Coronavirus informatie

Het Coronavirus (COVID-19) is ontdekt in China en verspreidt zich snel naar andere landen. VIVES volgt de situatie op de voet, steeds rekening houdend met het advies van de overheid en in nauw overleg met KU Leuven. Op deze webpagina vind je de laatste updates terug.

Vragen? Raadpleeg onze FAQ

Afstandsonderwerp tot 18 mei, daarna contactluw onderwijs

Toen de maatregelen in verband met het coronavirus van kracht gingen, zaten we met veel vragen. Onze prioriteit, als hogeschool, ging uit naar het zo snel mogelijk verderzetten van onze onderwijsactiviteiten.

De overstap naar afstandsonderwijs verliep ondanks alle goede bedoelingen, soms met vallen en opstaan. Ook een hogeschool leert iedere dag bij. Deze overgang naar “leren van thuis uit” was niet evident voor jullie, dat beseffen we maar al te goed. We zijn trots op de manier waarop elk van jullie deze eerste periode heeft overbrugd.

Vorige week lieten de universiteiten weten tot het einde van het academiejaar alleen nog digitaal les te geven. Een hogeschool onderscheidt zich van een universiteit door zijn verbondenheid met de praktijk en het werkveld. Om die reden pakken de dertien Vlaamse hogescholen het gezamenlijk enigszins anders aan, en dit in jullie belang.

Tot 18 mei blijven we uitsluitend inzetten op afstandsonderwijs. Omdat voor heel wat praktijkvakken, maar ook voor stages, labo, werkplekleren en examens, contactmomenten noodzakelijk zijn, voorzien we dat vanaf maandag 18 mei contactluw onderwijs mogelijk wordt. Dat wil zeggen dat er vanaf dan, indien de overheid dat mogelijk maakt, opnieuw contactmomenten mogelijk zijn voor die onderdelen van jouw ISP, enkel waarvoor dit strikt noodzakelijk is. Uiteraard blijven de regels m.b.t. de social distancing en hygiëne van toepassing.

Door de rest van het academiejaar hiervoor zo optimaal en flexibel mogelijk te gebruiken, proberen we voor elk van jullie een geschikte planning te vinden. Samen met je docenten, studie- en trajectbegeleiders, stagebegeleiders en coördinatoren maken we hier vanaf vandaag werk van. We gaan nu aan de slag.

Update: 25 maart 2020

Nieuwe maatregelen voor inbeperking openbaar leven

Alle fysieke stages worden gestopt, met uitzondering van:

 • derdejaars- en vierdejaarsstages in de verpleegkunde en derdejaarsstages in de vroedkunde. Hun stage blijft doorlopen onder de strikte voorwaarden zoals die door de opleidingen werden gecommuniceerd. De zorgsector kan nu immers alle handen gebruiken;
 • andere stages in de welzijnssector binnen studiegebied sociaal-agogisch werk voor studenten die daartoe bereid zijn;
 • stages die op afstand.

Alle campussen gaan dicht, inclusief de bibliotheken. De ondersteuning (Stuvo, docenten, studie- en trajectbegeleiding, stagebegeleiding, …) gaat digitaal verder.

De studenten die nog in het buitenland zijn worden met aandrang verzocht terug te keren. Hiervan wordt afgeweken indien de veiligheid en de zekerheid voor het terugkeren niet kan gegarandeerd worden. We blijven met deze studenten contact houden.

De lessen op afstand en de alternatieve leervormen vinden plaats. Het wordt duidelijk dat we - gezien de situatie -  als hogeschool bij een eindbeoordeling van een OPO of een opleiding oplossingsgericht en flexibel zullen moeten omgaan met het bereiken van de beoogde leerresultaten. Enerzijds vallen stages, praktijkopdrachten, projecten enz. weg. Anderzijds is het ook onze maatschappelijke opdracht om er voor te zorgen dat jullie studievoortgang blijven maken. Jullie docenten zijn dit volop aan het uitwerken. We moeten de jullie de kans geven om ook in deze bijzondere context, desnoods op een alternatieve manier, jullie ISP af te werken.

Alle geplande examens tot 20 april 2020 gaan nu niet door. Dit geldt zowel voor de examens in het dagonderwijs als de examens in het afstandsonderwijs.

Update: 18 maart 2020

Terugkeer studenten en collega's in het buitenland

De wereld verandert snel. Het is onmogelijk geworden te voorspellen welke landen risicogebied zullen  worden. Daarnaast beginnen steeds meer ‘veilige’ landen preventief hun grenzen te sluiten. Studenten en collega's in het buitenland riskeren dus vast te komen zitten of zitten reeds vast.

VIVES adviseert dan ook de volgende richtlijnen.

 • Wie veilig kan terugkeren, komt best terug, ongeacht het land waar je bent.
 • Zoals gedurende de vorige dagen wordt met elke student en docent individueel contact opgenomen. VIVES probeert zo goed mogelijk in te zetten op ondersteunen  van de terugkeer.
 • Wie voorlopig niet meer kan terugkeren (zoals de kans dat je in transit vast geraakt) gaat VIVES zo maximaal mogelijk psychologisch en praktisch ondersteunen vanop afstand.

Update: 15 maart 2020

VIVES schorst alle lessen tot de paasvakantie

Het coronavirus heeft een belangrijke impact op ons dagelijks leven. In samenwerking met bevoegde instanties volgt Hogeschool VIVES de situatie op de voet. Elke dag komt een team met de directie van de hogeschool samen om de situatie te analyseren en de genomen maatregelen te evalueren en eventueel bij te stellen of uit te breiden. Op basis van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad heeft Hogeschool VIVES de eerder aangekondigde maatregelen aangescherpt.

