BioLab

Binnen het expertisecentrum agro- en biotechnologie van VIVES Roeselare gebeurt heel wat onderzoek in de domeinen voeding, dier, biotechnologie en groenmanagement. Via een bezoek aan ons BioLab, ons biotechnisch laboratorium, ontdek je al onze fysieke laboruimtes en de mogelijkheden die ze met zich meebrengen.

Onze expertise kan aangewend worden door bedrijven, non-profit organisaties, openbare besturen, steden en gemeenten, diagnostische laboratoria, academische instellingen of onderzoeksgroepen. Verschillende samenwerkingsvormen zijn mogelijk. Dit kan gaan van kortlopende dienstverleningsopdrachten tot het leveren van ondersteuning bij projecten op lange termijn. VIVES is erkend dienstverlener voor de KMO portefeuille van Vlaio.

Een overzicht van ons dienstverleningsaanbod vind je hier:

Voeding

 • Productontwikkeling of receptuuroptimalisatie voor je bedrijf of organisatie vanaf brainstorming rond een idee tot de realisatie van je project.
 • Onderzoek naar de verliesstromen van voeding binnen je bedrijf
 • Producten laten beoordelen door een smaakpanel (van 30, 70 of 100 personen) op smaak, geur, uitzicht, textuur, verpakking,… Er kan gekozen worden om één product te laten beoordelen of om meerdere producten ten opzichte van elkaar te vergelijken. Nadien bezorgen we een verslag en bijhorende adviezen. Bovendien kan je beroep doen op specifieke smaakpanels, bijvoorbeeld voor senioren.
 • Alcoholbepaling in bier, wijn, schuimwijn, likeur, dik vloeibare likeur (zoals advocaat) of andere alcoholhoudende drank (via accijns-erkende destillatiemethode volgens de Europese richtlijn 1108/825)
 • Het opmaken van het etiket of de technische fiche van een voedingsproduct volgens de wettelijke normen (Verordening (EU) nr. 1169/2011). Ook kan de voedingswaarde van het product berekend worden met behulp van de Nubel Voedingsmiddelentabel. 
 • HACCP: advies bij opstellen HACCP-plan, advies bij actieplan in navolging van externe audit, advies bij interpretatie en implementatie van de autocontrolegids van uw sector, uitvoeren van analyses om de GMP ‘reiniging en desinfectie’ te valideren, controle van de handhygiëne op uw bedrijf of een HACCP-opleiding op maat van uw bedrijf 
 • Microbiologische analyses: houdbaarheid, ziekteverwekkers opsporen
 • Fysio-chemische analyses: textuur analyse, pH, wateractiviteit, Brix waarde, vochtgehalte, vetgehalte, eiwitgehalte, vezelgehalte, alcoholgehalte, objectieve kleurmeting, viscositeitsbepaling, bepaling valgetal van bloem
 • Industriële microgolftechnologie: drogen, pasteuriseren, voorgaren, steriliseren, tempereren,…
 • Literatuurstudies vb. in het kader van het ontwikkelen van nieuwe producten voor een specifieke doelgroep
 • Opleiding op maat voor uw organisatie

Groenmanagement

Waarom doen sommige planten of bomen het goed en andere niet? In  aanvulling met een chemische bodemanalyse is een degelijke beoordeling van de bodemstructuur onontbeerlijk. Daarom bieden wij een bodemfysische analyse op maat. Daarbij beoordelen we de profielontwikkeling, de bodemverdichting, het potentieel plantbeschikbaar water, het  bodemleven, de pF karakteristiek,... 

Daarnaast kan je ook bij ons terecht voor:

 • Opmaak van een bomenplan: dit gebeurt meer en meer in opdracht van steden en gemeenten.
 • Groenbeheer via drone mapping
 • Onderzoek naar de implementatie van groendaksubstraten

Dier

 • Parasitologisch onderzoek: In het kader van practica, stages, wetenschapsvoorlichting, GIP stages en studentenprojecten wordt regelmatig parasitologisch (mest)onderzoek bij dieren uitgevoerd.  
 • Insectenkweek: bepaling voederbehoefte, huisvesting, klimaat en management. De expertise focust vandaag op de meelworm (Tenebrio molitor) en zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) maar herbergt ook ervaring met andere insecten en zijn pestsoorten.
 • Voordrachten en infosessies over honden (gedrag, voeding,…)
 • Preventie van bijtincidenten bij honden
 • Plannen opzetten om het welzijn van dieren te verbeteren

Biotechnologie

 • Moleculair-biologisch onderzoek: PCR, real-time PCR, sequencing, fragmentanalyse. Expertise is aanwezig op vlak van ontwikkeling en implementatie van (q)PCR toepassingen, identificatie van micro-organismen, verwantschapsanalyses,… Verder kunnen chromosoomkleuringen en -tellingen worden uitgevoerd. Ook op vlak van eiwittechnologie is de nodige uitrusting aanwezig (ELISA, SDS-page, Western blot).
 • In vitrocelkweek: BioLab beschikt over de infrastructuur voor in vitrocultivatie van menselijke en dierlijke cellijnen op kleine of middelgrote schaal. Op regelmatige basis worden cellen gekweekt voor externe partners zoals ziekenhuislaboratoria.
 • Plantenweefselteelt: de vermeerdering van planten in proefbuizen onder steriele omstandigheden via diverse protocols. De bedoeling is om planten optimaal te onderhouden of te vermeerderen. Ook specifieke toepassing zoals embryo rescue, viruseliminatie via meristeemcultuur, chromosoomverdubbelingen en genetische modificatie behoren tot de mogelijkheden.

Uitrusting Biolab:

Een testkeuken en labo-analysetoestellen (aw-toestel, universele testmachine, droge stoftoestel, pH-meter, EC-meter, Minolta kleurmeter, incubatoren, toestellen voor Kjeldahlanalyse, viscosimeter, …)  Voor de productie van testbatches op bedrijfsniveau wordt samengewerkt met de Food Pilot (ILVO).