Park

groenmanagement via afstandsonderwijs

groen-management via afstands-onderwijs
Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting groenmanagement aan VIVES Zuid

Een expert worden in de aanleg en het beheer van tuinen, parken, bossen, natuurgebieden en landschappen. Meebouwen aan een groene toekomst, plantenkennis opdoen en de natuur intrekken. Beginnen jouw groene vingers al te kriebelen?

Ook op campus
Geef vorm aan een groene toekomst
Inspectie van een boom

Altijd al geïnteresseerd geweest in de natuur maar heb je niet eerder een studie kunnen volgen over jouw favoriete onderwerp? De bachelor groenmanagement op afstand biedt je de mogelijkheid alsnog een volwaardig diploma te behalen. Eenmaal je diploma op zak kan je jouw steentje bijdragen aan een goed beheer van onze groene ruimte: een schitterend vooruitzicht!

De bachelor groenmanagement reikt je de tools aan om mee te zorgen voor het milieu, de natuur en het landschap of daar zelfs een voortrekkersrol in spelen. Zodat je kan gaan werken in een branche waar ecologische land- en tuinbouwkundige principes onlosmakelijk verbonden zijn.

GROENMANAGEMENT STUDEREN

“Alhoewel het een ingrijpende invloed heeft op je werk en je gezin, ben ik heel blij dat ik dit kan volgen. Het is een boeiende ervaring, ik leer veel bij en ontdek nieuwe horizonten. En vooral: dankzij studeren op afstand heb ik een nieuw uitzicht op een verdere professionele toekomst.”

Philip de Lescazes

Natuur

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per vak: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, proefexamens, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan.

Kijk hier al eens een stukje cursus in:

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

De rode draad doorheen de afstudeerrichting wordt gevormd door vijf specifieke leerlijnen: bodem, plant, aanleg, beheer en management. Het verwerven van vaardigheden en praktijkkennis is onontbeerlijk! Maar theorie en praktijk gaan hand in hand. De meer theoretisch georiënteerde vakken worden steeds gekoppeld aan practica waar je zelf in kleine groep actief aan de slag gaat. Zo leer je niet alleen hoe je iets moet doen, maar ook waarom. Tijdens je bacheloropleiding loop je drie stages waarbij je actief meewerkt op je stageplaats.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook Blackboard Collaborate maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per vak: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, proefexamens, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan.

Kijk hier al eens een stukje cursus in:

Wat leer ik in deze opleiding?

Een team van ervaren en gemotiveerde docenten staat paraat om jou vertrouwd te maken met de kweek, het aanplanten, het onderhoud en het beheer van sierplanten, bossen, tuinen, parken en landschappen. We geven je inzicht in de impact van de standplaats op de plantengroei, in de relatie tussen planten onderling en tussen planten en hun omgeving. We leren je een heleboel materialen en aanlegtechnieken kennen en stimuleren je om al jouw kennis in te zetten tijdens concrete gevalsstudies.

Groenmanagement veld met wilde bloemen

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Je studieprogramma is een traject op jouw maat. De duur van de opleiding verschilt van student tot student. Dit is grotendeels afhankelijk van de tijd die jij kan spenderen om met je studie bezig te zijn. De opleiding wordt in een modeltraject gespreid over vier jaar, het is wel steeds mogelijk de opleiding nog meer te spreiden of in te korten.

Het is daarnaast mogelijk dat je op basis van eerder verworven kwalificaties (diploma's, attesten) of bepaalde werkervaring in aanmerking komt voor vrijstellingen en dus bepaalde opleidingsonderdelen (vakken) niet meer hoeft af te leggen. 

Groenmanagement snoeien boom

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt jou via afstandsonderwijs de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma te behalen. De theorie verwerk je op zelfstandige basis van thuis uit, hiervoor hoef je dus niet naar de campus te komen. Je wordt enkel op de campus verwacht voor de praktijklessen in functie van het oefenen van vaardigheden zoals planten en plantenbelagers herkennen, planten verzorgen, met tuinmachines werken of technische tekeningen op de computer maken. Deze praktijkmomenten vinden steeds plaats op vrijdag, hoofdzakelijk in de eerste opleidingsfase (niet tijdens schoolvakanties). Je wordt hiervoor verwacht op de campus in Roeselare of in de praktijkhallen van het PCLT (Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw). We trekken ook af en toe naar een praktijklocatie op verplaatsing.

Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat, er zijn heel wat mogelijkheden tot begeleiding. Je kan steeds terecht bij je docent voor inhoudelijke vragen of meer uitleg bij oefeningen. De studietrajectbegeleider helpt je zoeken naar het traject dat voor jou haalbaar is. Ook de coördinator afstandsonderwijs staat steeds voor je klaar.

Je kan starten vanaf de derde week van september. Je kan ervoor kiezen om slechts met een beperkt aantal opleidingsonderdelen te starten, want je kunt immers tot eind mei bijkomend opleidingsonderdelen opnemen. Ideaal om je studies volledig af te stemmen op jouw situatie.

Groenmanagement uitgedroogde bodem

Hoe verloopt mijn stage?

Na het afronden van de eerste opleidingsfase (na ongeveer 45 studiepunten, in een modeltraject na 1 jaar) verminderen de praktijklessen en wordt er gestart met stage. Over de gehele opleiding doe je 3 stageperiodes van telkens 20-25 dagen, afhankelijk van het feit of je al algemene werkervaring hebt. Je kan dit voltijds doen, maar je kan dit ook spreiden (minder dagen per week gedurende een langere periode). Een stageplaats kan je vrij kiezen uit een lange lijst van stagebedrijven verspreid over Vlaanderen. Je mag ook een aanvraag voor een ander stagebedrijf (eventueel je eigen werkomgeving of in het buitenland) indienen.

Tijdens je stage word je door je mentor op het bedrijf begeleid. Je wordt ingeschakeld bij de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf (bijvoorbeeld plantenkwekerij, openbare dienst of studiebureau).

Groenmanagement boomtop

Waar en wanneer leg ik examens af?

Examens zijn meestal schriftelijk, maar soms ook mondeling of onder de vorm van een praktische test. Voor de meeste opleidingsonderdelen die je via zelfstudie instudeert en waarvoor geen praktijkmomenten gepland zijn, kan je examen doen op een moment dat je zelf kiest. Aan het begin van het jaar ontvang je een jaarkalender waarin alle contact- en examenmomenten zijn opgenomen. Je kan voor een groot deel zelf kiezen wanneer je deze aflegt. Dit kan elke vrijdag en een keer per maand ook op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. Je kan bovendien kiezen of je 's morgens, 's middags of 's avonds examen aflegt. Op deze manier kan je een planning maken die zo goed mogelijk aansluit bij je persoonlijke situatie. De meeste examens worden afgelegd in het examencentrum op onze campus in Kortrijk. Bepaalde examens leg je af op onze campus in Roeselare op een van de vastgelegde data (bijvoorbeeld practica, bepaalde mondelinge examens).

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma. Als je zin hebt in een internationale ervaring kan je alle kanten op door het groot aanbod aan stagebedrijven.

We leven in een geglobaliseerde samenleving. Bijgevolg zetten we daar binnen dit studiegebied sterk op in. Een buitenlandse ervaring stimuleert je persoonlijke groei en talenkennis en het laat je toe met eigen ogen te zien hoe het werkveld er georganiseerd wordt. Om van de culturele verrijking en verwerving van bijkomende competenties nog te zwijgen, en het feit dat je je plan leert trekken.

Groen met skyline

Ontdek de wereld tijdens je studie!

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie GROENMANAGEMENT?
Groenmananagement veld met wilde bloemen

Verder studeren

Soms studeren studenten na het behalen van hun bachelordiploma nog verder, vooral in de volgende richtingen:

 • banaba (bachelor-na-bachelor) landschapsontwikkeling (1 jaar)
 • verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs (1 jaar)
 • postgraduaat tree manager
 • master in de biowetenschappen

Aan de slag

Dit veelzijdige diploma geeft een degelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Afgestudeerde studenten vinden snel werk als:

 • tuinaannemer
 • verantwoordelijke in een openbare groendienst
 • ploegverantwoordelijke landschapszorg
 • boomverzorger
 • zaakvoerder van een tuincentrum of een agrarisch dienstverlenend bedrijf
 • medewerker Agentschap Natuur en Bos (ANB)
 • medewerker Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • leraar / praktijkleraar / teeltoverste in het agrarisch onderwijs (getuigschrift van pedagogische bekwaamheid vereist voor een vaste benoeming)
 • middenkaderfunctie in de milieusector of in de tuin- en landschapssector
 • technisch, commercieel, administratief of onderzoeksmedewerker
 • middenkaderfunctie in toeleveringsbedrijven: plantenkwekerijen, zaadbedrijven, meststofbedrijven, plantenbeschermingsbedrijven
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.