Hond en kat

honden- en kattenkweker/-handelaar
honden- en kattenkweker / -handelaar

Permanente vorming tot honden- en kattenkweker/-handelaar aan VIVES Zuid

Katten en honden zijn zeer populaire en geliefde huisdieren. De laatste jaren is er meer en meer aandacht voor professionalisering in de sector van het fokken en handelen in deze dieren. Als fokker, handelaar wens je tot een economisch model te komen die er op gericht is om medisch en mentaal gezonde dieren te fokken of te verhandelen.

Waar kan ik dit studeren?

Daarbij komen verschillende aspecten naar voor zoals genetisch potentieel van de fokdieren, huisvesting, voeding, gezondheid van de dieren, socialisatie, publiciteit en wetgeving. Zowel op dierenwelzijn als op hygiënisch vlak is de sector onderhevig aan snelle veranderingen. Ook de wetgeving omtrent deze materie wordt regelmatig aangepast.

Sinds de aanpassing van op 15 februari 2019 van het KB van 27 april 2007 betreffende houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren is het dan ook, mits enkele uitzonderingen, verplicht om minstens 1 geschoold personeelslid in dienst te hebben.

Deze door de overheid goedgekeurde opleiding komt tegemoet aan deze eis en biedt tevens een degelijke, wetenschappelijk onderbouwde basiskennis in de verschillende benodigde domeinen zoals voeding, huisvesting, hygiëne, ethologie, wetgeving en gebitsverzorging.

De vorming honden- en kattenkweker/-handelaar volgen
De vorming honden- en kattenkweker/ -handelaar volgen

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingtype

Waar kan ik dit studeren?

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Programma en data

Programma

  • Hygiëne
  • Dierwelzijn
  • Dierengezondheidszorg, zoönoses, gebitsverzorging en EHBO 
  • Ethologie hond en kat
  • Voeding
  • Wetgeving
  • Erfelijkheid / genetica
  • Voortplanting en vruchtbaarheidsproblemen

Data

6 volle lesdagen (9u tot 12u en 13u tot 17u) en 1 examendag in VIVES Hogeschool campus Roeselare. De lessen gaan telkens door op woensdag, de specifieke data zijn momenteel nog niet gekend! 

De lessen vinden steeds plaats op de campus Vives in Roeselare. Indien gewenst of verplicht omwille van corona kunnen onze lessen steeds via streaming van thuis uit gevolgd worden.

Kostprijs: € 400 (incl. digitale syllabi) 

Kat

Evaluatievorm

Schriftelijke evaluatie

Certificering

Na een positieve schriftelijke evaluatie ontvangt u een getuigschrift. Deze opleiding werd goedgekeurd door de overheid.

Vlaams Opleidingsverlof

Deze opleiding komt in aanmerking voor 48u Vlaams Opleidingsverlof en opleidingscheques. Hiervoor is aanwezigheid tijdens de lessen verplicht. Hieronder alvast de link naar de opleidingsdatabank:

https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank/honden-en-kattenkweker/hand...

VIVES Roeselare

KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille.
Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding.
Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Inschrijven en annuleren

Je kan inschrijven tot twee weken voor de start van de permanente vorming. De opleiding kan gegarandeerd worden bij een minimuum van 17 deelnemers, zoniet kan VIVES de opleiding annuleren. Na je inschrijving krijg je een bevestiging. De factuur wordt na de eerste lesdag verstuurd. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op deze website.