executieve functies trainen met spellen

Executieve functies trainen met spellen. Focus op kleuters en lagere schoolkinderen aan VIVES Noord

Heel wat kinderen presteren onder hun kunnen doordat bepaalde cognitieve vaardigheden, executieve functies, minder goed ontwikkeld zijn. Dit zijn vaardigheden die nodig zijn om doelgericht gedrag te stellen. In deze vorming bekijken we spellen die inzetten op 3 kern-executieve functies, nl. werkgeheugen, flexibiliteit (omgaan met veranderingen) en inhibitie (eerst nadenken en dan doen).

Waar kan ik dit volgen?

We voorzien coöperatieve spellen die het samenwerken verbeteren maar ook competitieve spellen en solitaire spellen die kinderen zelfstandig kunnen spelen. 

Er zal een specifiek aanbod zijn al naargelang jouw voorkeur gaat naar spellen voor kleuterleeftijd of voor lagere schoolleeftijd.

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Waar kan ik dit volgen?

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Doelgroep

Leerkrachten basisonderwijs (lager + kleuter), buitengewoon onderwijs, ondersteuners, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, opvoeders, coaches,ergotherapeuten, andere hulpverleners

Doelstellingen

  • Bekijken van spellen die een meerwaarde kunnen bieden bij het versterken van executieve functies (werkgeheugen, flexibiliteit en inhibitie) bij leerlingen in het kleuter en lager onderwijs: variatie aan coöperatieve, competitieve en solitaire spellen
  • Kennismaken met tal van concrete toepassingsmogelijkheden van gezelschapsspellen
  • Reflecteren over die mogelijkheden in de klaspraktijk of in de zorg

Methodiek

Voorstellen, uitproberen en bespreken van een selectie gezelschapsspellen met een educatieve meerwaarde.

Praktische informatie

Deze sessie gaat door op donderdag 24 oktober oktober 2021, van 9u30 tot 12u30.

Prijs: 55 euro - syllabus en drankje inbegrepen.

Plaats: campus VIVES Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge

 

VIVES SpellenLab is een onderdeel van Hogeschool VIVES en werkt rond de integratie van bord- en gezelschapsspellen in het werken met kinderen, jongeren of volwassenen. We beschikken hiervoor over een collectie van meer dan 21 000 verschillende bord- en gezelschapsspellen.