Inspraak

De Stuvoraad is het orgaan dat het beleid inzake studentenvoorzieningen in de hogeschool uitstippelt. Met andere woorden: daar wordt bepaald wat er met de centen van Stuvo gebeurt.

Deze Stuvoraad is paritair samengesteld. Dat wordt zo bepaald door het decreet. Dat betekent dat de helft van de leden wordt aangesteld door het hogeschoolbestuur. De andere helft bestaat uit democratisch verkozen studenten. Logisch, we zijn niet voor niets studentenvoorzieningen.

Wil je zelf je stem laten horen? Enkel via de officiële studentenverkiezingen die plaatsvinden in oktober van elk academiejaar kun je je kandidaat stellen. Heb je vragen over de stuvoraad, dan kan je steeds bij ons terecht.