ESF-project VIVES CARES

In academiejaar 2016-2017 heeft de HR-dienst van VIVES gewerkt op het ontwikkelen van competentieprofielen en het stroomlijnen van de functionering en evaluatiecyclus. De HR-dienst stelde ook al een beleidsplan op met als doel een duurzaam loopbaanbeleid vorm te geven.

Een ESF-project werd uitgeschreven om de HR-dienst in zijn activiteiten te kunnen versterken. Begindatum is 1 oktober 2017 en einddatum is 31 maart 2019. Een totaal aan 80 000 euro financiële middelen kan ingezet. Deze middelen kunnen ingezet worden om een voltijds personeelslid aan te werven gedurende een looptijd van 18 maanden. Dankzij de ESF-financiering kan de HR-dienst nu vroeger dan ingepland inzetten op het instroombeleid, met name de werving en selectie en een goed onthaal.

Een duurzaam loopbaanbeleid start bij de juiste (interne of externe) kandidaat voor de juiste vacature. Het onthaal is dan weer cruciaal in de integratie en socialisatie van de nieuwe medewerker in de organisatie/nieuwe dienst. Enkele collega’s van het studiegebied sociaal-agogisch werk, waaronder Ine Debo, Tine Zutterman en Katrien Naessens, werken mee aan dit ESF-project naast de beleidsadviseur HR Kristie De fauw en het diensthoofd HR Katrijn Mestdach.

esflogos.png