Dierenzorg schildpadden

dierenzorg
via afstandsonderwijs

Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg aan VIVES Zuid

Wil jij de zorg voor dieren opnemen? Wil je bijdragen aan een hoger dierwelzijn? Hou je ervan om in te staan voor de voeding, de verzorging en de huisvesting van dieren? Ben jij gefascineerd door gedrag? Dan is de bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg zeker iets voor jou! Specialisatie, praktijk en stage zijn bij ons de codewoorden om je klaar te stomen voor het werkveld!

Ook op campus
Dierenzorg, een beestig interessante studie!
Dierenzorg kat bij de dokter

Wil jij voor dieren zorgen en je actief bezighouden met het verbeteren van hun welzijn? Eerst valt er heel wat kennis op te doen over bijvoorbeeld gedrag, voeding en verzorging, dierverpleegkunde en wildlife management. Via specialisatie, praktijk en stages bereid je je voor op jouw toekomst in de dierenzorg.

Binnen de afstudeerrichting dierenzorg ben je actief bezig met de optimalisatie van het welzijn van dieren. Om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen, is een brede wetenschappelijke basis een absolute must. Die basis vind je terug in vakken zoals anatomie, fysiologie en microbiologie. Daarnaast zijn er de algemene vakken van de bachelor waarin je leert over voeding, dierenverpleging, gedrag, verzorging en zelfs wildlife management.

Daarnaast is het verwerven van vaardigheden en praktijkkennis onontbeerlijk. Tijdens je bacheloropleiding loop je drie stages waarbij je actief meewerkt op het stagebedrijf. Zo kan je kennismaken met de verschillende sectoren. Het vermelden waard: in het tweede jaar kan je kiezen uit één van onze vier keuzetrajecten: dierenartsassistentie, dierengedrag, dierenverzorging en wildlife.

DIERENZORG STUDEREN

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingtype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Aan de hand van zes leerpaden stomen we je op een wetenschappelijke manier klaar voor het werkveld.

 • In het leerpad bouw en werking van het dier komen vakken als dierkunde, anatomie, fysiologie en pathologie aan bod.
 • Met vakken als ecologie, inheemse fauna en uitheemse fauna biedt het leerpad ecologie & wildlife je een totaal inzicht in de rol van het dier in het ecologische netwerk.
 • Het leerpad dierenartsassistentie richt zich op het werk in een dierenartspraktijk met vakken als wondverzorging, dierenartsassistentietechnieken, geneesmiddelenleer en medische beeldvorming.
 • Een correcte voeding is essentieel voor de gezondheid van een dier, vandaar ook het leerpad voeding met de vakken plantkunde, basis diervoeding en voeding per specifieke diersoort.
 • Dankzij het leerpad bedrijfsmanagement, met vakken als economie, wetgeving en kostprijsanalyse, heb je na het afstuderen de mogelijkheid om als zelfstandige aan de slag te gaan.
 • Het geïntegreerde leerpad tot slot laat je toe om je verder te verdiepen in jouw specifieke interessegebied aan de hand van stages, een bachelorproef, een small business project en keuzeopleidingsonderdelen zoals wildlife management, veterinair management en dieren in de zorgsector.
Dierenzorg hond en studenten

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Je studieprogramma is een traject op jouw maat. De duur van de opleiding verschilt van student tot student. Dit is grotendeels afhankelijk van de tijd die jij kan spenderen om met je studie bezig te zijn. De opleiding wordt in een modeltraject gespreid over vier jaar, het is wel steeds mogelijk de opleiding nog meer te spreiden of in te korten.

Het is daarnaast mogelijk dat je op basis van eerder verworven kwalificaties (diploma's, attesten) of bepaalde werkervaring in aanmerking komt voor vrijstellingen en dus bepaalde opleidingsonderdelen (vakken) niet meer hoeft af te leggen. Voor meer informatie, neem gerust contact op met de coördinator afstandsonderwijs.

Hoe verlopen mijn stages?

Stages bieden je de mogelijkheid om je te specialiseren in een gewenste deelsector, maar zorgen er ook voor dat je zeer variërende aspecten van het werkveld kan leren kennen en later polyvalent inzetbaar bent.

Vanaf de tweede fase (na het behalen van credits voor minstens 38 studiepunten) kan je een stage opnemen in je studietraject. In totaal loop je 3 stages van telkens 25 dagen. Studenten die in het derde jaar een bachelorproef maken, doen dit meestal in samenwerking met hun derde stagebedrijf zodat stage en bachelorproef één geheel vormen (we spreken dan van een geïntegreerde bachelorproef).

Stages mogen, in overleg met de stagecoach, worden gekozen uit een lange lijst van stagebedrijven waar we goede ervaringen mee hebben. Je mag ook een nieuw stagebedrijf aanvragen, als dit bedrijf voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen. Het stagebedrijf mag zeker ook gelegen zijn in de omgeving waar je woont, zodat je vanuit je thuisbasis op stage kan gaan. Ook een stage in het buitenland behoort tot de opties.

In samenspraak met je stagebedrijf mag je zelf bepalen in welke periode je stage loopt. Dit kan bijvoorbeeld 1 dag per week zijn of 25 opeenvolgende dagen. Indien je al minstens 3 jaar werkervaring hebt, kan je een aanvraag doen om maar 20 dagen stage te lopen in plaats van 25 dagen.

Dierenzorg student met verrekijker

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt je via afstandsonderwijs de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma te behalen. De theorie verwerk je op zelfstandige basis van thuis uit, hiervoor hoef je niet naar de campus te komen. Je bent dus niet gebonden aan vaste tijden van hoorcolleges om de theoretische leerstof te verwerken. Je bepaalt zelf waar en wanneer je studeert, je komt enkel naar de campus voor de praktijklessen en het afleggen van examens.

