dierenzorg via afstandsonderwijs

dierenzorg via afstands-onderwijs
Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg aan VIVES Zuid

Wil jij de zorg voor dieren opnemen? Wil je bijdragen aan een hoger dierwelzijn? Hou je ervan om in te staan voor de voeding, de verzorging en de huisvesting van dieren? Ben jij gefascineerd door gedrag? Dan is de bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg zeker iets voor jou! Specialisatie, praktijk en stage zijn bij ons de codewoorden om je klaar te stomen voor het werkveld!

Ook op campus
Dierenzorg, een beestig interessante studie!

Wil jij voor dieren zorgen en je actief bezighouden met het verbeteren van hun welzijn? Eerst valt er heel wat kennis op te doen over bijvoorbeeld gedrag, voeding en verzorging, dierverpleegkunde en wildlife management. Via specialisatie, praktijk en stages bereid je je voor op jouw toekomst in de dierenzorg.

Binnen de afstudeerrichting dierenzorg ben je actief bezig met de optimalisatie van het welzijn van dieren. Om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen, is een brede wetenschappelijke basis een absolute must. Die basis vind je terug in vakken zoals anatomie, fysiologie en microbiologie. Daarnaast zijn er de algemene vakken van de bachelor waarin je leert over voeding, dierenverpleging, gedrag, verzorging en zelfs wildlife management.

Daarnaast is het verwerven van vaardigheden en praktijkkennis onontbeerlijk. Tijdens je bacheloropleiding loop je drie stages waarbij je actief meewerkt op het stagebedrijf. Zo kan je kennismaken met de verschillende sectoren. Het vermelden waard: in het tweede jaar kan je kiezen uit één van onze vier keuzetrajecten: dierenartsassistentie, dierengedrag, dierenverzorging en wildlife.

Wat leer ik in deze opleiding?

We vertrekken in deze opleiding met een brede, wetenschappelijke basis als uitgangspunt. Vakken als anatomie, fysiologie maar ook biologie en anorganische chemie behoren dus tot jouw lessenpakket. De wetenschappelijke basisvakken worden aangevuld met een groot aantal praktijkgerichte vakken waarbij het dierenwelzijn in al zijn facetten centraal staat. We geven jou zo bijvoorbeeld de nodige inzichten mee in het gedrag van dieren (ethologie) maar leren jou ook correct omgaan met diverse diersoorten.

Omdat je later terechtkomt in een heel breed werkveld, kan je in het tweede jaar kiezen voor een bepaald keuzetraject. Je kan kiezen uit een specialisatie als dierenartsassistent, wildlife management, dierenverzorging of dierengedrag. Kan je moeilijk kiezen? Dan kan je een aantal vakken uit een ander keuzetraject extra volgen (via kredietcontract). Dit kan al tijdens de opleiding of na het behalen van jouw diploma.

Om jou helemaal voor te bereiden op jouw latere tewerkstelling zijn er drie stages op drie verschillende bedrijven waar je actief meewerkt. Je kan hierbij kiezen om je nog verder te specialiseren binnen jouw interessegebied. Maar wil je net de sector veel ruimer verkennen, dan kan je ook stage lopen op drie bedrijven binnen totaal verschillende sectoren. 

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en cursussen kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en cursussen is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, leerpaden, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud en discussiefora waar je met vragen terecht kan.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

Theorievakken worden afgewisseld met praktijklessen. Voor de praktijklessen kom je terecht in goed uitgeruste labo’s en praktijklokalen. Je leert van bij het begin correct omgaan met dieren en gaat ook al op werkbezoek zodat je de belangrijkste tewerkstellingsdomeinen leert kennen. Verder in de opleiding heb je de keuze uit vier specialisatietrajecten: dierenartsassistentie, dierengedrag, wildlife en dierenverzorging. In het project ondernemingszin start je in de school een eigen project op en scherp je je sociale en communicatieve vaardigheden aan. Je kan ook deelnemen aan een studiereis naar Zuid-Afrika om het wildlife management zelf te ondervinden.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook Skype maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en cursussen kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en cursussen is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, leerpaden, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud en discussiefora waar je met vragen terecht kan.

Dierenzorg hond en studenten

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Je studieprogramma is een traject op jouw maat. De duur van de opleiding verschilt van student tot student. Dit is grotendeels afhankelijk van de tijd die jij kan spenderen om met je studie bezig te zijn. De opleiding wordt in een modeltraject gespreid over vier jaar. Als jou dat te veel lijkt in combinatie met je job, je gezin, ... dan kan je samen met onze studie- en trajectbegeleider de mogelijkheden bekijken om het traject te spreiden over een langere periode. Je volgt dezelfde vakken als het modeltraject, maar je hebt meer tijd om de leerstof te verwerken.

Anderzijds heb je misschien al een andere bachelor- of masteropleiding gevolgd? Dan kom je wellicht in aanmerking voor één of meerdere vrijstellingen. Vraag dit zeker na bij onze studie- en trajectbegeleider!

Hoe verlopen mijn stages?

Vanaf de tweede fase kan je een stage opnemen in je studietraject. Tijdens je bacheloropleiding loop je drie stages waarbij je actief meewerkt op het stagebedrijf. Je kunt ervoor kiezen om je te verdiepen in één bepaalde tak, maar je kan evengoed ‘over het muurtje’ kijken door een stage te volgen in een deel van de sector waar je minder vertrouwd mee bent. 

