Corona en VIVES: maatregelen en meldingsformulier

Ondanks de aanwezigheid van COVID-19, engageert Hogeschool VIVES zich om dat allemaal zo veilig mogelijk te laten gebeuren, en tegelijk het academiejaar zoveel als mogelijk te laten voelen als een gewoon academiejaar.

Een virus komt en gaat, en daarom maakte VIVES de afgelopen maanden uitgebreide plannen om straks, wanneer het academiejaar start, zo flexibel mogelijk te zijn bij eventuele golfbewegingen van het virus. We werkten verschillende scenario’s uit, afgestemd op verschillende pandemieniveaus.

Ziektesymptomen?

Studenten en collega's

Wie ziektesymptomen van COVID-19 vertoont of wie positief getest is op corona, blijft thuis en kan indien nodig in samenspraak met het opleidingshoofd/ombuds op zoek gaan naar een alternatieve onderwijsvorm. Uit zorg voor mekaar laat je een positieve test onmiddellijk weten via ons COVID-19-meldingsformulier. Zowel interne meldingen als meldingen vanuit het callcenter voor contactonderzoek zullen we steeds discreet behandelen.

COVID-19-meldingsformulier

Externen die een bezoek brachten aan VIVES

Bracht je onlangs een bezoek aan VIVES maar ben je geen student of collega en vertoon je ziektesymptomen van COVID-19 of ben je onlangs positief getest? Laat ons dat dan even weten via [email protected]. We behandelen je gegevens volledig vertrouwelijk.

Code rood vanaf 30 november 2020

 Vanaf maandag 30 november 2020 schakelen alle Vlaamse hogescholen over op contactluwe campussen (code rood). Campusactiviteiten worden dan in zeer beperkte mate terug mogelijk. In samenspraak met virologen, hogescholen (VLHORA) en de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) werd het kader verduidelijkt voor onder andere practica en campusmomenten in het hoger onderwijs. Deze beslissing maakt het mogelijk om de onderwijsdoelstellingen van het eerste semester alsnog te realiseren.

Concreet betekent dit voor hogeschool VIVES:

  • praktijkonderwijs (zoals practica, laboefeningen, simulatieonderwijs en vaardigheidstrainingen) is weer mogelijk op de campus en dit voor alle opleidingen en alle onderwijsfases. De bezettingsgraad hier is 1 op 1;
  • theorielessen blijven zoveel als mogelijk via afstandsonderwijs aangeboden. Er is wel ruimte voor eventuele uitzonderingen hierop. De bezettingsgraad is hier beperkt tot 1 op 5;
  • lessen met een sportcomponent (zoals bijvoorbeeld de lessen in de educatieve bachelor secundair onderwijs: LO) hebben nood aan trainingen in de sportzalen op de campus. Hiervoor moeten minstens de protocollen van de respectievelijke professionele sectoren gevolgd worden;
  • stages en andere vormen van werkplekleren volgen nog steeds de afspraken van de sector waarbinnen de stage-uren gelopen worden;
  • examens zijn bij voorkeur online maar kunnen ook op de campus plaatsvinden (verdere details volgen via het examenrooster). De bezettingsgraad hiervoor is 1 op 2 (in lokalen kleiner of gelijk aan 60) of 1 op 5 (in auditoria met meer dan 60 plaatsen). Voor de studenten afstandsonderwijs is het examencentrum terug open en kunnen ook examens via Proctor Exam terug afgelegd worden.

Veilig georganiseerde stille studieplekken voor een beperkte groep studenten zijn nog steeds mogelijk mits reservatie bij de studie- en trajectbegeleiding.

Deze nieuwe maatregelen, die ingaan vanaf maandag 30 november 2020, gaan uiteraard terug gepaard met duidelijke afspraken: mondmaskerplicht, een goede handhygiëne en social distancing blijven fundamenteel. Deze regeling loopt onder voorbehoud tot het einde van het eerste semester. Eind januari wordt er bekeken of deze afspraken al dan niet verlengd worden.

Code zwart tot en met 30 november 2020

Voor het hoger onderwijs geldt voor elke student vanaf de herfstvakantie afstandsonderwijs, en dat zeker tot en met 30 november 2020 (er kan dus geen enkele theorie- of praktijkles of evaluatie (examens) op de campus doorgaan). Er is slechts één uitzondering op deze regel: in de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde blijven practica, vaardigheidstraining en stages tijdens deze periode wel mogelijk op de campus.

Voor stages volgen de instellingen de richtlijnen van de betrokken sector. Er worden met de betrokken stagegevers afspraken hierover gemaakt. Eventueel geplande evaluatiemomenten worden digitaal georganiseerd of uitgesteld tot na 30 november.