zingeving en positieve communicatie stimuleren met behulp van spellen

Zingeving en positieve communicatie stimuleren met behulp van spellen aan VIVES Noord

In onze samenleving gaan steeds meer mensen op zoek naar zingeving... wat is de zin van mijn bestaan, hoe kan ik mij 'zinvol' maken, op welk een manier kan ik zinvolle relaties aangaan... Deze vraagstukken zijn niet eenvoudig te beantwoorden.

Waar kan ik dit volgen?

Goedgekozen spellen kunnen een meer dan waardevol (hulp) middel zijn om de zingeving en veerkracht bij onszelf, vrienden/familie, collega’s, gebruikers… te verhogen; om op zoek te gaan naar onze doelen en passies. Als basis voor deze workshop vertrekken we vanuit de '3 basisbehoeften' (Zelf-Determinatie theorie' - Deci & Ryan, 2000): autonomie - betrokkenheid (verbondenheid) - competentie. 

Wanneer we deze basisbehoeften naar 'het gebruik van spellen' vertalen, focussen we ons voornamelijk op het zoeken naar de eigen kwaliteiten (competentie) en hoe we deze zelf kunnen inzetten (autonomie) ten dienste van anderen (verbondenheid), het streven naar positieve communicatie, het leren samenwerken, zoeken naar compromissen…

Kortom, tijdens deze workshop worden er heel wat tips & tricks aangereikt om spellen heel bewust in te zetten in het werken rond het mentaal welbevinden en het onderhouden, uitbreiden van sociale contacten.

Hiernaast focussen we ons op het voorstellen van eenvoudige, toegankelijke spellen (niet therapeutisch) om op die manier de drempel zo laag mogelijk te houden.

Uit ons aanbod van meer dan 21.500 titels selecteren we verschillende spellen om op een speelse manier rond deze onderwerpen te werken. Thema's die hierbij aan bod komen zijn: elkaar (echt) leren kennen, verbinding, in communicatie treden, samenwerken, kwaliteiten/krachten ...

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Waar kan ik dit volgen?

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Doelgroep

Leerkrachten levensbeschouwing, begeleiders, psychologen, leidinggevenden, inhoudelijk medewerkers... kortom iedereen die spel wilt gebruiken in het werken rond dit thema.

Doelstellingen

  • wat is de meerwaarde van spellen in het werken rond de thema's zingeving en positieve communicatie?
  • hoe kunnen spellen ingezet worden; waar moet je op letten bij het inzetten van deze (hulp)middelen?
  • welke concrete toepassingsmogelijkheden hebben spellen?

Methodiek

Voorstellen, uittesten en bespreken van een selectie gezelschapsspellen die bruikbaar zijn om te werken rond zingeving en die positieve communicatie stimuleren.

Praktische informatie

Deze sessie gaat door op vrijdag 29 oktober 2021, van 9u30 tot 12u30.

Prijs: 55 euro - syllabus en drankje inbegrepen.

Plaats: campus VIVES Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge.

 

VIVES SpellenLab is een onderdeel van Hogeschool VIVES en werkt rond de integratie van bord- en gezelschapsspellen in het werken met kinderen, jongeren of volwassenen. We beschikken hiervoor over een collectie van 21 000 verschillende bord- en gezelschapsspellen.