Je kan de starttoets Nederlands voor de lerarenopleiding afleggen op om het even welke hogeschool in Vlaanderen ongeacht op welke hogeschool je zal studeren. Het is nodig dat je je op voorhand inschrijft via het platform voor de starttoets lerarenopleiding.

Start je nog in het eerste semester in de opleiding kleuter, lager of secundair onderwijs?

  • Het is helaas niet meer mogelijk om de starttoets Nederlands af te leggen.
  • Oplossing: je vraagt een vrijstelling aan bij de Vlaamse Hogescholenraad en volgt verplicht het online remediëringstraject (via Toledo).
  • De starttoetsen Frans en wiskunde (voor de studenten lager onderwijs) kan je wel nog online afleggen.

Start jij in het tweede semester?

  • De starttoets Nederlands leg je af in de week van 12 februari 2024. Meer info hierover volgt.

Noteer alvast volgende data:

  • 12 februari om 10.00 uur in campus Brugge
  • 14 februari om 14.00 uur in campus Kortrijk