medicatie

banaba in het zorgmanagement

Bachelor-na-bachelor in het zorgmanagement aan VIVES Zuid

Ben je nog niet zo lang afgestudeerd als verpleegkundige of vroedvrouw en verlang je nu al naar een job met meer verantwoordelijkheid? Bezit je een ander bachelor of masterdiploma en streef je naar een leidinggevende job in de gezondheidszorg? Dan is de bachelor in zorgmanagement zeker iets voor jou.

Waar kan ik dit volgen?
Ga aan de slag als leidinggevende in de zorg
zorgmanager

Deze opleiding is de ideale vorming voor leidinggevenden die als hoofdverpleegkundige, hoofdvroedvrouw, diensthoofd of zorgcoördinator een verantwoordelijke functie willen uitoefenen in welzijn of gezondheidszorg.

Wat leer ik in deze opleiding?

Tijdens het eerste jaar wordt de klemtoon gelegd op ‘Leiding geven aan een team’. We staan stil bij de eigen capaciteiten en de vereiste leidinggevende vaardigheden waarover een zorgmanager dient te beschikken.

In het tweede jaar ligt de klemtoon op het organisatorisch inzicht en de bijhorende wetgevende aspecten. Dit deel wordt bekroond met een ‘organisatiegebonden project’, waarbij je aantoont dat je een project ter verbetering van de afdeling tot een goed einde kan brengen. Hieraan wordt eveneens een managementstage op het eigen werkveld gekoppeld.

 

zorgmanagement

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal wordt aangeboden in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van fase 1 en 2 van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal wordt aangeboden in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

postits

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De volledige opleiding zorgmanagement omvat 60 studiepunten. De opleiding wordt gespreid over twee opleidingsjaren (module 1 en module 2). Op deze manier kan de opleiding gecombineerd worden met gezin en werk. Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan de vereiste competenties waarover een leidinggevende dient te beschikken.

gezondheid graph

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding zorgmanagement wil leidinggevenden vormen die als zorgcoördinator, hoofdverpleegkundige, hoofdvroedvrouw een verantwoordelijke functie willen uitoefenen in de gezondheidszorg. De opleiding richt zich met name tot:

• bachelors in de verpleegkunde

• bachelors in de vroedkunde

• andere bachelors of masters met ervaring in de gezondheidszorg zoals maatschappelijk werkers, kinesitherapeuten, psychologen

Werkzaam zijn in de gezondheidszorg is vereiste.

studenten samen

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Alle docenten werken zelf als leidinggevende in de gezondheidszorg of zijn experten in hun vakdomein. Daarnaast hebben ze een ruime ervaring in het lesgeven aan volwassenen. De bereikte competenties worden onder andere op volgende manieren getoetst: individuele schriftelijke opdrachten, groepsopdrachten, schriftelijk examen, mondeling examen, mondelinge presentaties en het uitwerken van een organisatorisch gebonden project.

studenten in klas

Wanneer vinden de lessen plaats?

  • In het eerste jaar (module 1 van 30 studiepunten) vinden de contacturen (hoorcolleges, interactieve sessies en practica) plaats op een dinsdag van 9.00 - 12.30 u. en van 13.30 - 17.00 u.                                                 Eerste lesdag: dinsdag 17 september 2024
  • In het tweede jaar (module 2 van 30 studiepunten) vinden de contacturen plaats op een donderdag van 9.00 - 12.30 u. en van 13.30 - 17.00 u.
studenten aan het werk

Wat kost deze opleiding?

€ 702 per 30 studiepunten (of per module; module 1: leidinggeven aan een team of module 2: organisatorische en wetgevende aspecten). Het studiegeld voor afzonderlijke opleidingsonderdelen bedraagt € 288 vast bedrag, vermeerderd met € 13,80 per studiepunt. Boeken en cursusmateriaal en eventuele bijkomende studiedagen zijn niet inbegrepen in de prijs.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie banaba in het zorgmanagement?
Verder studeren

Verder studeren

Na het behalen van een bachelor verpleegkunde kan je verder studeren en een masterdiploma behalen via een schakelprogramma van één jaar. Binnen de Associatie KU Leuven zijn er overstapmogelijkheden naar o.a. master in de verpleegkunde en vroedkunde.

aan de slag

Aan de slag

Wie slaagt voor 60 studiepunten behaalt het officieel erkend diploma van bachelor in het zorgmanagement. Wie ook beschikt over een basisdiploma van verpleegkunde of vroedkunde, beantwoordt hiermee meteen aan de  kwalificatievereisten voor leidinggevenden in de gezondheidszorg (Ziekenhuiswet van 23 december 1963, KB van 14 augustus 1987, KB van 18 januari en het 13 juli 2006 artikel 17). Wie niet het volledige programma afwerkt, kan credits bekomen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen.

In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.