Hond en kat

honden- en kattenkweker/-handelaar
honden- en kattenkweker / -handelaar

Permanente vorming tot honden- en kattenkweker/-handelaar aan VIVES Zuid

Katten en honden zijn zeer populaire en geliefde huisdieren. De laatste jaren is er meer en meer aandacht voor professionalisering in de sector van het fokken en handelen in deze dieren. Als fokker, handelaar wens je tot een economisch model te komen die er op gericht is om medisch en mentaal gezonde dieren te fokken of te verhandelen.

Waar kan ik dit volgen?

Daarbij komen verschillende aspecten naar voor zoals genetisch potentieel van de fokdieren, huisvesting, voeding, gezondheid van de dieren, socialisatie, publiciteit en wetgeving. Zowel op dierenwelzijn als op hygiënisch vlak is de sector onderhevig aan snelle veranderingen. Ook de wetgeving omtrent deze materie wordt regelmatig aangepast.

Sinds de aanpassing van op 15 februari 2019 van het KB van 27 april 2007 betreffende houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren is het dan ook, mits enkele uitzonderingen, verplicht om minstens 1 geschoold personeelslid in dienst te hebben.

Deze door de overheid goedgekeurde opleiding komt tegemoet aan deze eis en biedt tevens een degelijke, wetenschappelijk onderbouwde basiskennis in de verschillende benodigde domeinen zoals voeding, huisvesting, hygiëne, ethologie, wetgeving en gebitsverzorging.

De vorming honden- en kattenkweker/-handelaar volgen
De vorming honden- en kattenkweker/ -handelaar volgen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Waar kan ik dit volgen?

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Programma en data

Programma

  • Hygiëne
  • Dierwelzijn
  • Dierengezondheidszorg, zoönoses, gebitsverzorging en EHBO 
  • Ethologie hond en kat
  • Voeding
  • Wetgeving
  • Erfelijkheid / genetica
  • Voortplanting en vruchtbaarheidsproblemen

Data

6 volle lesdagen (9u tot 12u en 13u tot 17u) en 1 examendag in VIVES Hogeschool campus Roeselare.

De nieuwe lessenreeks wordt volgend academiejaar voorzien in het eerste semester. Data volgen later. 

De lessen vinden steeds plaats op de campus VIVES in Roeselare. Indien gewenst of verplicht omwille van corona kunnen onze lessen steeds via streaming van thuis uit gevolgd worden.

Kostprijs: € 400 (incl. digitale syllabi) 

Kat

Evaluatievorm

Schriftelijke evaluatie

Certificering

Na een positieve schriftelijke evaluatie ontvangt u een getuigschrift. Deze opleiding werd goedgekeurd door de overheid.

Vlaams Opleidingsverlof

Deze opleiding komt in aanmerking voor 48u Vlaams Opleidingsverlof en opleidingscheques. Hiervoor is aanwezigheid tijdens de lessen verplicht. Hieronder alvast de link naar de opleidingsdatabank:

https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank/honden-en-kattenkweker/hand...

VIVES Roeselare

Inschrijven en annuleren

Je kan inschrijven tot twee weken voor de start van de permanente vorming.

De opleiding kan gegarandeerd worden bij een minimuum van 16 deelnemers, zoniet kan VIVES de opleiding annuleren.

Na je inschrijving krijg je een bevestiging.

Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected].

Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn. De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >