zorgtechnologie

verkorte studieroute zorgtechnologie

Verkorte studieroute zorgtechnologie aan VIVES Zuid

Je behaalde eerder een diploma in de zorg en wil je technologische kennis in de zorgsector verbreden? Met de verkorte route behaal je in twee jaar tijd (2 dagen per week) je diploma als zorgtechnoloog.

Waar kan ik dit volgen?
meewerken aan technologische innovatie voor de zorg
Vives Kortrijk

In twee jaar volg je per week twee dagen les (op vaste dagen) en behaal je zo het diploma bachelor in de zorgtechnologie.

Naast theoretische lessen leer je via projectwerk, labo's en werkveldverkenning het uitgebreide werkdomein van de zorgtechnoloog kennen.

Wil je nog meer op het werkveld leren, dan is er ook een manier om via duaal leren een aantal modules te volgen. Via deze weg moet je minder lessen volgen maar kan via gerichte opdrachten op de werkplaats zelf je nieuwe competenties verwerven.

Student zorgtechnologie

Wat is een verkorte studieroute?

Deze opleiding is een verkorte studieroute. Om je in te kunnen schrijven voor deze opleiding, dien je al te beschikken over een bachelor- of masterdiploma. Meer informatie over de reguliere bacheloropleiding vind je als je op onderstaande knop drukt. 

Verkorte studieroute zorgtechnologie studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Deze opleiding biedt je de kans om samen te werken met bedrijven en zorginstellingen die een voorloper zijn op het vlak van zorgtechnologie. Je krijgt ook veel gastdocenten die actief zijn in het werkveld. De opleiding is heel praktijkgericht. 

Het programma omvat beroepsgerichte en wetenschappelijk gerichte vakken. De theorie is altijd gekoppeld aan concrete vraagstellingen uit de zorgtechnologische praktijk. Deze vakken worden evenwichtig gespreid over de verschillende opleidingsfasen.

Er wordt veel aandacht besteed aan communicatieve en organisatorische vaardigheden. Wij ondersteunen je graag bij jouw professionele en persoonlijke groei. Levenslang leren en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. Als mens en als zorgtechnoloog blijven groeien en ontwikkelen vinden wij belangrijk. Reflecteren, zelf keuzes maken, accenten leggen in je eigen opleiding zijn vaardigheden die je ook later in het werkveld zal nodig hebben.

Creativiteit in denken en handelen, oplossingen bieden op maat en een eigen visie opbouwen zijn belangrijke aandachtspunten in onze opleiding. Daarnaast krijgen ondernemerschap en de evolutie van het beroep in de vernieuwing van de zorg meer en meer aandacht. De opleiding speelt in op vernieuwingen en maatschappelijke tendensen.

NC
 Quote signs

Tijdens mijn opleiding verpleegkunde merkte ik dat ik meer geïnteresseerd was in de technologie die er gebruikt werd. Zorgtechnologie combineert techniek en mensen helpen.

Lesinhoud
Keuken met speciale voorzieningen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

We hebben het reguliere traject of het traject dat via duaal leren verloopt. Bij duaal leren wordt de lestijd op school beperkter en ga je meer leren op de werkvloer zelf.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen. Je kan op de ECTS-fiche, onder vakken en inhoud, op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.