Onderwijsactiviteiten

Alle fysieke onderwijsactiviteiten (lessen, labs en practica) worden volledig geannuleerd tot en met de paasvakantie. VIVES probeert zoveel mogelijk de lessen te vervangen door onlinelessen en alternatieve vormen van onderwijs. Ten laatste dinsdag 17 maart 2020 ontvang je hierover, vanuit jouw opleiding, een bericht via Toledo met alle informatie over hoe elk opleidingsonderdeel van jouw ISP de komende weken zal worden georganiseerd.

In een aantal gevallen zal het hierdoor niet langer mogelijk zijn om de werkvorm en evaluatie van een opleidingsonderdeel te laten gebeuren zoals in de ECTS-fiche beschreven staat. Is dat het geval, dan zal je docent daarover nog voor de paasvakantie op Toledo een aanvulling van de ECTS-fiche publiceren. Het onderwijs- en examenreglement (OER) van Hogeschool VIVES laat dit toe in geval van overmacht. We vragen jou om dit voor elk opleidingsonderdeel van je ISP grondig na te lezen.

Examens

Examens blijven plaatsvinden en worden zoveel mogelijk digitaal georganiseerd. Heb je de komende drie weken examens, dan word je ten laatste volgende week dinsdag 17 maart 2020 over de examenvorm geïnformeerd door je docent. Examens voor studenten afstandsonderwijs vinden plaats zoals gepland.

Stages en werkplekleren

Ook stages en werkplekleren gaan gewoon door. De beslissing om een stage of werkplekleren stop te zetten, gebeurt door het bedrijf, organisatie of school waar je voor werkt. Heb je een persoonlijke reden waarom je niet zou deelnemen? Neem dan contact op met je stagebegeleider of docent-werkplekbegeleider. Begeleiding gebeurt zoveel als mogelijk online of telefonisch.

Excursies en buitenlandse stages

Excursies en uitstappen in binnen- en buitenland tussen nu en het einde van de paasvakantie vinden niet langer plaats. Geplande buitenlandse stages tussen nu en einde paasvakantie zijn geannuleerd. Voor studenten die zich al in het buitenland bevinden, onderzoekt de hogeschool student per student of een terugkeer noodzakelijk is.

We beseffen ten volle dat dit uitzonderlijke maatregelen zijn, maar dit is een uitzonderlijke situatie en als VIVES vinden we het belangrijk dat we hier onze verantwoordelijkheid nemen, voor onze studenten, voor ons personeel, voor onze families en voor de maatschappij waar wij deel van uitmaken. We danken jullie voor je begrip.

Update: 13 maart 2020

Reisverbod coronavirus

Alle excursies en uitstappen in binnen- en buitenland tot en met de paasvakantie vinden niet langer plaats. Dat geldt ook voor buitenlandse stages. Voor studenten die zich al in het buitenland bevinden, onderzoekt de hogeschool student per student of een terugkeer noodzakelijk is. 

Momenteel gelden onderstaande reisadviezen voor landen waar het Coronavirus sterk aanwezig is: 

China

 • Alle reizen naar China worden voorlopig afgelast.
 • Iedereen die in de regio verblijft, is gevraagd om terug te keren.
 • China is opgenomen in de lijst van risicolanden.
 • Momenteel laten we geen inkomende mobiliteiten (docenten/studenten) toe.

Italië, Madrid, Baskenland en La Rioja (Spanje), Iran en Zuid-Korea

 • Momenteel laten we geen inkomende mobiliteiten (docenten/studenten) toe.
 • Studentenreizen en/of personeelsreizen naar deze risicogebieden worden voorlopig afgelast.
 • Langdurige verblijven (voor stage & study) in deze risicogebieden worden afgeraden.

De hogeschool volgt de evolutie op de voet. Aanpassingen publiceren we steeds zo snel mogelijk.

Update: 12 maart 2020

Preventieve maatregelen

Wat kun je zelf doen om de verspreiding van het coronavirus (en andere ziektes zoals griep) te voorkomen? 

 1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk of naar school. 
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Gezien de recente ontwikkelingen raden we studenten en personeelsleden die recent in een risicoregio waren aan om 14 dagen na terugkomst niet deel te nemen aan VIVES-activiteiten (dus: van thuis uit te studeren/te werken) en om hun gezondheid in de gaten te houden gedurende de 14 dagen na hun thuiskomst. Wie ziek wordt, neemt best zo snel mogelijk telefonisch contact op met de huisarts.

Meer tips en adviezen over het coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be. Wie met vragen zit, kan ook bellen met het federale callcenter op 0800 14 689

Update: 3 maart 2020

Ziektesymptomen corona

Bij symptomen zoals koorts, algemeen onwel voelen, droge hoest en kortademigheid neem je zo snel mogelijk contact op met je huisarts. Blijf in dit geval ook thuis. Heb je last van deze symptomen én ben je recent teruggekeerd uit een risicoland of heb je persoonlijk contact gehad met iemand die recent uit een risicoland is teruggekeerd, dan neem je bij voorkeur eerst telefonisch contact op met de arts, waarbij je je verblijf in een risicoland of je contact expliciet vermeldt.

Update: 2 maart 2020

SMS advies buitenlandse zaken

Registreer je op de website van buitenlandse zaken, dan krijg je via sms informatie over het land waar je bent. 

Meer informatie

Click here for this information in English