Inspraak

De Stuvoraad is het orgaan dat het beleid inzake studentenvoorzieningen in de hogeschool uitstippelt. Met andere woorden: daar wordt bepaald wat er met de centen van Stuvo gebeurt.

De Stuvoraad is paritair samengesteld. Dat wordt zo bepaald door het decreet. Dat betekent dat de helft van de leden wordt aangesteld door het hogeschoolbestuur. De andere helft bestaat uit democratisch verkozen studenten. Logisch, we zijn niet voor niets studentenvoorzieningen.

Wil je zelf je stem laten horen? Stel je dan kandidaat via [email protected]. Hoe de Stuvoraad dit jaar is samengesteld, lees je in dit overzicht: