Kinderen spelen klasspel

executieve functies trainen met spellen

Executieve functies trainen met spellen. Focus op kleuters en lagere schoolkinderen aan VIVES Noord

Een waardevolle vorming die focust op het verder ontwikkelen van cognitieve vaardigheden bij kinderen die onder hun kunnen presteren.

Waar kan ik dit volgen?
Bordspel

We voorzien coöperatieve spellen die het samenwerken verbeteren maar ook competitieve spellen en solitaire spellen die kinderen zelfstandig kunnen spelen. 

Er zal een specifiek aanbod zijn al naargelang jouw voorkeur gaat naar spellen voor kleuterleeftijd of voor lagere schoolleeftijd.

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Waar kan ik dit volgen?

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Doelgroep

Leerkrachten basisonderwijs (lager + kleuter), buitengewoon onderwijs, ondersteuners, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, opvoeders, coaches,ergotherapeuten, logopedisten, andere hulpverleners

Doelstellingen

  • Bekijken van spellen die een meerwaarde kunnen bieden bij het versterken van executieve functies (werkgeheugen, flexibiliteit en inhibitie) bij leerlingen in het kleuter en lager onderwijs: variatie aan coöperatieve, competitieve en solitaire spellen
  • Kennismaken met tal van concrete toepassingsmogelijkheden van gezelschapsspellen
  • Reflecteren over die mogelijkheden in de klaspraktijk of in de zorg

Methodiek

Voorstellen, uitproberen en bespreken van een selectie gezelschapsspellen met een educatieve meerwaarde.

Praktische informatie

Meer informatie via de website: www.spellenlab.be of via mail: [email protected] 

Plaats: campus VIVES Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge

VIVES SpellenLab is een onderdeel van Hogeschool VIVES en werkt rond de integratie van bord- en gezelschapsspellen in het werken met kinderen, jongeren of volwassenen. We beschikken hiervoor over een collectie van meer dan 21 000 verschillende bord- en gezelschapsspellen.