Heropstart bibliotheken

Maandag 18 mei 2020 start VIVES met contactluw onderwijs met duidelijk respect voor de regels van social distancing. Alle bibliotheken openen dan opnieuw hun deuren met een beperkte maar corona-proof dienstverlening.

Openingsuren in elke bibliotheek

Elke werkdag (ma-vr) van 8.30 tot 16.30 u.

Dienstverlening

De huidige dienstverlening scan-on-demand voor studenten en docenten blijft verder lopen. Vanaf 18 mei 2020 is er ook een bijkomende dienstverlening:  inleveren en lenen van bibliotheekmaterialen.

Locaties per campus waar je kan inleveren en ophalen: 

  • Brugge: ingang vóór bibliotheek aan de lockers. De deuren staan open.
  • Kortrijk: bibliotheekruimte rechts voorbij de toegangspoortjes. Je komt naar de bib via de klapdeur vooraan de hal van 't Forum. Uitgang enkel via 2de deur van de bib, dit is richting Bistro.
  • Roeselare: aan de linkerkant bij het binnenkomen van de bib. Ingang via de trap vlak bij het insectenbureau. Uitgang via deur computerruimte.
  • Torhout: pc-ruimte naast de leeszaal. In- en uitgang via pc-ruimte naast leeszaal.

In de bibliotheken is er zoals overal op de campus eenrichtingsverkeer, volg duidelijk alle aangebrachte signalisaties. Er mag slechts een persoon binnen zijn in deze ruimtes. Je wacht buiten de bib je beurt af. Respecteer in de mogelijke wachtrij de social distancing; zie ook de aanduidingen.

Lenen bibliotheekmaterialen 

Mail vooraf op het algemene bibliotheekadres welke bibmaterialen je wil lenen. Graag de onderstaande mailadressen gebruiken naargelang de campus waar je leent:

De bibliothecaris maakt voor jou het pakket klaar in een papieren VIVES-zak. Op dit pakket vermelden we jouw naam en het afhaalmoment. Er moeten immers 72 uur zijn tussen het maken van jouw pakket en het moment dat je het mag komen ophalen. We laten je het afhaalmoment in een aparte mail weten. Ophalen van materialen gebeurt dus op afspraak. De pakketten staan chronologisch gerangschikt op tafels in de afhaalruimte in de bib. Zie de duidelijke signalisatie aan de ingang van de bib. De uitleentermijn loopt tot en met 29 juni. Vroeger indienen mag uiteraard altijd.

Deze uitleenservice is momenteel niet mogelijk voor externe leners.

Inleveren bibliotheekmaterialen

Je hoeft vooraf niet aan te kondigen dat je materialen wil binnenbrengen. Hou uiteraard rekening met de openingsuren van de bibliotheek. In de reeds vermelde bibliotheekruimte staan aparte tafels met dozen waarin je de materialen kan deponeren. Pas 72 uur later verwerken wij jullie inlevering. Mocht er iets niet kloppen, dan ontvang je van ons een e-mail. 

Wat met boetes?

Het betreft enkel bestaande boetes tot en met 13 maart 2020. Sinds die datum is bij niemand de boete verhoogd. In de daaropvolgende week werd de bib immers gesloten. Wie nog een openstaande boete heeft, krijgt hiervoor een factuur in de mailbox. We willen in deze periode immers alle cashtransacties vermijden. Wil a.u.b. deze factuur zeker tegen de vervaldatum vereffenen waarvoor dank bij voorbaat.                                                                   

Voor het inleveren van de materialen heb je tijd tot en met 29 juni 2020. Kies gerust een moment uit tussen 18 mei en 29 juni 2020 om in te leveren. We zijn maximaal flexibel in deze. Als je de materialen op 30/06 niet ingediend hebt, zullen we genoodzaakt zijn een factuur op te maken voor de kostprijs van deze materialen en een administratiekost van 10 euro. We zijn er echter van overtuigd dat je zeker een moment zult vinden om de materialen binnen te brengen. Ook hiervoor dank bij voorbaat.

Wat kan niet in de bibliotheek?

Studeren, opzoeken, scannen, printen en kopiëren.