Op zoek naar een opvolger voor Steven Van Gucht!

Dit academiejaar doen we graag opnieuw een beroep op jou om iemand te kiezen voor de prestigieuze titel Aureus VIVES 2022. Vorig jaar mochten we viroloog Steven Van Gucht tot Aureus 2021 kronen. Iemand die met heldere en empathische communicatie ons door uitzonderlijke tijden loodste. Gingen Steven Van Gucht al voor: Herman Van Rompuy, Wouter Torfs, Petra De Sutter, André Oosterlinck, Stig Broeckx en het VIVES-personeel. Dit jaar gaan we opnieuw op zoek naar een waardige opvolger voor de eretitel.

De Aureus VIVES is een eretitel die Hogeschool VIVES aan een uitzonderlijk persoon toekent op basis van onder meer de volgende criteria:

  • grote maatschappelijke verdiensten van betrokkene op het lokale, nationale en/of het internationale forum
  • humaan gedachtegoed en intellectuele uitstraling
  • een voorbeeldfunctie en blijvende inspiratie voor al wie verbonden is aan Hogeschool VIVES

De kandidaten

portret

Bart Van Loo

Bart Van Loo is een Vlaams auteur en conferencier. Zijn boeken zijn gerelateerd aan de Franse geschiedenis en cultuur.

Met zijn bestseller Chanson. Een gezongen geschiedenis van Frankrijk raakte hij bekend bij het grote publiek. In 2019 verscheen het vuistdikke boek De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen. Hij brengt de geschiedenis opnieuw bij de mensen, daar waar ze thuis hoort.

Portret Binu Singh

Binu Singh

Als kinder- en jeugdpsychiater legt Binu Singh zich vooral toe op de ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar. Zij is verantwoordelijk voor het zorgprogramma 'jonge kind' binnen Universitait Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Zij werkt regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding en beklemtoont steevast het belang van de eerste 1000 dagen uit het leven van een kind. Ze slaagt er meer en meer in om met haar wetenschappelijke argumenten en overtuigingskracht een maatschappelijk draagvlak te creëren m.b.t. het belang van de eerste 1000 dagen voor de ontwikkeling van een kind en de zorg die de maatschappij aan deze periode zou moeten besteden. Ze benadrukt het belang van verbinding (met onszelf, kinderen, anderen) voor meer welzijn in de samenleving. Ze slaagt erin om het Westers wetenschappelijk paradigma in dialoog te brengen met andere kennisparadigma's. Ze is een heel actuele stem in het maatschappelijk debat over welzijn, het jonge kind en samenleven. Zij werd in India geboren en kwam op 6-jarige leeftijd met haar broer en ouders naar België. Een bijzondere vrouw met een atypisch parcours en een uitstekende communicator.

portret

Daniël Alliët

Daniël Alliët is een priester van het bisdom Brugge. In het verleden was hij prof filosofie op het Brugse seminarie. Daniël wilde concreter diaconaal werk doen en hij werd aangesteld als directeur van Caritas. Maar zijn 'droom' was echt dicht bij kwetsbare mensen zijn.

In 1985 kreeg hij de toestemming van de Brugse bisschop om in Brussel te gaan wonen. Daniël groeide er uit tot een medestander van mensen in armoede en asielzoekers. In 2008 werd hij, door Pax Christi, benoemd tot ambassadeur voor de vrede. Alliët was 36 jaar pastoor van de Brusselse Begijnhofkerk. Na zijn pensionering werd deze kerk heroriënteerd tot 'House of Compassion', een thematische kerk rond mededogen en sociale gerechtigheid. Daniël Alliët blijft tot op de dag van vandaag bezieler van dit project en een onvermoeibare profetische stem.

Wie kies jij als Aureus VIVES?

Geef hieronder je keuze aan. Je kan stemmen tot en met 14 juli 2022.

Jaarlijks proclameert VIVES een verdienstelijk persoon tot Aureus VIVES. Die eretitel wordt toegekend op basis van meerdere criteria, waaronder de grote maatschappelijke verdiensten van betrokkene op het nationale en/of het internationale forum, zijn/haar humaan gedachtengoed en intellectuele uitstraling, zijn/haar voorbeeldfunctie en blijvende inspiratie voor de ganse gemeenschap en in het bijzonder voor al diegenen die verbonden zijn aan Hogeschool VIVES.

Inspiratie

De benaming Aureus VIVES refereert uiteraard naar de benaming van de hogeschool, maar ook naar Juan Luis Vivès, die legde met zijn studie ‘De subventione pauperum’ (1526) een nieuwe grondslag voor stedelijke sociale politiek. Hij was een groot intellectueel denker met een voor zijn tijd opmerkelijke visie op de maatschappij van die dagen.

J.L. Vivès plaatste zich met zijn denkbeelden niet buiten de kerk. Dat was in zijn tijd overigens ondenkbaar. Hij pleitte voor een meer efficiënte en systematische aanpak van de armenzorg, onder meer door precies die groepen burgers te omschrijven die recht op steun verdienden.

Eregalerij

2015 - Herman van Rompuy
2016 - Wouter Torfs
2017 - Petra De Sutter
2018 - André Oosterlinck
2019 - Stig Broeckx
2020 - Het VIVES-personeel
2021 - Steven Van Gucht