Audiologie kind met koptelefoon

audiologie

Bachelor in de logopedie en de audiologie, afstudeerrichting audiologie aan VIVES Noord

Als audioloog leer je gehoor- en evenwichtsstoornissen opsporen en behandelen, hoorhulpmiddelen aanpassen en geluidsmetingen verrichten.

Waar kan ik dit volgen?
Als audioloog maak je het verschil voor mensen met gehoorverlies en evenwichtsstoornissen
Audiologie kind en audioloog

Ben je geboeid door technologie en heb je een sterke interesse in de problematieken van personen met gehoorverlies of evenwichtsstoornissen? De opleiding audiologie is op je lijf geschreven! Je maakt deel uit van een team van zorgprofessionals met o.a. logopedisten, neus-, keel-, en oor artsen en psychologen waar je nauw mee samenwerkt. Leren samenwerken staat dan ook centraal in de opleiding. De opleiding audiologie bij VIVES staat garant voor een innovatieve aanpak. Je leert aan de hand van praktijklessen in het Hearing lab. Je loopt al vanaf het eerste jaar stage en je krijgt les van enthousiaste professionals uit het vak. 

Wat leer ik in deze opleiding?

Je start je studie met een logopedisch studietraject (twee opleidingsfases) dat opgebouwd is rond vier pijlers: logopedische vakken, psycho-pedagogische vakken, medische vakken en communicatieve vaardigheden. In de tweede opleidingsfase krijg je de kans om je te oriënteren op het audiologisch werkveld door een audiologisch keuzepakket van elf studiepunten en een keuzestage audiologie te volgen. In de derde fase maak je dan een definitieve keuze voor het audiologisch traject en studeer je af als audioloog.

audiologie studenten

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding. Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Je sluit in het eerste jaar aan bij de studenten logopedie. Vanaf het tweede jaar kun je kiezen voor een audiologisch keuzepakket. Pas in het derde jaar maak je de definitieve keuze voor audiologie. Naast hoorcolleges verwerk je de leerstof via activerende werkvormen zoals groepswerk, projectwerk en intervisiegroepen. Er zijn ook bezoeken aan het werkveld en seminaries en conferenties. Practica vinden plaats in kleine groepen.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je 20 lesuren per week.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Je kan op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding. Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, PDF-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Audiologie uitvoeren gehoortest

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding die je in principe in een cyclus van zes semesters of drie opleidingsfasen (academiejaren) kan volgen. Het programma omvat 180 studiepunten en is samengesteld uit opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen. 

Wanneer je je diploma van bachelor in de logopedie hebt behaald, kan je in slechts één bijkomend blok van 60 studiepunten de afstudeerrichting 'audiologie' afwerken. Zo word je op minimum vier jaar tijd een gediplomeerd en beroepserkend logopedist én audioloog en word je nog méér gegeerd op de arbeidsmarkt.

bachelor audiologie

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Naast het krijgen van hoorcolleges, maak je ook kennis met allerlei andere leermethodes zoals groeps- en projectwerk, bezoeken aan het werkveld en studiedagen. Je wordt als student actief betrokken in je eigen leerproces. Op die manier bereiden we je optimaal voor op je latere loopbaan waar levenslang leren en informatieverwerking centraal zullen staan.

Zo snel mogelijk wordt de koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Vanaf de eerste opleidingsfase komen heel wat practica en stages aan bod. Een belangrijke troef van deze opleiding is de kleinschaligheid van de lesgroepen. Zowel vakken die door de studenten als moeilijker ervaren worden als practica worden opgesplitst in kleinere groepen. Op die manier heb je als student een nauw contact met je docenten waardoor er tijdig, indien nodig, kan worden bijgestuurd. 

In je laatste jaar maak je een bachelorproef. Dit omvat enerzijds het uitwerken van een literatuurstudie. Vanaf de eerste fase word je hier stapsgewijs op voorbereid en tijdens het schrijfproces zelf krijg je op regelmatige basis ondersteuning van een vakdocent. Daarnaast krijg je ook de kans om extra praktijkervaring op te doen in een stagedomein dat nog niet aan bod kwam tijdens jouw audiologische stages. In het opleidingsonderdeel 'Professionalisering' word je ondergedompeld in het interprofessioneel samenwerken en realiseer je daarnaast ook, in samenwerking met een externe partner of organisatie, een relevant maatschappelijk project. Zo kan je meteen jouw audiologische competenties inzetten en delen met anderen. 

bachelor audiologie studenten

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Jazeker! Je loopt reeds stage vanaf het eerste jaar. Je start met een observatiestage die je laat kennismaken met het werkveld. Deze is wel nog logopedisch georiënteerd. Wanneer je vervolgens in het tweede jaar voor het keuzepakket audiologie kiest, loop je tijdens deze opleidingsfase 150 uur stage in een audiologische setting (binnen een ziekenhuis en/of hoorcentrum). In het derde jaar sta je 450 uur op de werkvloer, waarbij zowel de klinische als prothetische setting aan bod komen.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo jouw blik op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma. Je kan daarom een stage of projectwerk in het buitenland doen.

In gezondheidszorg vinden we internationalisering belangrijk omdat veel van onze studenten later in contact zullen komen met mensen met een andere achtergrond, taal, cultuur of religie. We zetten ook in op internationalisation@home door middel van het project Zorg Zonder Grenzen: een internationale week waar buitenlandse docenten hun expertise met onze studenten komen delen.

globe

Ontdek de wereld tijdens je studie!

AB
 Quote signs

Ik volg nu audiologie nadat ik eerst mijn diploma logopedie behaalde. Ik hou enorm van het klinische aspect binnen audiologie en zou later graag in een revalidatiecentrum of ziekenhuis werken waar ik logopedie en audiologie kan combineren. Of als assistent van een neus-keel-oorarts waar ik kinderen, maar ook volwassenen, kan helpen met hoortrainingen bij het revalideren na het implanteren van hoortoestellen.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie AUDIOLOGIE?
Verder studeren

Verder studeren

Eens je je bachelor hebt behaald in audiologie, kan je met één blok van 60 studiepunten ook je diploma bachelor in de logopedie behalen. Dit is absoluut een troef op de arbeidsmarkt. Een doorstroom naar een bachelor in de zorgtechnologie behoort ook tot de mogelijkheden. Jaarlijks wordt er ook een uitgebreid navormingsaanbod aangeboden met o.a. studiedagen in verband met diverse topics waar je je als audioloog in kan verdiepen. Voor meer info hieromtrent: check de website van VIVES Health Care School. 

Heb je interesse in wetenschappelijk onderzoek en wens je je academische masterdiploma in de logopedische en audiologische wetenschappen te behalen, dan kan dit in een verkort traject van slechts 180 studiepunten (drie academiejaren): een schakelprogramma van 60 studiepunten en 2 masterjaren (120 studiepunten). Je kan tevens vlot doorstromen naar een master in het management en het beleid van de gezondheidszorg.

aan de slag

Aan de slag

De opleidingen logopedie en audiologie zijn relatief jonge en dynamische wetenschappen in volle ontwikkeling. Onze polyvalente opleiding opent dan ook vele deuren. Als audioloog kom je terecht in:

  • hoorcentra
  • dienst neus, keel en oor (ziekenhuis of private dienst)
  • audiologische dienst van revalidatie- en begeleidingscentra
  • bedrijven in de hoorhulpmiddelensector
  • bedrijven gespecialiseerd in akoestische metingen en gehoorbescherming
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.