Corona en VIVES: maatregelen en meldingsformulier

Ondanks de aanwezigheid van COVID-19, engageert Hogeschool VIVES zich om dat allemaal zo veilig mogelijk te laten gebeuren, en tegelijk het academiejaar zoveel als mogelijk te laten voelen als een gewoon academiejaar.

Een virus komt en gaat, en daarom maakte VIVES de afgelopen maanden uitgebreide plannen om straks, wanneer het academiejaar start, zo flexibel mogelijk te zijn bij eventuele golfbewegingen van het virus. We werkten verschillende scenario’s uit, afgestemd op verschillende pandemieniveaus.

Ziektesymptomen?

Studenten en collega's

Wie ziektesymptomen van COVID-19 vertoont of wie positief getest is op corona, blijft thuis en kan indien nodig in samenspraak met het opleidingshoofd/ombuds op zoek gaan naar een alternatieve onderwijsvorm. Uit zorg voor mekaar laat je een positieve test onmiddellijk weten via ons COVID-19-meldingsformulier. Zowel interne meldingen als meldingen vanuit het callcenter voor contactonderzoek zullen we steeds discreet behandelen.

COVID-19-meldingsformulier

Externen die een bezoek brachten aan VIVES

Bracht je onlangs een bezoek aan VIVES maar ben je geen student of collega en vertoon je ziektesymptomen van COVID-19 of ben je onlangs positief getest? Laat ons dat dan even weten via [email protected]. We behandelen je gegevens volledig vertrouwelijk.

Update 15/04/2021: Vooruitzichten

Gisteren heeft het Overlegcomité een versoepeling aangekondigd en zal er vanaf maandag 19 april opnieuw meer contactonderwijs op onze campussen mogelijk zijn.  Het streefdoel is om voor zoveel mogelijk studenten elke week twee halve dagen of één volledige dag onderwijs op de campus mogelijk te maken, met een maximale bezettingsgraad van 20%. Voor de meeste opleidingen betekent dit dat de werkwijze die gold tot en met 26 maart kan worden hernomen. De concrete invulling van jouw lessenrooster zal worden gecommuniceerd vanuit je opleiding.

Voor geplande examens en stages verandert er niks. Geplande examens en evaluaties gaan gewoon door, ook als deze op de campus worden georganiseerd. Hierbij dienen de geldende veiligheidsmaatregelen strikt opgevolgd te worden. Voor stages worden de richtlijnen van de betrokken sector gevolgd. Ook onze bibliotheken blijven open, maar niet voor groepswerk of om er te studeren. De openingsuren kan je raadplegen op de pagina van de bib.

De aangekondigde versoepelingen voor het hoger onderwijs en de verdere uitrol van de vaccinatiecampagne bieden perspectief en zorgen ervoor dat we geleidelijk aan kunnen aftellen naar betere tijden. Hou vol en draag zorg voor elkaar.

 

Met vriendelijke groeten 

Joris Hindryckx
Algemeen directeur  

Update 25/03/2021: Lockdown 3.0

We hebben gisteren allemaal het nieuws vernomen dat het Overlegcomité strengere maatregelen heeft genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De voorbije weken hebben we er samen alles aan gedaan om de onderwijsactiviteiten op de campus zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ik wil je dan ook van harte danken voor jouw inzet en hoop dat we op jouw inzet kunnen blijven rekenen. De verstrengde maatregelen zorgen voor heel wat gemengde emoties, maar met de verdere uitrol van de vaccinatiestrategie zijn er betere tijden in zicht. Het is dan ook van cruciaal belang om ons nu goed aan de maatregelen te houden, zodat we hopelijk heel binnenkort weer een stapje dichter bij een normaler studentenleven kunnen komen.

Op basis van de nieuwe beslissingen van het Overlegcomité neemt Hogeschool VIVES onderstaande maatregelen. Deze maatregelen gaan van kracht vanaf maandag 29 maart 2021 en gelden minstens tot en met 18 april 2021. De paasvakantie loopt van zaterdag 3 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021.

Alle contactonderwijs op de campussen wordt opgeschort tot en met de paasvakantie. On campus lessen worden zoveel als mogelijk vervangen door online lessen, met uitzondering van essentiële practica, labo-oefeningen en vaardigheidstraining. Deze kunnen wel op de campus worden georganiseerd, telkens met de nodige veiligheidsmaatregelen.

Geplande examens en evaluaties gaan gewoon door, ook als deze op de campus worden georganiseerd. Hierbij dienen de geldende veiligheidsmaatregelen strikt opgevolgd te worden.

Voor stages worden de richtlijnen van de betrokken sector gevolgd.

De bibliotheken blijven open, maar niet voor groepswerk of om er te studeren. De openingsuren kan je raadplegen op onze VIVES-website.

Laat de moed niet zakken en blijf de maatregelen volgen. Weet dat je er niet alleen voor staat. Al onze docenten en medewerkers staan klaar om jou te ondersteunen. Hou je goed en draag zorg voor elkaar.

Vriendelijke groeten

Joris Hindryckx
Algemeen directeur

Voel je je eenzaam of niet goed in je vel? Het voorbije jaar heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat mentale gezondheid niet iets is om lichtzinnig mee om te springen. Via onze ondersteuningspagina kan je allerlei tips en contacten vinden. Praat erover, we're in this together. VIVES is er voor je.

Op reis geweest?

Voorlopig zitten niet essentiële reizen er nog niet in, maar wanneer dat wel weer kan, gelden deze regels: wie langer dan 48u in het buitenland verblijft, vult het Passenger Locator Form in. Als je uit een rode zone komt, moet je minstens 7 dagen in quarantaine. Je moet je ook laten testen op dag 1 en dag 7. Voor die studenten zullen geen (extra) faciliteiten voorzien worden.

Examens afleggen na een bezoek aan een rode zone

Hier volgen de regels van de examenperiode in december. Zonder tegenbericht gelden die voorlopig nog voor juni. De overheid heeft beslist dat iedereen die vanaf 18 december 2020 naar een rode zone is geweest, gedurende 7 dagen verplicht in quarantaine moet. De quarantaine verplichting geldt niet voor studenten of personeelsleden die terugkomen uit een oranje zone. Ook studenten of personeelsleden die samenwonen met een persoon die naar een oranje of een rode zone is geweest, hoeven niet in quarantaine tenzij die persoon positief zou testen.

Valt (een deel) van jouw quarantaine tijdens de examenperiode, dan mag je uiteraard geen examens op campus afleggen. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met jouw studie- en trajectbegeleider. Bekijk hier de maatregelen die van kracht zijn op onze campussen tijdens de examenperiode: