Vrouw in warenhuis

postgraduaat voeding en gezondheid binnen de voedingsindustrie

Postgraduaat voeding en gezondheid aan VIVES Zuid

Ben je marketeer, sales manager, productontwikkelaar, etc en ben je tewerkgesteld binnen de voedingsindustrie? Of heb je een gezonde interesse in voeding en gezondheid terwijl je achtergrond rond voeding en de impact op gezondheid tot vandaag eerder beperkt lijkt? Deze unieke opleiding bezorgt je de nodige bagage om je weg te vinden binnen het voedingslandschap met het oogpunt om gezondheid te stimuleren.

Waar kan ik dit volgen?
de impact van gezonde voeding op je gezondheid
Fruit me stethescoop

Het postgraduaat dompelt je onder in de wereld van gezonde voeding. Je leert wat de impact van voeding is op de algemene gezondheid maar gaat ook nog een stuk verder.

Wat is nu exact een gezond voedingspatroon en voornamelijk wanneer is een product gezond? Welke mythes, fabels en trends bestaan er omtrent gezonde voeding? Waar liggen de noden en behoeften binnen het eigen doelpubliek? Welke marketingstrategieën worden binnen de voedingsindustrie gebruikt? Mogen we zomaar alles op het etiket plaatsen of claims rond producten stellen? Hoe kunnen we de kwaliteit van producten linken aan de gezondheid?

Dit en zoveel meer, het komt allemaal aan bod. Een professioneel team van lesgevers ondersteunt je zowel je kennis en vaardigheden te versterken in de praktijk.

Deze opleiding geeft je net dat tikkeltje voorsprong om als outsider goed je draai te vinden in de wereld van de voeding(sindustrie), met het oog op gezondheid.

Postgraduaat voeding en gezondheid studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Om je een volledig pakket van kennis en vaardigheden te bezorgen is de opleiding opgebouwd in 5 aparte modules. Elk van deze modules richt zich op specifieke inhouden en vormt een combinatie van zowel theorie en praktijk.

Volgende modules komen aan bod:

  • Basis voeding
  • Impact van voeding op gezondheid
  • Wetgeving en marketing
  • Kwaliteit en traceerbaarheid
  • Onderzoek en ontwikkeling

Het thema wordt telkens ingeleid met de nodige theoretische achtergrondinformatie. Daarna volgen praktische oefeningen en/of opdrachten. De module onderzoek en ontwikkeling staat in voor het praktiseren van de kennis uit de overige 4 modules en brengt een link met de praktijk. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met [email protected]

Groep kijkt naar laptop

Wat is de doelgroep van deze opleiding?

Het postgraduaat richt zich tot een divers publiek met ambitie binnen de voedingsindustrie die momenteel beschikken over een beperktere achtergrond betreffende het thema voeding, kwaliteit en gezondheid. Daarnaast kunnen personen met een gezonde interesse in voeding en gezondheid die niet aan de slag zijn in de voedingsindustrie het postgraduaat volgen.

Meer bepaald:

Marketeers, sales managers, accountmanagers, datamanagers, HR-medewerkers,…

  1. Werkzaam in de voedingsindustrie
  2. Pas afgestudeerden
  3. Werkzaam in een andere sector maar met een gezonde interesse in voeding

Wanneer wordt deze opleiding ingericht?

De opleiding zal voor een eerste maal worden ingericht vanaf september 2023.

Hierbij worden de lessen op een blended manier aangeboden. Dit houdt in dat er face to face lesmomenten worden ingericht (op dinsdagen of zaterdag), deelname aan de door de opleiding georganiseerde studiedagen en/of navormingen, maar dat een groot deel van de inhoud afstandsonderwijs betreft.

De modules ‘Basis voeding’ en 'Kwaliteit en traceerbaarheid’ starten op vanaf september 2023 en lopen tot december 2023.

De modules ‘Impact van voeding op gezondheid’ en ‘Wetgeving en marketing’ worden opgestart vanaf februari 2024 tot juni 2024.

De module ‘onderzoek en ontwikkeling’ start in september 2023 en loopt als rode draad doorheen de volledige opleiding (september – juni).

 

Groep studenten kijkt naar computer

Praktische informatie

Deze opleiding komt volledig in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. 

Als je slaagt voor de 20 studiepunten ontvang je, als houder van een bachelor- of masterdiploma, een postgraduaatsgetuigschrift. Als je niet over een diploma hoger onderwijs beschikt, ontvang je een getuigschrift.

Inschrijven voor aparte modules kan op aanvraag. Per afgelegde module wordt dan een deelnamecertificaat afgeleverd.

De organisatie kan beslissen om de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Ontdek de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden.

De kostprijs voor het postgraduaat bedraagt €2.200, vrij van BTW.

Lesinhoud
Klembord

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht.

Vakken en praktijk

De opleiding is opgebouwd uit 5 modules.
 

In het vak Basis voeding komen volgende thema's aan bod: energie, vetten, eiwitten, koolhydraten, vitaminen, mineralen, spoorelementen, functionele stoffen, flavonoïden en aanbevelingen.

De fysiologie van de voeding, de impact van voeding en  de verschillende welvaartziekten worden besproken in het vak Impact van voeding op gezondheid.

Binnen het opleidingsonderdeel 'kwaliteit en traceerbaarheid' wordt kwaliteit en kwaliteitszorg binnen de voedingsindustrie gesitueerd. De belangrijkste kwaliteitssystemen binnen de voedingsindustrie worden besproken. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de wetgeving rond autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid, GMP en HACCP. Daarnaast wordt stilgestaan bij verschillende processingstechnieken en de impact ervan op het eindproduct en ook de functie van verschillende ingrediënten in een voedingsmiddel komt aan bod. 

Het vak 'wetgeving en marketing' omvat 4 grote onderdelen. Binnen het hoofdstuk gezondheidspromotie wordt gestart met het begrippenkader omtrent gezondheidspromotie en het proces van gedragsverandering. Methodieken worden aangereikt om determinanten van gedrag te beïnvloeden. Nudging, een methodiek om menselijk gedrag subtiel te beïnvloeden richting het wenselijke gedrag, wordt diepgaander toegelicht. Afsluitend worden praktische handvaten aangereikt om te communiceren met gezondheidswinst.  In het hoofdstuk wetgeving worden volgende thema's besproken: Inleiding tot de warenwetgeving, etikettering, voedings- en gezondheidsclaims, additieven, novel food en allergenenwetgeving. Het hoofdstuk allergenen leert je meer over voedselallergieën en -intoleranties, allergenenmanagement en allergenendetectiesystemen. Als laatste hoofdstuk komen trends in de voeding aan bod zoals eiwittransitie, korte keten, vergrijzing, ...

De rode draad doorheen de opleiding is 'Onderzoek en Ontwikkeling'. Alle theoretische kennis uit de voorgaande modules wordt aan de hand van opdrachten in de praktijk gebracht. Vraagstukken uit de onderzoekswereld en/of eigen praktijk worden stap voor stap opgelost.

Lessentabel

Een gedetailleerd lesrooster wordt bij aanvang van de opleiding meegegeven.

Lessentabel

De lessen 'basis voeding' en 'wetgeving en marketing' vinden plaats op donderdagnamiddag (februari tot juni 2022).
De lessen 'impact van voeding op gezondheid' en kwaliteit en traceerbaarheid' vinden plaats op dinsdag (september tot december 2022).
De lessen 'onderzoek en ontwikkeling' vinden plaats doorheen het hele traject.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >