paard en mens

postgraduaat dieren in de hulpverlening

Postgraduaat dieren in de hulpverlening aan VIVES Noord en Zuid

In een veranderend zorglandschap waar professionalisering en innovatie troef zijn, spelen dieren meer en meer een belangrijke rol. De therapeutische effecten die dieren op mensen hebben werden doorheen de jaren wetenschappelijk gedocumenteerd. Steeds meer verschillende diersoorten geven zorg- en welzijnsorganisaties kleur en verbeteren er het therapeutische aanbod.

Waar kan ik dit volgen?
Het groeiende belang van dieren in de zorg
dieren op wandel

Belangrijke pijnpunten zijn een gebrek aan inzicht in en kennis van de dieren en de dierondersteunde interventies. De nood aan professionalisering en vraag naar opleiding is groot. In een unieke samenwerking over de studiegebieden heen, ontwikkelde VIVES een volwaardige postgraduaatsopleiding dieren in de hulpverlening.

Afhankelijk van je vooropleiding krijg je als student een traject op maat voorgeschoteld. Het opleidingsprogramma verbindt dier en zorg via een aantal overkoepelende, gemeenschappelijke vakken en specifieke stages en voorziet een goede wetenschappelijke basis voor Animal Assisted Interventions of AAI.

Postgraduaat dieren in de hulpverlening studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding is theoretisch georiënteerd, aangevuld met relevante praktijkopzettingen, gerichte observaties en toepassingen van de theoretische kennisonderdelen in het (eigen) vakgebied. Op het einde van de 1e fase neem je deel aan een vijfdaagse buitenlandse werkveldervaring. In de 2e fase verdiep je je in de ethologie en training van paarden, honden en/of bijzondere dieren (kat, cavia en konijn) en in  het opleidingsonderdeel Animal Assisted Interventions pas je interventies met deze diersoorten toe en maak je kennis met methodiek en praktijk. In een derde fase werk je een professionaliseringstraject uit, ga je zelf aan de slag en bewijs je jouw bekwaamheid in het dierondersteunde, therapeutische proces. 

kat

Hoelang doe ik over deze opleiding?

In het modeltraject doe je 2,5 jaar over de volledige opleiding.

De opleiding omvat 40 ECTS - studiepunten.

De 1e fase wordt in 1 academiejaar afgewerkt. De 2e fase wordt in 1 academiejaar afgewerkt.

De 3e fase (professionaliseringstraject: opstart eigen project) kan samenvallen met de 2e fase maar wordt bij voorkeur erna in een half of volledig academiejaar afgewerkt. 

gezelschapsdier

Wat is de doelgroep?

We verwachten van onze studenten dat ze minimum een bachelordiploma in een richting van de gezondheidszorg of een bachelor in de dierenzorg hebben behaald.

Dieren eten geven

Hoe wordt er geëvalueerd?

 • schriftelijke + praktische + permanente evaluatie
 • professionaliseringstraject (opstart eigen project / integratie dieren in werkveld)
hond met baasje

Welk getuigschrift ontvang je?

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken, ontvangen een postgraduaatsgetuigschrift. Niet-bachelors die met vrucht het portfolio afwerken, ontvangen een getuigschrift. Wie enkel de lessen volgt, ontvangt een attest van deelname.

kind met hond

Wat kost deze opleiding?

 • fase 1: 2300 EUR; fase 2: 1900 EUR; fase 3: 490 EUR
 • prijs buitenlandse studiereis (1e fase) NIET inbegrepen (+/- 600 EUR)
 • maximaal aantal cursisten: 15 

De opleiding start bij voldoende inschrijvingen.

Persoon tekent contract

Praktische informatie

 • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected]
 • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
  De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.   
Lesinhoud
dieren op wandeling

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat een paar handboeken, presentaties en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

1e fase, instroom uit gezondheidszorg

 • Wetenschappelijke basis voor AAI
 • Veiligheid en preventie
 • Therapiedieren 1 : kennis hond, kat, paard, cavia, konijn, vogels
 • Dierenwelzijn, ethologie, leerprincipes en training
 • Observatiestage (12u) + internationale werkveldervaring (5 dagen)

1e fase, instroom uit dierenzorg

 • Wetenschappelijke basis voor AAI
 • Doelgroepen en omgeving van AAI
 • Begeleiden van AAI
 • Dierenwelzijn, ethologie, leerprincipes en training
 • Observatiestage + internationale werkveldervaring

2e fase, instroom uit gezondheidszorg + dierenzorg

 • Ethologie en training van hond / paard / kat en bijzondere dieren (6/9SP verplicht)
 • Animal Assisted Interventions
 • Management van een AAI-programma

3e fase, instroom uit gezondheidszorg + dierenzorg

 • Stage: zorgdierwerking professionaliseren

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Les op maandag (1e fase en 2e fase)

In de 3e fase zijn er geen lessen meer maar wordt op afspraak individuele begeleiding voorzien. 

Lessentabel

1e fase instroom Dierenzorg

Lessen 2023 -2024: theoretische inhouden worden voornamelijk in afstandsonderwijs aangeboden, aangevuld met 5 praktijkdagen. 2 theoretische vakken in contactonderwijs. Les op dinsdag. 

 

1e fase instroom Gezondheidszorg

Lessen 2023 - 2024: les op alle maandagen buiten de schoolvakanties.

Buitenlandse werkveldervaring 1e fase: 29/5/2024 t.e.m. 2/6/2024

 

2e fase 

Lessen 2023 - 2024:  Les op alle maandagen buiten de schoolvakanties. 

Laatste lesdag (certificatie hondenteams): 24/06/2024

volledige lesdagen van 9u tot +/- 17u

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Wat na je studie postgraduaat dieren in de hulpverlening?
Verder studeren

Verder studeren

tekst nog toe te voegen

aan de slag

Aan de slag

Na deze opleiding ben je in staat om een volwaardige, professionele zorgdierwerking op te starten en verder uit te bouwen. Je kan jouw therapeutische aanpak gericht versterken door het inzetten van dieren.