VIVES biedt een ruime waaier aan bacheloropleidingen in de studiegebieden biotechnologie, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk. Veel van onze opleidingen kan je niet alleen via dagonderwijs, maar ook via andere leerroutes volgen (afstandsonderwijs, avondonderwijs, werkplekleren …).

Dagonderwijs

In het dagonderwijs krijg je praktijkgerichte lessen van bekwame lectoren. Zo word je geleidelijk aan voorbereid op je rol in de arbeidsmarkt. Lessen worden afgewisseld met stages en projectwerking. Naarmate je opleiding vordert, krijg je meer vrijheid om dingen in eigen handen te nemen.

Verkorte studieroute

Wanneer je al in het bezit bent van een bachelordiploma, kun je in één jaar een bijkomend bachelordiploma behalen als je binnen het studiegebied blijft. Zo kun je na de ene afstudeerrichting in een verkort traject een andere afstudeerrichting volgen. Tijdens dat extra jaar krijg je de vakgebiedspecifieke lessen.

Flexibel studeren

VIVES gaat voluit voor een flexibel hoger onderwijs. Programma’s staan wel netjes uitgetekend als modeltrajecten in de drie bachelorjaren maar in de praktijk ben je niet gebonden aan die vaste structuur. Eens je 10/20 hebt behaald voor een onderdeel, hoef je dat niet meer hernemen. Je kunt vrijstellingen aanvragen en je kan zo opleidingsonderdelen uit verschillende opleidingsfasen – indien haalbaar – combineren. We kijken natuurlijk wel samen met jou of je individuele studieprogramma nog wel ‘studeerbaar’ is.

Er zijn twee beperkingen. Een opleiding kan bepalen dat je sommige opleidingsonderdelen in een vastgelegde volgorde moet afwerken. Dat heet volgtijdelijkheid. Als je 10/20 voor een opleidingsonderdeel hebt behaald, ontvang je een creditbewijs. Dat is de basis van je vrijstellingen. Zo’n creditbewijs is in principe onbeperkt geldig. Maar bij aanpassingen aan het curriculum kan er soms een noodzakelijke overgangsmaatregel genomen worden. Flexibilisering is dus geen vrijbrief voor ‘eeuwige studenten’ of kunstmatige studieduurverlenging.

Afstandsonderwijs

VIVES biedt jou de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma te behalen terwijl je studeren met werk, gezin of een andere studie combineert. Voor bepaalde opleidingen zijn er wel nog vaste contactmomenten voorzien. VIVES biedt deze leerroute aan voor vele opleidingen en afstudeerrichtingen.

Doorstroommogelijkheden

De opleidingen in het studiegebied gezondheidszorg bieden jou tal van mogelijkheden om door te stromen naar een vervolgopleiding (schakelprogramma’s naar masteropleidingen, banaba’s …).

Warme hogeschool

We willen ten slotte een warme hogeschool zijn want we weten: als je je thuis voelt in de hogeschool leer je meer. Onze opleidingen zijn georganiseerd in kleinschalige campussen, waar er een nauw contact is tussen jou en jouw lectoren. Op die manier vlieg je goed opgeleid het warme nest uit om je professionele vleugels ten volle uit te slaan.