Jaarlijks proclameert VIVES een verdienstelijk persoon tot Aureus VIVES. Die eretitel wordt toegekend op basis van meerdere criteria, waaronder de grote maatschappelijke verdiensten van betrokkene op het nationale en/of het internationale forum, zijn/haar humaan gedachtengoed en intellectuele uitstraling, zijn/haar voorbeeldfunctie en blijvende inspiratie voor de ganse gemeenschap en in het bijzonder voor al diegenen die verbonden zijn aan Hogeschool VIVES.

Inspiratie

De benaming Aureus VIVES refereert uiteraard naar de benaming van de hogeschool, maar ook naar Juan Luis Vivès, die legde met zijn studie ‘De subventione pauperum’ (1526) een nieuwe grondslag voor stedelijke sociale politiek. Hij was een groot intellectueel denker met een voor zijn tijd opmerkelijke visie op de maatschappij van die dagen.

J.L. Vivès plaatste zich met zijn denkbeelden niet buiten de kerk. Dat was in zijn tijd overigens ondenkbaar. Hij pleitte voor een meer efficiënte en systematische aanpak van de armenzorg, onder meer door precies die groepen burgers te omschrijven die recht op steun verdienden.

Eregalerij

2015 - Herman van Rompuy
2016 - Wouter Torfs
2017 - Petra De Sutter
2018 - André Oosterlinck
2019 - Stig Broeckx
2020 - Het VIVES-personeel