Kolen

algemene landbouw

Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting landbouw, specialisatie algemene landbouw aan VIVES Zuid

Ben je gedreven door veehouderij en landbouwteelten? Dan biedt de opleiding landbouw je de perfecte voorbereiding om met kennis van zaken in de landbouwsector aan de slag te gaan. 

Waar kan ik dit volgen?
Bachelor met hart voor dier en plant
Algemene landbouw kalfje krijgt de fles

Ben je gedreven door alles wat met rundvee-, varken- en pluimveeteelt te maken heeft? Heb je daarnaast ook nog interesse in landbouwmechanisatie en bedrijfsbeheer? Denk je erover na om je eigen landbouwbedrijf te runnen of wil je aan de slag als werknemer in de landbouwsector?

Vind je goed ondernemerschap belangrijk net als het streven naar een grotere zelfkennis en zelfstandigheid? Wil je uitbater worden van een succesvol landbouwbedrijf, je bezighouden met productverwerking op hoeveschaal of landbouwproductie in de breedste zin van het woord? Dan is de specialisatie algemene landbouw zeker iets voor jou!

Wat leer ik in deze opleiding?

Als je de specialisatie algemene landbouw kiest, krijg je een belangrijke algemene en technische vorming. Je doet de nodige theoretische en praktische kennis over veehouderij en landbouwteelten. Je wordt ook opgeleid in bedrijfstechnologie en bedrijfsbeheer.

 • veehouderij (melk- en vleesvee, varkens, pluimvee en kleinvee)
 • teelten (akkerbouw, nijverheidsgewassen, vollegrondsgroenten en groenvoeders)
 • milieu, voedselveiligheid en agrarisch natuurbeheer
 • agro-accountancy (vaardigheden op financieel, juridisch, beleidsmatig en management vlak)
 • bedrijfstechnologie (mechanisatie, gebouwen en klimatisatie)
 • stages en bachelorproef
algemene landbouw kuikens

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt tijdens je studie.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken en welke praktijkonderdelen deel uitmaken van het programma? Bekijk hieronder een beknopt overzicht.

Vakken en praktijk

 • dierkunde
 • veeteelt
 • veevoeding
 • groenteteelt
 • zuivelverwerking
 • stallenbouw
 • rundveehouderij
 • varkensteelt
 • pluimvee- en kleinveeteelt
 • veevoederformulatie
 • plantaardige productie
 • graslanduitbating
 • landbouwteelten
 • plantkunde
 • bodem en bemesting
 • plantenbescherming
 • microbiologie
 • anorganische chemie
 • toegepaste biologie
 • toegepaste biochemie
 • genetica
 • landbouwmachines
 • motoren en transmissies
 • elektriciteit
 • hydraulica
 • stage
 • werkveldverkenning en beroepsethiek
 • bachelorproef

 

 

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien. Gemiddeld heb je twintig lesuren per week.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je lessenrooster er in het eerste semester uit zou kunnen zien. Omdat niet alle vakken het volledige academiejaar worden gegeven, vind je in de deze voorbeeldtabel uiteraard niet alle opleidingsonderdelen terug. We proberen bij het opmaken van elk lessenrooster springuren zoveel mogelijk te beperken.

Kies jouw campus
VIVES Roeselare
VIVES Roeselare
  ma di wo do vr za
8u30-10u30
 
zuivelverwerking
 
landbouwmanagement
veeteelt
 
10u30-10u45
Pauze
10u45-12u45
bodem en bemesting
plantkunde
 
dierkunde
ICT-vaardigheden en wetenschappelijk rekenen
 
12u45-13u45
   
elektriciteit practicum
     
13u45-14u45
anorganische chemie
 
elektricteit practicum
veevoeding
   
15u00-16u00
anorganische chemie
 
elektriciteit practicum
veevoeding
   
16u00-17u00
   
elektriciteit practicum
     

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Algemene landbouw sla

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding loopt over drie jaar.

 • Eerste jaar: leggen van een stevige theoretische basis, versterkt door praktijklessen.
 • Tweede jaar: 2 stages van 30 dagen, telkens 2 dagen per week; per week dus nog 3 dagen les (theorie en praktijk).
 • Derde jaar: naast de reguliere lessen is 1 dag in de week gereserveerd voor een geïntegreerde bachelorproef met stage waarin de technisch, wetenschappelijke vaardigheden uitgediept worden volgens de eigen interesse. Daarnaast proeven de studenten van het bedrijfsleven of brengen het bedrijfsleven dichter bij de studenten door 1 dag per week naar verschillende bedrijven op bezoek te gaan.
 • Ondernemende vaardigheden worden verder aangescherpt in een Student Company die loopt over het tweede en het derde jaar.
Student met biggetje

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Eigen aan een professionele bachelor is de praktijkgerichtheid. Bij de verschillende theoretische vakken hoort een practicum. Het belang van de theorie wordt hierdoor duidelijk, zoals in het practicum klauwverzorging of zuivelverwerking.

