Bierdraf: een onbekend maar waardevol en vooral beschikbaar ingrediënt

België: land van het bier….. en de draf. Brouwerijen produceren dagelijks duizenden tonnen bierdraf  dat momenteel gebruikt wordt als voeder voor rundvee.  Hierbij wordt de draf meestal gratis of tegen een erg lage kostprijs weggegeven aan landbouwers. Uit eerder onderzoek blijkt dat bierdraf ook in andere toepassingen mogelijk is. Bierdraf biedt heel wat potentieel en kan zelfs een belangrijk ingrediënt worden in menselijke voeding.

In een eerder onderzoek slaagde VIVES erin koekjes te ontwikkelen op basis van 23,5% verse draf. Deze koekjes bevatten uiteindelijk 3,9% vezels wat voldoende is om het product te claimen als 'bron van vezels'.  Bovendien zijn de koeken door 90% van de 200 proevers beoordeeld als lekker tot heel lekker. Maar bierdraf kan ook gebruikt worden als ingrediënt in andere producten, als vetvervanger in vleesbereidingen of als textuurelement in vleesvervangers.

De bierdraf zal het wel nooit tot cultureel erfgoed schoppen, maar zou het al niet mooi zijn als we bierdraf de plaats geven die het verdient, de plaats van een economisch product waar zowel brouwerijen als voedingsbedrijven mee de vruchten van kunnen plukken? Door draf te gebruiken in voedingsproducten kunnen nieuwe, lekkere, Belgische producten op de markt gebracht worden die bovendien de claim lokaal en duurzaam zonder schroom kunnen dragen.

Vraagtekens

Onze drafkoeken vielen dan wel in de smaak, maar voordat dergelijke producten op grote schaal op de markt kunnen komen, hebben we nog een antwoord nodig op heel wat vragen:

 • hoe kan bierdraf gestabiliseerd worden zodat het langer houdbaar blijft?
 • hoe moet bierdraf verwerkt worden om het tot een gebruiksvriendelijk ingrediënt te maken?
 • welke kost gaat gepaard met deze eerste verwerkingstechnieken?
 • welke invloed hebben deze verwerkingsprocessen op de nutritionele waarde van bierdraf?
 • in welke producten kan bierdraf echt een meerwaarde bieden?
 • wat is de kostprijs van de nodige logistieke processen die hiermee gepaard gaan?
 • welke  invloed kan het gebruik van bierdraf hebben op de uiteindelijke prijs/winstmarges op een product?

Voor wie?

 • brouwerijen
 • voedselverwerkende bedrijven, onder andere bedrijven actief in dierenvoeder, bakkerijproducten, koeken, snacks en vleesverwerking. 
 • logistieke bedrijven
 • ingrediëntenleveranciers
 • sociale economiebedrijven
 • bedrijven met de mogelijkheid tot het drogen van draf
 • alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in het op de markt brengen van een nieuw lokaal duurzaam en lekker product.

In dit project zetelt u in de gebruikersgroep en stuurt u mee het project. Op deze manier kunnen al uw vragen beantwoord worden en kunt u daarna zelf aan de slag met bierdraf. Interesse? Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich kenbaar maken bij VIVES Campus Roeselare ([email protected], 051 23 29 73)