Slotevenement ondernemingszin en innovatie in verpleegkunde

gezondheidszorg

Op donderdag 20 juni 2019 stellen de derdejaarsstudenten verpleegkunde van VIVES Brugge Xaverianenstraat hun projecten voor waar ze het volledige academiejaar aan werkten voor het vak ondernemingszin en innovatie. Tijdens dit slotevenement stellen de 70 studenten hun prototypes en eindproducten zo wervend mogelijk voor en richten  daarnaast een markt in waarbij de geïnteresseerden gerichte vragen kunt stellen. 

De projecten zijn gestart vanuit verschillende vooraf vastgelegde “wat als?”-vragen. Enkele voorbeelden zijn: “Wat als thuisverpleging duurzaam was?”, “Wat als er geen bezoekuren waren in het ziekenhuis?” en “Wat als elke student naar het buitenland moest gedurende de opleiding?”. De studenten mochten kiezen welk onderwerp hen het meest aansprak en werden stap voor stap begeleid om ideeën uit te werken rond de verschillende thema-vragen. Hierin stond design thinking centraal en werden ze aangemoedigd om out-of-the-box te denken. 

Tijdens het slotevenement zullen ze hun ontwerpen en eindproducten tonen aan docenten, externe partners, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden. Elke groep krijgt drie minuten om hun creatie kort en krachtig te pitchen, daarna krijgt iedereen de kans om vragen te stellen aan de studenten terwijl de creaties uitgestald worden in markt-vorm. Bovendien zal er om de avond te eindigen een publiekswinnaar gekozen worden. De ideeën en ontwerpen zijn trouwens interessant voor ondernemers om uit te werken tot bruikbare technieken en middelen.

VIVES hecht veel belang aan een dosis ‘ondernemingszin’ en ‘een neus voor innovatie’ bij de studenten. In de opleiding verpleegkunde werd dit binnen het nieuw curriculum steeds centraler gesteld, onder meer met het nieuwe opleidingsonderdeel ‘ondernemingszin en innovatie’.  “Als verpleegkundige is het belangrijk alert te zijn voor zaken die beter kunnen op de werkvloer.” Vertelt docent Annelore Hoste. “Kritisch zijn over huidige situaties en omstandigheden, en creatief kunnen nadenken over hoe het beter kan, zijn noodzakelijke competenties die worden aangesterkt tijdens dit vak.”

Programma

16u-16u15: verwelkoming
16u15-17u: studenten pitchen hun projecten
17u-18u: markt met uitreiking publieksprijs
18u: receptie

Deel dit via