Vanaf het 2e jaar draai je mee in een echt bedrijf tijdens de 2 stages. In het 3e jaar kan je je inhoudelijk verder verdiepen in je eigen interesseveld door een bachelorproef gekoppeld aan een stage. Daarnaast kan je ondernemerskwaliteiten verder aanscherpen tijdens project ondernemingszin. Bij deze projectwerking doorloop je in groep alle fasen van een onderneming: brainstorming, product ontwikkelen en produceren, opmaken van businessplan, voeren van marketing, verkopen, personeelsadministratie en boekhouding.

Om het toekomstige werkveld en de tewerkstellingsmogelijkheden beter te leren kennen, trekken we er vaak op uit: in het derde jaar bezoeken we elke week een tweetal bedrijven en gaan we op buitenlandse eindejaarsreis. Bij VIVES is de specialisatie landbouw nauw gelinkt aan de behoeften van het werkveld. Je kan opteren voor een specialisatie in de dierlijke of plantaardige sector, al naargelang je eigen interesse.

graanveld

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Werkplekleren dragen we hoog in het vaandel. Tijdens het tweede jaar loop je zowel in het eerste als in het tweede semester 25 dagen stage in een door jou gekozen sector. In het 3e jaar krijg je een stage met een bachelorproef. Door tijdens de drie stages de sector zelf te kiezen, kan je je kennis verbreden of verdiepen en uitzoeken welke sector of functie je het best ligt. In het laatste jaar kan je je nog verder vervolmaken. Door het uitvoeren van een bachelorproef verdiep je je grondig in een onderwerp. Bij het uitvoeren van een project ondernemingszin scherp je je sociale, commerciële en managementvaardigheden aan.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma.

We leven in een geglobaliseerde samenleving. Bijgevolg zetten we daar binnen dit studiegebied sterk op in. Een buitenlandse ervaring stimuleert de persoonlijke groei en talenkennis en geeft je de kans met eigen ogen te zien hoe het werkveld er georganiseerd wordt. Om van de culturele verrijking en verwerving van bijkomende competenties nog te zwijgen, en het feit dat je leert je plan te trekken.

koeienstal

Ontdek de wereld tijdens je studie!

JV
 Quote signs

Heel interessant aan de opleiding zijn de bedrijfsbezoeken en werkveldverkenningen: je ziet met eigen ogen hoe ze het elders aanpakken en je kan daar veel van opsteken. Bovendien zijn er drie stages, waardoor je tot driemaal toe écht kan meedraaien in een ander bedrijf en er de werking door en door leert kennen.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie ALGEMENE LANDBOUW?
Verder studeren

Verder studeren

De grote troef van onze opleiding is dat studenten heel snel werk vinden. Anderzijds studeren meer en meer studenten verder, vooral in de richting master in de biowetenschappen. Ook de master of science in de industriële wetenschappen: milieukunde behoort tot de mogelijkheden. Studenten die dit traject volgen hebben naast een uitgebreide kennis van theorie ook heel wat praktijkervaring, wat hen gegeerd maakt op de arbeidsmarkt.

Aan de slag op het veld

Aan de slag

Dit veelzijdige diploma geeft een degelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Afgestudeerde studenten vinden snel werk en komen terecht bij onder meer:

 • bedrijfsleider op een landbouwbedrijf
 • zaakvoerder in een agrarisch dienstverlenend bedrijf
 • technisch, commercieel of onderzoeksmedewerker
 • middenkaderfunctie in toeleveringsbedrijven: veevoederbedrijven, constructiebedrijven, broeierijen, zaadbedrijven, land- en tuinbouwmachinebedrijven, meststofbedrijven, plantenkwekerijen, klimatisatie- en automatisatiebedrijven, informaticabedrijven voor land- en tuinbouw, in-vitro laboratoria, gewasbeschermingsbedrijven
 • medewerker bij overheidsdiensten
 • technisch-commercieel vertegenwoordiger
 • teeltbegeleider van agro-industriële bedrijven
 • onderzoeker en/of voorlichter in land- en tuinbouw
 • milieuambtenaar (mestbank, ruilverkaveling, gemeente)
 • zaakvoerder in een handelscentrum voor land- en tuinbouw
 • leraar of praktijkleraar in agrarisch onderwijs (mits getuigschrift pedagogische bekwaamheid)
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.