In de praktijklessen leer je diverse vaardigheden, je leert omgaan met dieren en je bezoekt een aantal interessante bedrijven uit het werkveld. De praktijklessen worden georganiseerd op de campus in Roeselare (bv. practica van chemie, parasitologie, wondverzorging, dierenartsassistentietechnieken) of op een locatie in het werkveld (bv. opleidingscentrum voor blindengeleidehonden, paardensportcentrum, schapenboerderij) en deze vinden steeds plaats op vrijdag. In het eerste jaar word je hiervoor 18 keer verwacht, in het tweede jaar 5 keer, in het derde jaar 8 keer en in het vierde jaar 12 keer. Om de combinatie studie-werk-gezin haalbaar te maken, raden we aan om niet meer dan 4/5 te werken en ervoor te zorgen dat je je op vrijdag kunt vrij maken.

kitten

Hoe word ik begeleid?

Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat, er zijn heel wat mogelijkheden tot begeleiding. Je kan steeds terecht bij je docent voor inhoudelijke vragen of meer uitleg bij oefeningen. Dit kan via mail, maar ook telefonisch of via skype.

Wil je meer informatie over de afstudeerrichting in het algemeen of over bepaalde opleidingsonderdelen? Zijn er onduidelijkheden in de planning van de praktijklessen of examens? De coach van afstandsonderwijs is meestal je eerste aanspreekpunt bij vragen. Zij zal zo snel mogelijk jouw vragen beantwoorden, maar ook voor een gewone babbel ben je steeds welkom.

Naast bovenstaande begeleiding kan je als student steeds rekenen op een studie- en trajectbegeleider. Bij haar kan je terecht voor begeleiding van o.a. je studieloopbaan, het aanvragen van vrijstellingen, je noden als werkende student, topsporter of studeren met functiebeperkingen. En ook voor psychologische begeleiding kun je bij deze begeleider terecht.

Dierenzorg verzorgen gebit kat

Hoe verlopen de examens?

Examens zijn meestal schriftelijk, maar soms ook mondeling, onder de vorm van een presentatie, een portfolio of een vaardigheidstest.

De meeste examens worden afgenomen in het examencentrum op de campus in Kortrijk. Je kunt voor een groot deel kiezen wanneer je deze aflegt. Dit kan elke vrijdag en tijdens 1 vastgelegde week per maand ook op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. Je kan bovendien kiezen of je ‘s morgens, ‘s middags of ‘s avonds examen aflegt. Op deze manier kan je een planning maken die zo goed mogelijk aansluit bij je persoonlijke situatie.

Bepaalde examens leg je af op onze campus in Roeselare op een vastgelegde datum (bv. praktische examens of mondelinge examens). 

In deze opleiding is het ook mogelijk om enkele examens van thuis uit af te leggen.

DM
 Quote signs

Dierenzorg binnen agro- en biotechnologie aan VIVES kwam daar als de beste uit: veel praktijk en natuuruitstappen, maar ook de nodige theorie die vervolgens in de praktijk wordt uitgetest. Later wil ik leerkracht dierenzorg worden, of in een dierentuin aan de slag gaan. Of wie weet een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren starten.

LESINHOUD
Aula Roeselare

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en cursussen kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en cursussen is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, leerpaden, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud en discussiefora waar je met vragen terecht kan.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Theorievakken worden afgewisseld met praktijklessen. Voor de praktijklessen kom je terecht in goed uitgeruste labo’s en praktijklokalen. Je leert van bij het begin correct omgaan met dieren en gaat ook al op werkbezoek zodat je de belangrijkste tewerkstellingsdomeinen leert kennen. Verder in de opleiding heb je de keuze uit vier specialisatietrajecten: dierenartsassistentie, dierengedrag, wildlife en dierenverzorging. In het project ondernemingszin start je in de school een eigen project op en scherp je je sociale en communicatieve vaardigheden aan. Je kan ook deelnemen aan een studiereis naar Zuid-Afrika om het wildlife management zelf te ondervinden.

Bekijk de volledige steekkaart van de afstudeerrichting dierenzorg via afstandsonderwijs.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook Skype maakt oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Handboeken en cursussen kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en cursussen is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, leerpaden, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud en discussiefora waar je met vragen terecht kan.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

Meer info

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

Meer info

Wat na je studie dierenzorg?

Verder studeren

Na het behalen van je diploma kun je nog verder studeren om een postgraduaatsgetuigschrift, een bachelor-na-bachelordiploma of een masterdiploma te behalen. Opleidingen die aansluiten bij de bachelor agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg zijn:

 • Postgraduaat toegepast diergedrag
 • Master in de biowetenschappen, afstudeerrichting animal life
 • Master in de biologie
 • Master in de industriële wetenschappen, milieukunde
 • Specifieke lerarenopleiding (SLO)
 • Permanente vormingen rond fysiotherapie en sport coaching voor paarden en honden
aan de slag

Aan de slag

Met dit diploma op zak kun je instaan voor de verzorging, de voeding, de huisvesting en de training van dieren in diverse sectoren zoals dierenklinieken, dierenparken, dierenpensions, kinderboerderijen, dierenwinkels, proefdiercentra, fokkerijen, inseminatiecentra, opvangcentra voor dieren, onderzoekscentra, landbouwbedrijven, veevoederbedrijven.

Mits het behalen van een getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid kun je ook aan de slag als leraar in het agrarisch secundair onderwijs.