• businessmanagement.png
 • Personeelswerk Vergadering

Laagdrempelig expertise- en dienstverleningscentrum HRM

LED Laagdrempelige Expertise en Dienstverlening

Het LED HRM (laagdrempelige expertise- en dienstverleningscentrum) biedt praktische HRM-oplossingen op vraag van elke arbeidsorganisatie waarbij we streven naar ‘een gezonde symbiose’ tussen mens en organisatie. Het LED HRM focust op:

 • Enjoy working (sociaal aspect) : wanneer een werknemer zich goed voelt in zijn job, dan is dit een win-win voor iedereen
 • ‘H-art’-expertise (agogisch aspect) : het be-oefenen van HRM aanzien wij als een passie, waarbij we inzetten op people-management
 • Correcte arbeidsethos (ethisch aspect) : met respect voor ieders eigenheid en het ontplooien van specifiek talent; diversiteit en generatiebeleid verdienen hierbij de nodige aandacht
 • Duurzaamheid (economisch aspect) : als hogeschool zetten wij in op kennisvalorisatie en partnership met het oog op een evenwichtige verdeling tussen input en output voor alle betrokken partijen

Heb je vragen over hoe je de prestaties van jouw  medewerkers/organisatie kan optimaliseren ? Een greep uit  onze activiteiten die hierop een antwoord bieden:

 • Het inschakelen van studenten voor het uitwerken van een specifieke vraag m.b.t. personeelszaken in het kader van een projectgroep,  een opleidingsonderdeel, een bachelorproef of stage.
 • Het fungeren als klankbord voor een ondernemer/zaakvoerder/algemene directeur bij het implementeren van een strategisch plan, het aansturen en motiveren van medewerkers, visie op leidinggeven, … 
 • Het uitwerken van verschillende HRM-tools zoals een organogram, functie- en competentieprofielen,  een selectieprocedure, een traject interne communicatie,…
 • Het brainstormen over diverse topics : hoe kan je best de taken verdelen? Wat beslis je zelf of laat je over aan je medewerkers? Behandel je al je medewerkers gelijk, ook als ze over verschillende competenties beschikken? Welk profiel moet een toekomstige medewerker hebben? Hoe vergroot je de kans dat een nieuwe medewerker ook lange(re) tijd blijft? Hoe spreek je een medewerker aan waarvan je denkt dat hij de organisatie wil verlaten? Hoe moet je reageren op een vraag naar opslag?

De voordelen van het LED HRM:

 • Doe-ers mentaliteit: toegankelijke en bruikbare oplossingen
 • Maatwerk: service en pakket op maat van de opdrachtgever
 • Integrale aanpak: personeelsbeleid in functie van organisatiebeleid
 • Snelle en directe dienstverlening
 • Informatie op maat
 • Rechtstreeks contact met een expert
 • Gratis

Het LED HRM biedt gratis eerstelijnsadvies; trajecten kunnen verder gezet worden vanuit het expertisecentrum Sociale Innovatie van de hogeschool VIVES.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend27/01/201731/08/2021
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Katrien Naessensmail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Katrien Naessens via mail