Beademing

VIVES maakt het ook mogelijk om, in geval van tekorten, op korte termijn essentiële onderdelen voor beademing te produceren. Enerzijds zijn er de luchtbevochtgers, die ervoor zorgen dat het water in beademinstoeestellen op een constante temperatuur gehouden wordt, en anderzijds zijn er neuscanules, het onderdeel van het beademingstoestel dat bij een coronapatiënt onder de neus gehangen wordt

Luchtbevochtigers

Voor een coronapatiënt met ademhalingsmoeilijkheden kan extra zuurstof onder druk toegediend worden. Dit gebeurt met een CPAP-toestel (contiuous positive airpressure). Het is van belang voor de patiënt dat deze extra zuurstof de correcte temperatuur en vochtigheid heeft.

De component die hiervoor zorgt bestaat uit een verwarmingsplaat en een kunststof recipiënt met toe- en afvoer van lucht en water en een aluminium bodemplaat, die het opwarmen van het water mogelijk maakt.

Zowel voor de verwarmingsplaten als de recipiënten en hun toebehoren vreest men een onderbreking in de toelevering. Ons team van (zorg)technologen is bezig met de ontwikkeling van verschillende onderdelen, waaronder de verwarmingsplaat met micro-controler die er voor zorgt dat het water op constante temperatuur gehouden wordt. De eerste prototypes worden getest in AZ Delta en AZ Groeninge en zullen dan op basis van de klinische bevindingen geoptimaliseerd worden.

cpap.png

Neuscanules

In veel zorginstellingen voorzien ze op korte termijn mogelijk een tekort aan neuscanules. Dit is het onderdeel van het beademingstoestel dat bij een coronapatiënt onder de neus gehangen wordt om extra zuurstof onder druk bij te geven aan de patiënt.

De neuscanule staat via een darm in verbinding met het beademingstoestel. Via twee korte neusstukjes in de neusgaten dient de canule, die op de huid tussen neus en bovenlip rust, extra zuurstof onder druk toe aan de patiënt. Momenteel worden twee prototypes die door VIVES ontwikkeld werden, getest in AZ-Groeninge en de biomedische dienst van UZGent. Als die goed bevonden zijn, kunnen we op een eenvoudige, snelle en goedkope manier neuscanules produceren, die qua materialen afgestemd zijn op sterilisatie binnen de eigen ziekenhuisomgeving.

neusbril.png

Andere zorgtechnologische oplossingen