Corona en VIVES: maatregelen en meldingsformulier

Een nieuw academiejaar is voor veel studenten iets om naar uit te kijken: nieuwe vrienden maken, oude vrienden terugzien, nieuwe vakken, docenten, uitdagingen en kansen. Misschien start jij dit jaar wel jouw studie aan onze hogeschool, wie weet studeer je dit jaar bij ons af.

Ondanks de aanwezigheid van COVID-19, engageert Hogeschool VIVES zich om dat allemaal zo veilig mogelijk te laten gebeuren, en tegelijk het academiejaar zoveel als mogelijk te laten voelen als een gewoon academiejaar.

Een virus komt en gaat, en daarom maakte VIVES de afgelopen maanden uitgebreide plannen om straks, wanneer het academiejaar start, zo flexibel mogelijk te zijn bij eventuele golfbewegingen van het virus. We werkten verschillende scenario’s uit, afgestemd op verschillende pandemieniveaus.

Ziektesymptomen?

Studenten en collega's

Wie ziektesymptomen van COVID-19 vertoont of wie positief getest is op corona, blijft thuis en kan indien nodig in samenspraak met het opleidingshoofd/ombuds op zoek gaan naar een alternatieve onderwijsvorm. Uit zorg voor mekaar laat je een positieve test onmiddellijk weten via ons COVID-19-meldingsformulier. Zowel interne meldingen als meldingen vanuit het callcenter voor contactonderzoek zullen we steeds discreet behandelen.

COVID-19-meldingsformulier

Externen die een bezoek brachten aan VIVES

Bracht je onlangs een bezoek aan VIVES maar ben je geen student of collega en vertoon je ziektesymptomen van COVID-19 of ben je onlangs positief getest? Laat ons dat dan even weten via [email protected]. We behandelen je gegevens volledig vertrouwelijk.

Wendbaar en contactrijk

We focussen bij Hogeschool VIVES op contactrijke onderwijsvormen, zowel op de campus als daarbuiten. We vinden het heel belangrijk dat alle studenten zoveel mogelijk aanwezig zijn op onze campussen en dat lessen, labs en andere onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk op onze campussen plaats kunnen vinden. Daarvoor zijn we druk bezig alles in gereedheid te brengen, zodat dit wendbaar, veilig en vertrouwd kan gebeuren. We willen wendbaar zijn, in de zin dat de keuze voor werkvormen en evaluatievormen zo weinig mogelijk beperkend is bij het overschakelen naar strengere of soepelere maatregelen. Maar we willen ook contactrijk zijn, en op elk moment zoveel mogelijk echt campusonderwijs organiseren: we gaan komend academiejaar de logistieke mogelijkheden van onze hogeschool zo inzetten dat we als warme hogeschool het contact tussen alle betrokkenen zo maximaal mogelijk kunnen maken. 

VIVES werkte een richtlijn voor alle opleidingen uit die ervoor zorgt dat het in elk studiegebied logistiek haalbaar is om studenten zo optimaal mogelijk op de campus te ontvangen.  De contacturen op de campus worden aangevuld met off-campus contactrijk onderwijs. Daarbij zetten we ook alternatieve locaties in, in de buurt van onze campussen, en - indien dat echt nodig blijkt - ook online lessen. In die gevallen combineren we lessen die je live online gaat kunnen volgen met lessen die je achteraf kunt herbekijken of opdrachten die je volledig online kunt doen. Afhankelijk van het veiligheidsniveau dat door de overheid bepaald wordt, zullen we snel en soepel kunnen schakelen. 

Elk van de vakken in je opleiding wordt zo coronaproof mogelijk gemaakt. Dat wil zeggen dat je van bij het begin van het jaar na zult kunnen lezen (in de zogenaamde ECTS-fiches) hoe het vak gegeven zal worden en welk alternatief coronaproof scenario we voorzien wat betreft werk- en evaluatievormen, mocht de overheid de coronamaatregelen op een bepaald moment moeten verstrengen. We hopen uiteraard dat dat niet of zo weinig mogelijk moet gebeuren, maar als het zich voordoet, dan zijn we erop voorbereid: je zult je nooit zorgen hoeven te maken over het feit of je een vak of credit zult kunnen halen of niet.

Lokalen en aula's

De lokalen in onze zeven campussen zullen wendbaar opgesteld worden, zodat er bij een versoepeling of verstrenging vlot meer of minder studenten plaats kunnen nemen.  Een mondmasker is altijd verplicht. De groepsgrootte wordt sowieso beperkt tot max. 200 personen in één aula. Omdat VIVES zo goed als alle vakken geeft in kleine groepen, zullen de meeste studenten met deze beperking nooit te maken krijgen.

VIVES heeft afgelopen zomer niet stilgezeten. De hogeschool heeft geïnvesteerd in de uitrusting van extra streaming- en hybridelokalen, verspreid over alle campussen heen. Maar: we proberen zoveel mogelijk contactonderwijs in te richten - zoveel mogelijk studenten zo vaak mogelijk gewoon op onze campus, daar gaan we dit jaar voor. Daarom openen we vanaf september ook opnieuw onze studentenrestaurants (tijdens de tweede zittijd zijn deze nog gesloten omdat ze gebruikt worden als examenlokalen). Ook de vele sociale ruimes en gezellige plekjes op onze hogeschool zullen vanaf september opnieuw kunnen worden gebruikt, uiteraard rekening houdend met de bestaande veiligheidsvoorschriften.

Via deze pagina lees je de komende weken steeds meer over hoe we aan Hogeschool VIVES ervoor willen zorgen dat elke student een zo vertrouwd en tegelijk zo veilig mogelijk academiejaar kan starten. We kijken er naar uit al onze studenten weer (terug) te zien op onze campussen, want we hebben jullie zo hard gemist!