In totaal loop je 3 stages van telkens 25 dagen. Studenten die in het laatste jaar een bachelorproef maken, doen dit meestal in samenwerking met hun derde stagebedrijf zodat stage en bachelorproef één geheel vormen.

In overleg met de stagecoach mag je een stageplaats kiezen uit een lange lijst van stagebedrijven waar we goede ervaringen mee hebben. Je mag ook een nieuw stagebedrijf voorstellen, bijvoorbeeld in de omgeving waar je woont, zodat je vanuit je thuisbasis op stage kan gaan. Ook een stage in het buitenland behoort tot de opties. We hebben al een mooi aanbod aan buitenlandse stageplaatsen o.a. in Nederland, Frankrijk, Spanje en zelfs in Zuid-Afrika of de Verenigde Arabische Emiraten.

In samenspraak met je stagebedrijf mag je zelf bepalen in welke periode je stage loopt. Dit kan bijvoorbeeld 1 dag per week zijn of 25 opeenvolgende dagen. Indien je al minstens 3 jaar werkervaring hebt, kan je een aanvraag doen om maar 20 dagen stage te lopen in plaats van 25 dagen.

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt je via afstandsonderwijs de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma te behalen. De theorie verwerk je op zelfstandige basis van thuis uit, hiervoor hoef je niet naar de campus te komen. Je bent dus niet gebonden aan vaste tijden van hoorcolleges om de theoretische leerstof te verwerken. Je bepaalt zelf waar en wanneer je studeert, je komt enkel naar de campus voor de praktijklessen en het afleggen van examens.

In de praktijklessen leer je diverse vaardigheden, je leert omgaan met dieren en je bezoekt een aantal interessante bedrijven uit het werkveld. De praktijklessen worden georganiseerd op de campus in Roeselare (bv. practica van chemie, microbiologie, wondzorg, klinische vaardigheden) of op een locatie in het werkveld (bv. een dierenasiel, een paardenpension, een schapenboerderij) en deze vinden steeds plaats op vrijdag. Aangezien het aanleren van praktische vaardigheden heel belangrijk is in onze opleiding word je heel regelmatig op vrijdag verwacht. Om de combinatie studie-werk-gezin haalbaar te maken, raden we daarom aan om niet meer dan 4/5 te werken en ervoor te zorgen dat je op vrijdag beschikbaar bent.

Hoe word ik begeleid?

Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat, er zijn heel wat mogelijkheden tot begeleiding. Je kan steeds terecht bij je docent voor inhoudelijke vragen of meer uitleg bij oefeningen. Dit kan via mail, maar ook telefonisch, via Blackboard Collaborate of Microsoft Teams.

Wil je meer informatie over de afstudeerrichting in het algemeen of over bepaalde opleidingsonderdelen? Zijn er onduidelijkheden in de planning van de praktijklessen of examens? De coach van afstandsonderwijs is meestal je eerste aanspreekpunt bij vragen. Zij zal zo snel mogelijk jouw vragen beantwoorden, maar ook voor een gewone babbel ben je steeds welkom.

Naast bovenstaande begeleiding kan je als student steeds rekenen op een studie- en trajectbegeleider. Bij haar kan je terecht voor begeleiding van o.a. je studieloopbaan, het aanvragen van vrijstellingen, je noden als werkende student, topsporter of studeren met functiebeperkingen. En ook voor psychologische begeleiding kun je bij deze begeleider terecht.

Dierenzorg verzorgen gebit kat

Hoe verlopen de examens?

Examens zijn meestal schriftelijk, maar soms ook mondeling, onder de vorm van een presentatie, een portfolio of een vaardigheidstest.

De meeste examens worden afgenomen in het examencentrum op de campus in Kortrijk. Je kunt voor een groot deel kiezen wanneer je deze aflegt. Dit kan elke vrijdag en tijdens 1 vastgelegde week per maand ook op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. Je kan bovendien kiezen of je ‘s morgens, ‘s middags of ‘s avonds examen aflegt. Op deze manier kan je een planning maken die zo goed mogelijk aansluit bij je persoonlijke situatie.

Bepaalde examens leg je af op de campus in Roeselare op een vastgelegde datum (bv. praktische examens of mondelinge examens). 

In deze opleiding is het ook mogelijk om enkele examens van thuis uit af te leggen.

DM
 Quote signs

Dierenzorg binnen agro- en biotechnologie aan VIVES kwam daar als de beste uit: veel praktijk en natuuruitstappen, maar ook de nodige theorie die vervolgens in de praktijk wordt uitgetest. Later wil ik leerkracht dierenzorg worden, of in een dierentuin aan de slag gaan. Of wie weet een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren starten.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie dierenzorg?
schildpadden

Verder studeren

Na het behalen van je diploma kan je nog verder studeren om een postgraduaatsgetuigschrift of een bachelor-na-bachelordiploma te behalen. Opleidingen die aansluiten bij de bachelor agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg zijn: 

Aan de slag

Met dit diploma op zak kan je instaan voor de verzorging, de voeding, de huisvesting en de training van dieren in diverse sectoren: dierenartspraktijken, dierenparken, dierenpensions, kinderboerderijen, asielen, dierenwinkels, proefdiercentra, fokkerijen, opvangcentra voor dieren, onderzoekscentra, landbouwbedrijven…  

Mits het behalen van een getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid kun je ook aan de slag als leraar in het agrarisch secundair onderwijs. 

In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.