenland te doen.  Het samenwerken in interprofessionele teams van studenten gebeurt in deze fase in de reële context van de samenleving o.a. door projecten binnen de eerstelijnszorg. 

bachelor ergotherapie stage

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Je loopt stage doorheen de volledige opleiding. Ongeveer één vierde van het totaal aantal studiepunten (minimum 1000 uur) gaat naar praktijkervaring. Deze wordt georganiseerd onder verschillende vormen: van getuigenissen van mensen met een beperking en mantelzorgers, inleefsessies, samen activiteiten doen met mensen met een beperking, informatieve activiteiten zoals beursbezoek of de klassieke stage in een voorziening of ziekenhuis in binnen- en buitenland.

Je loopt stage binnen verschillende domeinen en je krijgt inspraak in de keuze van de leeractiviteiten en de stageplaatsen. Zo kan je proeven van de praktijk en boeiende ervaringen opdoen die aansluiten bij jouw interesses en de reeds geleerde theorie. Hoe verder je in de opleiding evolueert, hoe langer de duur van je stage. Bovendien krijg je ook de verantwoordelijkheid om je, naar het einde van de opleiding toe, meer en meer te profileren als ergotherapeut.

In je professionele groei word je begeleid door een ergotherapeut van de stageplaats en een docent van de opleiding. Op terugkomdagen op school helpt intervisie je om stage-ervaringen te kaderen. Ons ruim en divers aanbod van stageplaatsen is verspreid over West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

Wil je de uitdaging aangaan in een nieuw werkveld en bv. ondersteuning bieden aan allochtone gezinnen, stage lopen in het regulier onderwijs of interventies aan huis begeleiden? Dit is mogelijk binnen vernieuwende stageplaatsen die een weerspiegeling zijn van de maatschappelijke tendensen.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo jouw blik op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma. Je kan daarom een stage of projectwerk in het buitenland doen.

In gezondheidszorg vinden we internationalisering belangrijk omdat veel van onze studenten later in contact zullen komen met mensen met een andere achtergrond, taal, cultuur of religie. Daarom stimuleren we buitenlandse ervaringen. Daarnaast zetten we ook in op internationalisation@ home, bijvoorbeeld met een internationale week waar buitenlandse docenten hun expertise met onze studenten komen delen. Als student kan je ook buddy worden van een buitenlandse student.

buitenlandse stage bachelor ergotherapie

Ontdek de wereld tijdens je studie!

CP
 Quote signs

Ik studeer bachelor ergotherapie omdat ik mensen wil helpen. Een goede levenskwaliteit is niet voor iedereen heel evident. Dus ben ik naar de zorg beginnen kijken. Niet naar zorginstellingen of ziekenhuizen, maar naar de thuissituatie: wat kan ik doen voor mensen die na een opname weer naar huis moeten? Met die ondersteuning wil ik het verschil maken.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie ERGOTHERAPIE?
bachelor in de ergotherapie

Verder studeren

Binnen de Associatie KU Leuven vind je talloze bachelor-, master- en vervolgopleidingen die aansluiten bij je diploma. Zo kan je via een schakeljaar van 60 studiepunten (één jaar) doorstromen naar de master in de ergotherapeutische wetenschappen van eveneens 60 studiepunten (één jaar). Studenten kiezen vaak voor een master in de gerontologie, psychologie of pedagogie.

Je kunt een bachelor-na-bachelor volgen zoals creatieve therapie, zorgtechnologie, buitengewoon onderwijs, logopedie, sociaal-agogisch werk. Je hebt ook een ruime keuze aan postgraduaten zoals dieren in de hulpverlening, woningaanpassingen en oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur.

aan de slag bachelor ergotherapie VIVES

Aan de slag

Met je diploma kan je veel kanten uit:

 • Algemene & gespecialiseerde ziekenhuizen
 • Begeleide woonvormen
 • Centra voor vroegbegeleiding
 • Dagverblijven
 • De thuiszorg
 • Diensten en voorzieningen voor personen met een beperking
 • Penitentiaire voorzieningen
 • Multifunctionele centra
 • Mutualiteiten
 • Organisaties voor aangepaste arbeid
 • Privépraktijk als zelfstandige ergotherapeut
 • Psychiatrische ziekenhuizen of eenheden
 • Revalidatiecentra
 • Scholen voor buitengewoon onderwijs
 • Woonzorgcentra
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.