• hart.png
  • oudere
  • verpleegkunde.jpg

Zorginnovatie

In het expertisecentrum zorginnovatie ontwikkelt VIVES praktijkgerichte kennis over de toepassing van nieuwe technologieën in de zorg. In samenwerking met ondernemingen en de social profit worden oplossingen op maat uitgewerkt en geïmplementeerd.

In de gezondheidszorg wint de integrale zorgbenadering veld. Belangrijk is dat de verschillende zorgechelons en disciplines nauw met elkaar samenwerken, en dat de patiënt/cliënt en zijn omgeving mee verantwoordelijkheid opnemen voor het goede verloop en de effectiviteit van de zorg. Ook de materiële leefomgeving is van belang voor het welzijn van patiënten/cliënten. VIVES werkt vernieuwende concepten, methodieken en tools uit waarmee alle betrokkenen aan de slag kunnen.

VIVES investeert veel in een kwaliteitsvolle opleiding van gezondheidswerkers en paramedici. Praktijkgericht onderzoek onderbouwt planmatige onderwijsontwikkeling die ten volle rekening houdt met evoluerende zorgbehoeften, ontwikkelingen in de gezondheidszorg, veranderingen in de studentenpopulatie en nieuwe onderwijskundige inzichten.

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhofmail mij