Samenwerken aan een virusvrije wereld

Onderzoekers en docenten van het studiegebied industriële wetenschappen en technologie van Hogeschool VIVES zetten zich in om met behulp van technologie en innovatie ondersteuning te bieden om versoepeling van de lockdown zo veilig en duurzaam mogelijk te laten verlopen en de wereld virusvrij te houden.

VIVES neemt vragen, problemen en tekorten aan uit de zorgsector en probeert zo snel mogelijk, en indien mogelijk samen met studenten zorgtechnologie, oplossingen te ontwikkelen op het vlak van zorgondersteunende technologie.

chain.png

Hogeschool VIVES wil vanuit een interdisciplinaire setting met technologen, artsen en verpleegkundigen de krachten bundelen met maakbedrijven en zorgpartners door zorgtechnologische producten te ontwerpen, te produceren en te matchen met concrete vragen uit het werkveld. Op die manier zorgen we voor innovatie.

Technologie ontwerpen

Er komen veel vragen over tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen of onderdelen van medische apparatuur. Daarvoor ontwikkelen we modellen en zoeken we productieprocessen. Dat doen we via reversed engineering: we onderzoeken een product om daaruit af te leiden wat de eisen zijn waaraan het moet voldoen. Soms ontstaan ook volledig nieuwe, innovatieve producten die kunnen helpen in de strijd tegen het virus:

Hou het virusvrij, om zo op een veilige manier de versoepeling van de lockdown door te komen en een tweede golf te vermijden. Naast de zorgverleners kijken we nu ook naar de volledige maatschappij voor het gebruik van onze producten: bedrijven en werknemers, burgers, leerlingen en leerkrachten, openbare dienstverleners.

VIVES helpt iedereen om het virusvrij te houden door in te zetten op persoonlijke beschermingsmiddelen, algemene hygiëne en decontaminatie. VIVES ondersteunt zo een comfortabele en veilige route uit de lockdown.

Technologie produceren

Het Maaklab, Dronelab en Zorglab van VIVES beschikken over een ruim arsenaal aan 3D-printers, lasercutters en andere hightech apparatuur. Ook de opleiding zorgtechnologie beschikt over 3D-printers. Die zetten we nu in om zelf te produceren. Waar we niet beschikken over de juiste eigen productieapparatuur, zet VIVES samenwerkingsverbanden op met bedrijven, organisaties en onderwijspartners waarmee de opleidingen al frequent samenwerken. Wil je mee ontwikkelen, produceren of verdelen, neem dan contact met ons op.

Technologie matchen

Kunnen wij jou als zorgverstrekker, bedrijf of handelszaak in deze nieuwe realiteit op de een of andere manier technologisch helpen met onze knowhow en expertise? Ben je op zoek naar de juiste productieapparatuur voor jouw concept? Of ben je geïnteresseerd in een van de innovatieve producten van VIVES? Neem dan contact met ons op.